Voia lui Dumnezeu pentru creștini

Am întâlnit creștini care mereu se roagă ca să afle voia lui Dumnezeu pentru viața lor. Dumnezeu, însă, și-a revelat voia pe paginile Sfintelor Scripturi. Eu mă voi opri doar la câteva locuri din Noul Testament care se referă la voia lui Dumnezeu direct sau indirect. Așadar, voia lui Dumnezeu este:

1. Sfințirea noastră

„Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră: să vă feriți de curvie; fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei, ca Neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu.” 1 Tesaloniceni 4:3-5

Pornografia este un fel de a-ți aprinde pofta sexuală. De asemenea, mersul la întâlniri. Glumele cu caracter sexual, etc. Un copil al lui Dumnezeu va ști să-și țină în frâu mintea și trupul și nu-l va expune la lucrurile care-i pot provoca dorințele sexuale. Dumnezeu a creat sexualitatea umană și a rânduit căsătoria ca și cadru exclusiv pentru relații sexuale. Și cei căsătoriți trebuie mereu să vegheze în minte lor ca să nu păcătuiască unul împotriva celuilalt și înaintea lui Dumnezeu.

2. Să fim mulțumitori

„Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.” 1 Tesaloniceni 5:18

Trăim într-o lume, în care oamenii sunt nemulțumiți de starea lor, mai ales materială. Dragostea de bani i-a cuprins și pe mulți creștini care, în loc să se mulțumească de starea lor și să umble după lucrurile de sus, sunt nemulțumiți și se fugăresc după lucrurile materiale. Avem ce învăța de la apostolul Pavel care spunea despre sine așa: “…căci m’am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc smerit, și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă.”. Filipeni (4:11b-12). Pentru apostolul Pavel prioritatea era Evanghelia și era mulțumit cu orice stare.

3. Să fim supuși autorităților și să facem bine

„Căci voia lui Dumnezeu este, ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști.” 1 Petru 2:15

Aici Petru vorbește în contextul supunerii autorităților publice. Mai sus el spune: „Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii cari sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe ceice fac bine”. Dincolo că trebuie să facem bine unii altora, oamenilor din jurul nostru, trebuie să fim supuși legilor statului (celor ce nu contravin Cuvântului) și să fim activi din punct de vedere social. De fapt, dragostea noastră față de Dumnezeu întotdeauna se va reflecta și asupra relațiilor față de aproapele nostru.

4. Să fim supuși slujitorilor

„Și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului, și apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu.” 2 Corinteni 8:4-5

Apostolul Pavel se laudă înaintea corintenilor cu Bisericile din Macedonia care, în sărăcia lor lucie, au făcut o colectă pentru ajutorarea sfinților de la Ierusalim. Această faptă îl marcase profund pe Pavel. El făcuse apel la toate bisericile pe care le plantase, dar nu s-a așteptat să aibă un astfel de răspuns de la creștinii din Macedonia. Ei au dat dovadă de o frumoasă loialitate față de apostolul Pavel, dar acest lucru s-a întâmplat doar după ce s-au dat pe ei înșiși lui Dumnezeu. Un creștin, care pretinde că este într-o relație bună cu Dumnezeu, totdeauna va fi ascultător de mai marii săi în Evanghelie și se va grăbi să răspundă la inițiativele bune venite din partea lor.

5. Suferința după voia lui Dumnezeu

„Așa că cei ce suferă după voia lui Dumnezeu, să-și încredințeze sufletele credinciosului Ziditor, și să facă ce este bine.” 1 Petru 4:19

Astăzi nu este popular ca în biserici să se vorbească despre suferință. La modă e Evanghelia prosperității care spune că voia lui Dumnezeu pentru tine e să fii sănătos și prosper în toate domeniile vieții. Cu toate acestea Scriptura vorbește clar că cei care aleg să trăiască evlavios, vor fi prigoniți. Atunci când alegi să nu furi, să nu iei și să nu dai mită, să fii cinstit cu șeful, deseori te poți alege cu critică din partea colegilor. Ori, ca și tânăr ai ales să nu întreții relații sexuale până la căsătorie. S-ar putea să fii calificat ca cioară albă în clasă. Ori, ai putea fi dat în judecată, ca mine, pentru că declari public că homosexualitatea este păcat. Ai devenit creștin și întâmpini opoziție din partea rudelor, te numesc sectant ori te numesc cu alte cuvinte urâte. Toate acestea sunt suferințe după voia lui Dumnezeu și nu trebuie să ne mirăm când oamenii ne tratează așa, pentru că și Mântuitorul nostru a fost tratat la fel.

6. Să studiem Cuvântul lui Dumnezeu

„Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu, sau dacă Eu vorbesc dela Mine.” Ioan 7:17

Nu putem cunoaște voia lui Dumnezeu fără a studia Cuvântul lui Dumnezeu. Este important să facem din cercetarea Bibliei o disciplină zilnică. Eu obișnuiesc să acord zilnic 30 de minute studierii individuale ale Cuvântului. La moment studiez cartea 2 Petru după metoda inductivă iar în ultimele 2 luni am reușit să studiez alte 5 cursuri biblice: “Maleahi”, “Estera”, “Judecătorii”, „De ce a murit și a înviat Isus” și „Vrei să fii ucenicul lui Isus? Trebuie să plătești prețul”. Nu putem înțelege Cuvântul dintr-o simplă citire. El este foarte profund și necesită studiere amănunțită. Iată ce spune Iacov: „Dar cine își va adînci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.” Iacov 1:12

7. Mântuirea oamenilor

“Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului.” 1Timotei 2:3-4

Voia lui Dumnezeu este ca toți oamenii să audă vestea Evangheliei și să ajungă la cunoștința adevărului, ca să fie mântuiți. De aceea ne îndeamnă să ne rugăm pentru cei înălțați în dregătorii, ca să putem avea un context prielnic pentru vestirea Cuvântului. Dacă trăim în vremuri pașnice și liniștite, atunci să știi că acestea sunt un timp favorabil pentru a lucra din greu pentru lărgirea Împărăției lui Dumnezeu. Noi am fost însărcinați să mergem și să facem ucenici din toate neamurile. “Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezÂndu-i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrșitul veacului. Amin” Matei 28:19-20. Să ne luăm în serios chemarea și să ne facem cu credincioșie slujba înaltă pe care am primit-o.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!