Cum să procedezi creştineşte în aceste vremuri grele pentru Moldova?

Femeie in rugaciune la sediul Presedintiei din Chisinau la 7 aprilie 2009

Ce s-a întâmplat ieri, 7 aprilie, nu s-a mai întâmplat nici odată în Moldova. Nu am fi crezut nimeni că indignarea unui popor paşnic şi liniştit poate să ajungă până acolo ca mulţimea să privească cu furie şi mulţumită cum ardeau şi erau devastate clădirile Parlamentului şi a sediului Preşedinţiei. Cu durere în inimă am privit fiind la faţa locului. Am întâlnit acolo în piaţă şi pe alţi creştini cu frică de Dumnezeu, care priveau cu îngrijorare şi nu ştiau cum să procedeze. Iată câteva lucruri care suntem datori şi se aşteaptă de la noi să le facem în aceste vremuri grele.

Informează-te şi nu crede minciunile

Este foarte greu de înţeles cine sunt acum vinovaţii, de aceea fii atent şi nu crede minciunile care sunt răspândite. Caută să te informezi bine şi judecă la rece înainte ca să-ţi faci concluziile. Eu am privit cu atenţie reportajele video de la JurnalTV care prezintă integral tratativele între liderii opoziţiei cu preşedintele Voronin şi reprezentanţii guvernării comuniste, apoi am privit şi conferinţa de presă care au avut-o Serafim Urecheanu, Marian Lupu, Dorin Chirtoacă şi Vlad Filat. Fără să le dea acces liderilor opoziţiei la postule de radio şi televiziune, guvernarea a răspândit zvonuri că liderii partidelor de opoziţie au organizat acţiunile de protest.

Nu te lua după mulţime ca să faci rău

Spiritul mulţimii este foarte periculos şi afectează rău pe om, făcându-l gata să comită orice fel de crimă. Nu au nici o îndreptăţire cei ce au devastat clădirile Preşedinţiei şi Parlamentului, mai ales când acolo nu era nimeni care ar fi putut să le răspundă la revendicările lor. Dumnezeu a scris în Sfintele Scripturi o poruncă care spune:

Să nu răspândeşti zvonuri neadevărate. Să nu te uneşti cu cel rău, ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. Să nu te iei după mulţime ca să faci rău; şi la judecată să nu mărturiseşti trecând de partea celor mulţi, ca să abaţi dreptatea. (Exodul 23:1-2)

Fii în rugăciune

Aceasta este puterea creştinilor, care nu este cunoscută altora, dar pe care noi am experimentat-o şi o experimentăm în fiecare zi. Unii din cei ce protestează s-au pornit să facă schimbarea necesară în ţară fără să se gândească şi să apeleze la Dumnezeu care a spus:

Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzeşte Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzeşte. Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi târziu, ca să mâncaţi o pâine câştigată cu durere; căci preaiubiţilor Lui El le dă pâine ca în somn. (Psalmul 127:1-2)

Dacă nu venim la Dumnezeu să cerem ajutor şi izbăvire, dacă acţionăm ca şi naţiune fără să ne pese de voia Lui, să nu ne trezim că am instaurat un rău şi mai mare după aceste evenimente, cum ar fi dictatura. De aceea, să ne rugăm singuri şi să fim acum într-un spirit de rugăciune pentru ţară. Să ne rugăm ca să le zădărnicească Dumnezeu planurile celor răi pentru că este prea suspicioasă liniştea guvernării în timp ce au fost devastate aceste două clădiri importante ale statului. Spuneţi la toţi prietenii, veniţi să vă rugaţi cu familiile, cu vecinii, cu toată biserica. Pentru că mulţi vor merge în piaţă, vă îndemn pe toţi să formaţi grupe mici acolo, să vă rugaţi printre oameni, pentru oameni şi să invitaţi oamenii să se roage cu voi.

Realizează cauza adevărată a nenorocirii

Este adevărat că sunt multe pricinile care au adus la acest dezastru pe care îl trăim astăzi, dar păcatele noastre, ale naţiunii întregi, sunt principala cauză, aşa cum spune Dumnezeu în Sfânta Scriptură:

Poporul acesta însă are o inimă dârză şi răzvrătită; se răscoală şi pleacă, şi nu zic în inima lor: „Să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru care dă ploaie la vreme, ploaie timpurie şi târzie şi ne păstrează săptămânile hotărâte pentru seceriş.” Din pricina nelegiuirilor voastre n-au loc aceste orânduiri, păcatele voastre vă lipsesc de aceste bunătăţi. Căci în poporul Meu sunt oameni răi; ei pândesc ca păsărarul care întinde laţuri, întind curse şi prind oameni. Cum se umple o colivie de păsări, aşa se umplu casele lor prin vicleşug; aşa ajung ei puternici şi bogaţi. Se îngraşă, lucesc de grăsime; întrec orice măsură în rău, nu apără pricina, pricina orfanului, ca să le meargă bine, nu fac dreptate celor lipsiţi. Să nu pedepsesc Eu aceste lucruri, zice Domnul, să nu Mă răzbun Eu pe un asemenea popor? (Ieremia 5:23-29)

Spune şi altora ca să ştie că adevărata cauză a nenorocirilor prin care trecem sunt păcatele noastre ca şi naţiune.

Cheamă oamenii la pocăinţă

Când ţara lui trecea prin vremuri grele din pricina păcatelor locuitorilor, proorocul Ieremia s-a rugat pentru poporul său astfel:

S-a dus bucuria din inimile noastre, şi jalea a luat locul jocurilor noastre. A căzut cununa de pe capul nostru! Vai de noi, căci am păcătuit! Dacă ne doare inima, dacă ni s-au întunecat ochii, este din pricină că muntele Sionului este pustiit, din pricină că se plimbă şacalii prin el. Dar Tu, Doamne, împărăţeşti pe vecie; scaunul Tău de domnie dăinuie din neam în neam! Pentru ce să ne uiţi pe vecie şi să ne părăseşti pentru multă vreme? Întoarce-ne la Tine, Doamne, şi ne vom întoarce! Dă-ne iarăşi zile ca cele de odinioară! Să ne fi lepădat Tu de tot oare şi să Te fi mâniat Tu pe noi peste măsură de mult? (Plângerile lui Ieremia5:14-22)

Să luăm exemplul lui Ieremia ca să chemăm pe toţi din naţiunea noastră la pocăinţă şi să ne rugăm pentru pocăinţa poporului nostru în aceste vremuri grele. Aşa să ne ajute Dumnezeu.