Zece (10) lucruri despre predarea Religiei în şcoală pe care trebuie să ştie fiecare părinte

La data de 2 iulie 2010 în Rep. Moldova a fost emisă o hotărâre de Guvern prin care va fi introdusă disciplina Religia în şcolile din ţară începând cu noul an de învăţământ. Iată zece lucruri importante despre predarea religiei în şcoală pe care trebuie să le cunoască fiecare părinte:

  1. Religia va fi predată elevilor cuprinşi în învăţământul primar şi gimnazial (clasele I – IX).
  2. Conform cercetărilor Grupului Barna din SUA probabilitatea să-l accepte pe Domnul Isus în inimă şi să urmeze învăţătura Lui toată viaţa este de 32% la copii cuprinşi între vârstele 5-13 ani, de 4% pentru 14-18 ani şi de 6% după vârsta de 18 ani. Dacă în cadrul orelor de religie va fi predată învăţătura sănătoasă a Domnului Isus Hristos aşa cum o găsim pe paginile Sfintelor Scripturi, aceasta va fi o mare binecuvântare pentru copiii, pentru părinţii lor şi pentru viitorul ţării noastre. 
  3. Religia este o disciplină opţională şi va fi predată doar copiilor a căror părinţi au depus o cerere în scris la direcţia şcolii. Împreună cu  soţia am depus cererile pentru copiii noştri chiar la 1 septembrie când am mers cu ei la şcoală.
  4. Părinţii trebuie să se grăbească pentru că termenul de depunere a cererilor este până în luna octombrie.
  5. Există două curriculum (programe) pentru predarea religiei în şcoli: unul ortodox-catolic în cadrul căruia vor fi predate Scripturile şi Tradiţia şi altul evanghelic în care se va pune un mai mare accent pe studierea Bibliei. Părinţii vor avea de specificat în cerere după ce curriculum să le fie predată religia copiilor lor.
  6. La clasele I-IV a rămas să fie predată disciplina Educaţia Moral-Spirituală care cuprinde multe subiecte religioase abordate din perspectivă ortodoxă. Educaţia Moral-Spirituală este o disciplină obligatorie pentru toţi elevii.
  7. Religia după curriculum evanghelic sau ortodox-catolic va începe să fie predată din momentul când s-au adunat 15 cereri pentru curriculum respectiv.
  8. Guvernul a alocat 1.000.000 lei pentru tipărirea manualelor de religie şi aceşti bani vor fi alocaţi pentru manualele după curriculum ortodox-catolic sau evanghelic în dependenţă de numărul cererilor depuse.
  9. Mulţi părinţi nu ştiu că este necesară să depună această cerere. De aceea, noi le putem comunica şi îndemna, sau ajuta (după necesitate) să scrie şi să depună cererea la direcţia şcolii.
  10. Iată un model simplu de cerere pentru părinţii care solicită să le fie predată copiilor Religia după curriculum evanghelic:

Către
Directorul [numele şcolii, liceului, gimnaziului]
din mun. Chișinău d-ul [numele directorului]

 

Noi, subsemnații [prenumele şi numele părinţilor], rugăm ca fiului [fiicei] nostru [numele copilului] din clasa [numărul clasei] să-i fie predat cursul de Religie după curriculum evanghelic.

 

[data]
[numele tatălui] 
[numele mamei]