Vor fi pedepsiți părinții ai căror copii se depărtează de Dumnezeu?

Întrebare:

Dacă eu fac parte dintr-o confesiune religioasă, fiul meu a primit botezul la această confesiune, iar acum el hotărăște să treacă la ortodoxie, căsătorindu-se cu o fată de la ortodocși, ce spune Scriptura, voi fi eu ca părinte pedepsit?

 

Dumnezeu nu pedepsește părinții din cauza copiilor

Dumnezeu nu este un tiran care supune pe oameni. El vrea ca toți să-L slujească din dragoste și din dragoste să I se supună, dar El așteaptă să alegem noi, nu forțează. Cu părere de rău, noi ca părinți, nu putem alege pentru copiii noștri. Apoi, Dumnezeu judecă cu dreptate pe toți. Deci, El nu poate pedepsi pe cineva nevinovat. Iată ce spune Scriptura:

Sufletul care păcătuieşte, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său, şi tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său! Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el, şi răutatea celui rău va fi peste el. (Ezechiel 18:20)

Dumnezeu va cere socoteală pentru neîmplinirea responsabilității față de copii

Dacă, în calitatea de părinte, ați transmis Cuvîntul copiilor, dar aceștia aleg să nu-l urmeze, nu este vina dumnevoastră. Dar dacă nu ați învățat Cuvîntul pe copii, atunci Dumnezeu va cere socoteală pentru aceasta. Este responsabilitatea fiecărui părinte să transmită Cuvîntul copiilor și să-i învețe pe aceștia teama de Dumnezeu. Încă din Vechiul Testament, Dumnezeu dă aceste porunci copiilor lui Israel:

Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta. Şi poruncile acestea, pe cari ţi le dau astăzi, să le ai în inima ta. Să le întipăreşti în mintea copiilor tăi, şi să vorbeşti de ele cînd vei fi acasă, cînd vei pleca în călătorie, cînd te vei culca şi cînd te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mîni, şi să- ţi fie ca nişte fruntarii între ochi. Să le scrii pe uşiorii casei tale şi pe porţile tale. (Deuteronom 6:5-9)

Mesajul cel mai important pe care îl putem transmite copiilor noștri este mesajul Evangheliei. Cuvîntul lui Dumnezeu este moștenirea pe care le-o lăsăm, de aceea căutați diferite modalități de a le oferi copiilor să stea în Cuvînt, precum Clubul pentru copii „Peniel”, unde se studiază Biblia cu copiii după metoda inductivă. Implicați-i pe copiii sau adolescenții dumnevoastră în diferite cluburi sportive, de engleză, de computere unde se predau și Sfintele Scripturi.

Dumnezeu să ne binecuvînteze să fim niște părinți responsabili și să le lăsăm drept moștenire Cuvîntul lui Dumnezeu!