(VIDEO) Permite Scriptura să divorțezi dacă certurile nu se mai sfârșesc niciodată?

Întrebare:

Cât de corect este să stea soții în familie dacă nu se înțeleg? Trebuie să stea împreună doar de dragul copiilor? Este corect în fața Domnului să stea împreună soții dacă se ceartă mult?

 

Ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă

În Evanghelia după Matei la capitolul 19 scrie așa:

Fariseii au venit la El şi, ca să-L ispitească, I-au zis: „Oare este îngăduit unui bărbat să-şi lase nevasta pentru orice pricină?” Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n-aţi citit că Ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască şi a zis: ‘De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup’?
Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.” „Pentru ce dar”, I-au zis ei, „a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărţire şi s-o lase?” Isus le-a răspuns: „Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsaţi nevestele, dar de la început n-a fost aşa. Eu însă vă spun că oricine îşi lasă nevasta, afară de pricină de curvie, şi ia pe alta de nevastă preacurveşte şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurveşte.” Ucenicii Lui I-au zis: „Dacă astfel stă lucrul cu bărbatul şi nevasta lui, nu este de folos să se însoare.” (Matei 19:3-10)

Aici, Domnul Isus le amintește fariseilor că nu oamenii au creat instituția aceasta a căsătoriei. Dumnezeu este Cel care a creat-o, de aceea nu poate așa ușor un om să ia instituția aceasta și s-o despartă.

Domnul Isus Hristos a lăsat doar un singur motiv pentru care ar putea cineva să divorțeze. Motivul acesta este adulterul, nicidecum certurile sau alte probleme. Ucenicii au înțeles foarte bine cuvintele Domnului Isus, astfel I-au spus că dacă așa stau lucrurile cu căsătoria, atunci nu este de folos să se însoare. Deci, nu poate un om divorța din orice motiv.

Domnul poruncește ca cei căsătoriți să nu se despartă

În Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni, la capitolul 7 sunt abordate diferite subiecte care țin de familie. La început, Pavel vorbește despre relația intimă, relația sexuală. Corintenii trăiau într-un context atât de desfrânat, încât nu mai știau ce este corect și ce nu este. Apostolul Pavel i-a învățat cum trebuie soții să-și zidească relația sexuală în căsătorie:

Celor căsătoriţi, le poruncesc, nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat.(Dacă este despărţită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei.) Şi nici bărbatul să nu-şi lase nevasta. (1Corinteni 7:10-11)

Dacă s-a ajuns la o situație imposibilă, când soților li se pare că nu mai pot rămâne sub același acoperiș și se despart, trebuie să rămână necăsătoriți. Totuși, Domnul poruncește ca cei căsătoriți să nu se despartă.

Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie

În Cartea prorocului Maleahi, Dumnezeu spune:

Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie, zice Domnul, Dumnezeul lui Israel, şi pe cel ce îşi acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oştirilor. De aceea, luaţi seama în mintea voastră şi nu fiţi necredincioşi! (Maleahi 2:16)

Divorțul începe în mintea omului. Dumnezeu este Cel care ne spune că urăște divorțul. El i-a creat pe bărbat și pe femeie și i-a pus în căsătorie ca să fie una.

Trebuie să luptați pentru căsătoria dumneavoastră

Dacă aveți conflicte, căutați să identificați care este pricina lor. Căutați soluții pentru a le depăși. Rugați-vă și postiți. Mergeți să discutați cu pastorul. Căutați consiliere spirituală, pentru că de multe ori oamenii încep a se certa de la fleacuri. Ei nu știu cum să comunice unul cu celălalt. Nu cunosc cum pot soluționa conflictele și cum să păstreze armonia și pacea în casă. Pentru a evita aceste neînțelegeri, începeți să studiați Sfintele Scripturi. Studiind, veți căpăta răspunsuri și creștere spirituală pentru a depăși aceste probleme.

Vreau să vă invit să studiați împreună cu noi la Biserica ”Buna Vestire” din Chișinău la serviciul de studiu biblic în fiecare joi la 18:00 cursul ”Cum să-ți zidești o familie trainică”. Ne găsiți la str. Ciocârliei 2/8, regiunea Telecentru. Săptămâna viitoare vom studia lecția despre comunicare.

Căsătoria este o imagine a unei realități cerești

Căsătoria nu este doar pentru satisfacția noastră. Căsătoria este mai mult decât atât, ea este o imagine a unei realități din cer. În Epistola către Efeseni, bărbații sunt comparați cu Hristos, iar soțiile cu Biserica, iar relația dintre soț și soție cu relația dintre Hristos și biserica Sa.

Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. Şi, după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin botezul cu apă prin Cuvânt, ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană. Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta se iubeşte pe sine însuşi. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Hristos Biserica; pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mamă-sa şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un singur trup.” Taina aceasta este mare (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică). Încolo, fiecare din voi să-şi iubească nevasta ca pe sine; şi nevasta să se teamă de bărbat. (Efeseni 5:22-33)

Aici vedem că nevasta trebuie să se teamă de bărbat, ceea ce înseamnă să-l respecte și să se teamă să-i supere fața. Iată așa o relație a stabilit Dumnezeu. Dacă ne purtăm așa cum a rânduit El, vom avea armonie în familiile noastre.

Când biserica nu se poartă așa cum ar trebuie să se poarte, provocând mari certuri cu Hristos, El nu părăsește Biserica, ci caută să ne cucerească.

Nevestele trebuie să fie supuse bărbaților

La Evanghelia lui Petru scrie astfel:

Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri; pentru că, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai: curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura parului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor; ca Sara, care ascultă pe Avraam și-l numea „domnul ei”. Fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva.(Petru 3:1-6)

Poate multe dintre certuri apar tocmai pentru că nu sunteți supuse bărbatului. Vedeți respectul pe care îl arăta Sara față de bărbatul ei? Ea îi era supusă și îl numea „domnul meu”. Deci, un trai curat, în temere, respect și supunere față de bărbat, înlătură foarte multe motive de ceartă.  Un duh blând și liniștit nu provoacă ceartă, ci o potolește.

Bărbații trebuie să se poarte cu înțelepciune față de nevastă

Bărbaților, purtați-vă și voi, la rândul vostru, cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. (Petru 13:7)

Bărbații trebuie să-i dea cinste femeii ca unui vas mai slab. Un vas mai slab înseamnă un vas mai fragil care poate fi stricat repede, de aceea bărbații trebuie să aibă o purtare înțeleaptă față de soțiile lor. Ei trebuie să se poarte cu atenție. Cel care nu are o relație frumoasă cu partenerul său de căsătorie, nu poate avea o relație bună cu Dumnezeu.

Dacă vă aflați și voi într-o situație disperată, când certurile nu se mai opresc în căsătorie, faceți tot ce ține de voi pentru a rezolva aceste situații și să puteți rămâne împreună. Este adevărat că certurile le fac rău copiilor, dar dacă veți divorța, atunci veți face și mai rău.

Fie ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta.