Este acceptabil pentru un creştin să viseze la anumite realizări?

Întrebarea pe care o voi răspunde în acest articol se referă la cât de bine este ca un creștin să viseze la ceva sau să își stabilească anumite dorințe ce se vor realizate:

Salutări, frate! Știu despre dumneavoastră mult timp în urmă, prin Institutul de Studii Biblice Inductive şi sunt abonată la RSS la Moldova Creștină Am o întrebare dacă veţi reuşi să-mi răspundeţi.  Visează Dumnezeu la ceva? Este acceptabil pentru un creştin să viseze la anumite realizări? Vă mulţumim pentru răspunsul dumneavoastră. Fiţi binecuvântat!

Dorințele frumoase la care visăm urmează să le ducem repede la îndeplinire

Cred că atunci când spuneţi vis, vă referiţi la o dorinţă fierbinte care vrei să fie realizată şi la care te gândeşti continuu. Da, Dumnezeu are astfel de dorinţe şi Biblia ne spune următoarele:

Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. (2 Petru 3:9)

Dorinţele lui Dumnezeu sunt pentru noi, pentru toţi oamenii pe care ne-a creat şi ne iubeşte. El doreşte ca nimeni din noi să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă ca să fie mântuiţi.

Apostolul Pavel avea o foarte  mare dorinţă pentru cei din poporul lui Israel să fie mântuiţi şi a scris:

Spun adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor, că simt o mare întristare şi am o durere necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit de Hristos, pentru fraţii mei, rudele mele trupeşti. (Romani 9:1-3)

Dorința aceasta l-a motivat pe Pavel să meargă şi să le vestească Evanghelia celor din poporul lui, iar faptul că ei respingeau mesajul mântuirii îl făcea să aibă această mare întristare în inimă. Totuşi, n-a cedat, ci toată viaţa şi-a dedicat-o propovăduirii Evangheliei, adică realizării celui mai mare vis al său– mântuirea oamenilor. În orice oraş venea, în primul rând mergea în sinagogă pentru că acolo se aflau cei din poporul lui şi venea să le spună Evanghelia care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui om care crede. Apoi, mergea şi le vestea Evanghelia şi celorlalţi oameni de alte naţiuni care locuiau în oraşul respectiv.

Biblia ne spune să nu ne limităm doar la visări, ci să lucrăm pentru realizarea visurilor (viziunii) pe care o primim de la Dumnezeu pentru a face binele. Dacă amânăm continuu acţiunea, este bine să luăm seama la sfatul din Scripturi:

O nădejde amânată îmbolnăveşte inima, dar o dorinţă împlinită este un pom de viaţă. – (Proverbe 13:12)

Apostolul Pavel n-a amânat dorinţele lui, ci a făcut planuri specifice şi a mers să le vestească oamenilor Evanghelia. De aceea a putut apoi să spună:

Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli; nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de mine n-a fost zadarnic; ba încă am lucrat mai mult decât toţi: totuşi nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. (1 Corinteni 15:9-10)

Mai este important să ştim că Dumnezeu este cel care ne dă visuri (dorinţe, viziuni) frumoase în inimă şi tot El ne ajută să le realizăm, cum este scris:

Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea. (Filipeni 2:13)

Dumnezeu să vă binecuvânteze inima cu dorințe frumoase în care să urmăriţi binele suprem al tuturor oamenilor – mântuirea lor şi să vă dea puteri să realizaţi toate aceste vise.