(VIDEO) Unde este locuința diavolului?

Unde locuiește acum Satana? Pe pământ? În cer? Ce face el cu privire la oamenii care nu-l cunosc? Dar cu privire la creștini?

 

Satana cutreieră tot pamîntul, el se plimbă pe pămînt și cunoaște toate lucrurile. Poate fi prezent și pe pamînt, și înaintea lui Dumnezeu. Deci, el nu este legat de un anumit loc în care stă întotdeauna, aceasta o putem vedea în cartea Iov:

Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfîțișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Și Satana a răspuns Domnului: „De la cutreierarea pamîntului și de la plimbarea pe care am facut-o pe el. (Iov 6:7)

Este prezent și în văzduh

Satana este prezent în văzduh, dar lucrează în fiii neascultării. Fiii neascultării sunt oamenii care locuiesc pe pamînt. Satana lucrează în aceștia și, de asemenea, el țintește la copiii lui Dumnezeu.

Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. (Eeseni 2:1-2)

În cartea Apocalipsa Satana sau diavolul este menționat de multe ori.

Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: „Iată ce zice Cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri: Știu unde locuiești: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu știi Numele Meu și n-ai lepădat credința Mea nici chiar în zilele acelea cînd Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiște Satana.( Apocalipsa 2:12-13)

În versetul 13 Pergamul este numit locul unde se află scaunul de domnie al Satanei și în același timp aici locuiește Satana. Dar să nu credem cumva că acesta este unicul loc și Satana nu ar activa în afara acestui loc. El activează pe întreg pămîntul.

Satana dă tîrcoale creștinilor

În Epistola lui Petru este scris că Satana ca un leu dă tîrcoale în continuu creștinilor, căutînd pe cine din ei ar putea să-i înghită. În același timp, Satana încearcă să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu și să ne pîrască pe noi creștinii, așa încît să fie posibil să ne discrediteze înaintea lui Dumnezeu. Însă acolo este Domnul Isus Hristos care continuu mijlocește pentru noi.

În cartea Apocalipsa vedem că la moment Satana este prezent și pe pamînt și în cer. El cutreieră pamîntul, el lucrează în fiii neascultării și caută să-i pîrască pe copiii lui Dumnezeu. Însă, vine o zi cînd Satana și îngerii lui vor fi aruncați din cer pe pamînt. Deci, nu va mai putea activa și aceasta va fi pentru o perioadă scurtă de timp.

Cînd va veni Împărăția de o mie de ani, atunci Satana va fi aruncat în adînc și va fi ținut legat pentru toată perioada aceasta. După ce va trece perioada de o mie de ani, Satana va fi eliberat pentru puțină vreme și va aduna toate neamurile ca să lupte împotriva sfinților, dar după aceea va fi aruncat în iazul de foc și de pucioasă, care este moartea a doua și acolo va fi chinuit în vecii vecilor.

Acum vreau să te întreb cum te raportezi tu la toate aceste lucruri: ești tu un fiu al ascultării sau un fiu al neascultării? Urmezi tu poruncile lui Dumnezeu sau ești un fiu al neascultării în care lucrează Satana, conducîndu-te la pierzare veșnică?

Te îndemn să fii treaz și să veghezi, ca să nu fii înghițit de Satana. Gîndește-te bine, căci Satana lucrează în fii neascultării, însă tu ești ținta lui. El vrea să te nimicească. El nu vrea mîntuirea ta și nu vrea ca tu să primești viața veșnică, de aceea acum da tîrcoale și caută ca un leu să te înghită. Nu-i da prilej, fugi, stai tare în Cuvîntul lui Dumnezeu și nu te juca cu păcatul în niciun fel.