(VIDEO) Preotul Calistrat atribuie Satanei lucrarea Duhului Sfânt?

Astăzi am privit un scurt interviu video cu așa-numitul preot Calistrat. M-am îngrozit de cele afirmate de dumnealui. Întrebat, cum își explică transformarea care are loc în comportamentul omului care a crezut Evanghelia, s-a pocăit și a devenit parte a unei biserici evanghelice, acesta a răspuns:

„Satana, după ce a cucerit sufletul și a cules puterea harului Duhului Sfânt din om, l-a golit, i-a ridicat toate patimile ca să-l arunce în înșelare, ca să creadă că el este sporit. Dar patimile s-au ascuns în el, în chip viclean, fiindcă el a pierdut lucrarea Duhului Sfânt.”

Mă între: cum poate afirma așa lucruri un om care se pretinde a fi slujitor creștin? Din spusele lui reiese că atunci când omul este stăpânit de curvie, fumat, beție, hoție și înjurături în el lucrează puterea harului Duhului Sfânt. Ce e aceasta?

Apostolul Pavel, unul din stâlpii Bisericii, ne avertizează cu privire la soarta oamenilor care aleg să nu asculte de Evanghelie:

Sau oare nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați! Nici cei desfrânați, nici cei idolatri, nici cei adulteri, nici bărbații care practică prostituția, nici homosexualii,nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici bârfitorii, nici tâlharii nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:9-10)

El le amintește destinatarilor săi (credincioși din Biserica din Corint) că așa a fost felul de trai a unora dintre ei, pînă la întoarcerea lor la Dumnezeu. Dar, din momentul în care acești oameni s-au predat Domnului Isus Hristos, viața lor a fost transformată și Duhul lui Dumnezeu a început lucrarea Sa de sfințire în ei. 

 

Și așa erau unii dintre voi. Dar ați fost curățiți, ați fost sfințiți, ați fost îndreptățiți în Numele Domnului Isus Cristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni 6:11)

Pînă la vârsta de 20 de ani și eu am trăit în necunoștință de Dumnezeu (deși mă pretindeam ortodox), fiind stăpânit de tot felul de păcate. Dar din momentul în care am auzit Evanghelia, m-am pocăit și am luat hotărârea să-L urmez pe Domnul Isus, viața mea a fost transformată pe deplin. 

 

Dumnezeu să ne ajute să studiem zilnic Cuvîntul Său, ca să-L putem cunoaște bine și să nu ne lăsăm înșelați niciodată în mintea noastră de astfel de basme.