Cum au apărut viețuitoarele de apă sărată?

Bună ziua. Vă felicit în primul rând pentru ceea ce faceţi, găsesc siteul foarte util din multe puncte de vedere. Am o mică nelămurire legată de potop, de fapt mai multe şi aş dori câteva lămuriri deoarece, eu nu le-am găsit încă: -oamenii şi vieţuitoarele pământului au fost omorâte prin potop; ceea ce nu înţeleg este ce s-a întâmplat cu trupurile rămase după retragerea apelor deoarece, acestea, normal, s-au transformat în adevărate focare de infecţie datorită putrezirii – a doua nelămurire: a plouat, apă dulce; vieţuitoarele oceanelor au murit şi ele, logic, mă gândesc la cele de apă sărată; cum au reapărut vieţuitoarele de apă sărată -şi ultima nelămurire: când s-au retras apele, pământul era un tot unitar, nu ca azi, altfel, animalele polare nu ajungeau în locul lor, ş.a.m.d Sper că m-am făcut înţeles şi aştept un răspuns. Vă mulţumesc anticipat.

1.  Ce s-a întâmplat cu corpurile oamenilor și ființelor după potop?

Înainte de a răspunde la acestă întrebare trebuie să concretizăm câteva date despre potop:

„Domnul a zis lui Noe: „Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni. Ia cu tine câte şapte perechi din toate dobitoacele curate, câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască; o pereche din dobitoacele care nu sunt curate, câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască; şi câte şapte perechi, de asemenea, din păsările cerului, câte o parte bărbătească şi câte o parte femeiască, pentru ca să le ţii vie sămânţa pe toată faţa pământului. Căci după şapte zile, voi face să plouă pe pământ patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; şi voi şterge astfel de pe faţa pământului toate făpturile pe care le-am făcut.””(Geneza 7:1-4)

Ploaia a durat 40 de zile și 40 de nopți, însă apa nu s-a retras după 40 de zile.

„După cele şapte zile, au venit apele potopului pe pământ. În anul al şase sutelea al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele Adâncului celui mare şi s-au deschis stăvilarele cerurilor. Ploaia a căzut pe pământ patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.” (Geneza 7:10-12)

Potopul de ape a avut două surse:
– izvoarele Adâncului (apă subterană)
-stăvilarele cerului (apă din nori).
Potopul a început în anul a 600 a vieții lui Noe, luna a 2-a și ziua a 17-a. Această dată este foarte importantă.

„În luna a şaptea, în ziua a şaptesprezecea a lunii, corabia s-a oprit pe munţii Ararat.
În anul şase sute unu, în luna întâi, în ziua întâi a lunii, apele secaseră pe pământ. Noe a ridicat învelitoarea corăbiei: s-a uitat şi iată că faţa pământului se uscase. În luna a doua, în a douăzeci şi şaptea zi a lunii, pământul era uscat de tot.”(Geneza 8:4)

Astfel pământul a fost acoperit cu ape 150 de zile (aproape jumătate de an) iar Noe a coborât din corabie, împreună cu animalele,  peste un an și 10 zile.
De ce a fost nevoie să redau aceste detalii? Din următoarul motiv – cadavrele în apă se descompun mai repede și în apă ele sunt devorate de pești sau alte vietăți.
Dacă ar fi rămas corpurile animalelor și a oamenilor după ce s-au retras apele – nu știm dacă locul în care a coborât Noe era împresurat cu cadavre.
Există o opinie potrivit căreia petrolul s-a format în urma aglomerării unei mase de organisme vii și punerea acesteia sub presiune. Deci, organismele vii nu au putrezit toate – unele s-au format în petrol. Vezi articolul Origin of oil.

2. Cum au apărut viețuitoare de apă sărată?

Unii pești pot trăi și în apă sărată și în apă dulce.  http://www.livescience.com/32167-can-saltwater-fish-live-in-fresh-water.html

Cum a devenit apa sărată? http://creation.com/salty-seas-romanian .