Vor moşteni Adam şi Eva viaţa veşnică?

Întrebare:

Adam și Eva unde îşi vor petrece veșnicia? În rai sau în iad?

Nu găsim în Sfintele Scripturi un răspuns clar cu privire la soarta eternă a primilor oameni – Adam şi Eva. În acelaşi timp, părerea mea personală este că aceşti oameni vor fi mântuiţi şi iată de ce…

Dumnezeu le-a făgăduit un Mântuitor

După căderea oamenilor în păcat, când i-a vorbit şarpelui , Dumnezeu a făcut prima prorocie şi făgăduinţă despre Domnul Isus Hristos care este aici numit “sămânţa femeii”.

Domnul Dumnezeu a zis şarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat eşti între toate vitele şi între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieţii tale să te târăşti pe pântece şi să mănânci ţărână. Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” (Geneza 3:14-15)

Făgăduinţa aceasta a fost în vederea mântuirii oamenilor prin credinţă în Domnul Isus Hristos şi pentru că Adam şi Eva fiind unicii oameni la acea vreme erau primii beneficiari ai acestei făgăduinţe.

Cel neprihănit va trăi prin credinţă

Cred că Adam şi Eva au crezut promisiunea lui Dumnezeu şi văd aceasta din felul cum a vorbit Eva când l-a născut pe Cain.

Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Şi a zis: „Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!” (Geneza 4:1)

Textul lasă să înţelegem că Eva credea că această sămânţă promisă de Dumnezeu care va zdrobi capul şarpelui era Cain. Dar nu a fost el sămânţa pentru că sămânţa era Hristos. Totuşi, felul cum a vorbit Eva scoate în evidenţă credinţa ei în făgăduinţa lui Dumnezeu despre Hristos. Deci, ea a crezut în Mântuitorul promis de Dumnezeu, iar credinţa aceasta este socotită neprihănire atunci când este credinţă vie şi din inimă.