Să învățăm a vorbi înțelept | Editorial Radu Blendarencu

Specialiștii în comunicare spun că doar 8 procente din comunicarea noastra este verbală, 35 la sută- emoțională, 55% este comunicarea corpului și 2 la sută intuitivă. Deși avem toate uneltele posibile pentru o comunicare eficientă, vorbirea între noi lasă mult de dorit. Asistăm tot mai mult la cazuri când unii oameni pretind a fi lideri de opinie, fie politicieni sau alți factori de decizie din țara noastră, dar atunci când ajung la a comunica ceva, vorbirea lor lasă de dorit. Nu mai știm și nici nu mai vrem să ne ascultăm unii pe alții. Din ceartă am făcut politică națională și credem că acesta trebuie să fie modelul de a transmite un mesaj.

„Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie și își trage rușinea”, spune înțeleptul Solomon. Urmăriți și dumneavoastră și vedeți câți oameni cu adevărat știu a asculta și apoi să vină cu un răspuns temeinic și logic. Domnul Isus a pus un mare accent pe comunicarea dintre noi, pentru că Dumnezeu comunică cu omul și o face calitativ. Domnul Isus pune accentul pe comunicarea care să aduca răcoare oaselor noastre, dar nu distrugerea lor. Un proverb biblic spune: „Inima celui neprihănit se gîndește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți”. Te uiți împrejur cum oameni de stat se înarmează ca prin discursurile lor să împroaște răutăți, fără a se mai gândi la consecințe… Tocmai de aceea nu este de mirare că din urmă vine o societate, care nu poate închega o propoziție decentă. În acest context Domnul Isus le-a spus o dată liderilor religioși ai vremii de atunci: ,,Pui de năpîrci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune, cînd voi sînteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui”. Iar consecințele unei asftel de comunicări șirete sunt grave: „Vă spun că, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvînt nefolositor, pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, și din cuvintele tale vei fi osîndit”, afirmă Mântuitorul.

Acum dacă fiecare dintre noi am conștientiza gravitatea cuvintelor stricate pe care le spunem, calomniile și minciunile pe care le aruncăm, nu am mai recurge la astfel de tehnici pentru a câștiga favoruri de orice fel. Întotdeauna un răspuns blând potolește orice mânie, dar o vorbă aspră aprinde mânia. Biblia îi consideră înțelepți pe cei ce dau știință plăcută, dar cei care împroașcă nebunii sunt calificați drept nesocotiți, pentru că doar cei care răspund calm, blând sunt ca un pom de viață, pe când cei care aruncă stricăciuni cu limba lor zdrobesc sufletele oamenilor din jur.
Să nu credem că cele mai puternice arme sunt cele de luptă.

Paradoxal, dar fiecare dintre noi posedă o armă pe care încă nu am învațat să o mânuim pentru binele oamenilor și aceasta este limba noastră. ,,Moartea și viața sînt în puterea limbii; oricine o iubește, îi va mînca roadele.” Toate animalele din această lume au putut sau sunt îmblânzite, dar limba, care este cel mai mic mădular din corpul omenesc, încă nu am învățat o îmblînzim. Cu ea ne rugăm, spunem „Slavă Domnului” și tot cu ea, blestemăm pe omul are este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Sfântul apostol Iacov compară limba cu un mic foc care aprinde o pădure mare. Și câte relații în familie, în societate și în întreaga lume au fost distruse, pentru că nu am știut și nu știm a comunica. Ceea ce credem se reflectă în ceea ce vorbim. Mai este scris în Proverbe: „Cine își păzește gura, își păzește sufletul, dar cine își deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui.”

La încheiere vreau să nu uităm că felul nostru de vorbire va influența pe alții. Apostolul Pavel i-a scris ucenicului său Timotei următoarele: „Nimeni să nu îți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în VORBIRE, în purtare, în dragoste și în curăție.”

Scump cititor, ești tu o pildă prin felul de vorbire?

Haideți să mergem la Iacov 3:1-12.
Apostolul Iacov le spune creștinilor care in acele vremuri treceau prin mari incercări, prigoană, că dacă un frate sau o sora stie cum să își stăpâneasca vorbirea este un om desăvârșit. Adică, om care știe ce cuvinte să spună și când să le spună,

Este intersant că aproape toate animalele acestui pământ au fost îmblânzite de… om, dar iată, omul, nu își poate imblânzi propria limbă. Nu am ales întâmplător acest subiect, să îl predic. Aud tot mai des glume între noi creștinii care nu își au loc, aud vorbe aruncate la mânie care nici la păgâni nu le auzi, slujind în mai multe țări ale lumii, am văzut diferite extreme. Unii nu comunică de loc, ceea ce este la fel un tip de comunicare, iar alții, fac din emoțiile lor comunicarea și mesajul lor de bază.

Limba- un mădular mic se fălește cu lucruri mari un foc mic, ce pădure mare aprinde o lume de nelegiuire intinează tot trupul aprinde roata vieții
este comparata cu focul gheenei un rău care nu se poate înfrina este plină de o otravă de moarte cu ea binecuvintam duminica pe Dumneze la biserica, cântăm, ne rugăm, spunem pacea Domnului dar tot cu ea blestemăm pe oamenii care sunt făcuti după chipul și asemănarea lui Dumnezeu nu poate din aceasi gură sa iasă și binecuvintarea si blestemul

„Dar dacă aveți în inima voastră pizmă amară și un duh de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului.
Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pămîntească, firească (Grecește: sufletească.), drăcească. Căci acolo unde este pizmă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus, este, întîi, curată, apoi pacinică, blîndă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este sămănată în pace pentru cei ce fac pace.” Iacov 3:14

Ce a spus Domnul Isus?

Nu stiu dacă o să vă placă, dar sunt cuvintele Domnului Isus, si le voi spune asa cum sunt. Nu voi indulci niciodată mesajul de dragul cuiva. Biblia ne este dată pentru indreptarea noastra. Iata cum i-a numit Mântuitorul pe cei care deși își ziceau religioși, dar vorbeau neadevăruri

„Pui de năpîrci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune, cînd voi sînteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.” Matei 12:33-38

Rezultatul

„Vă spun că, în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvînt nefolositor, pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, și din cuvintele tale vei fi osîndit”

Și apoi Iacov la 1:26 spune că dacă cineva crede ca este religios dar nu își înfrinează limba , se inseală, se amăgește , și că religiunea, sau de fapt, tot ce faci tu azi aici este NIMIC

Haideti sa trecem prin câteva versete să vedem cum trebuie să fie vorbirea noastră:

Proverbe 15:28
„Inima celui neprihănit se gîndește ce să răspundă, dar gura celor răi împroașcă răutăți.”

Proverbe 19:11
Înțelepciunea face pe om răbdător, și este o cinste pentru el să uite greșelile”

Proverbe 19:13
„Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său, și o nevastă gîlcevitoare este ca o strașină de pe care picură într-una.”