(VIDEO) Mesaj pentru creștinii care sunt prigoniți din pricina Domnului Isus

Recent am aflat că una dintre surorile din biserica „Buna Vestire” trece printr-o încercare mare. Deja de un an a crezut în Domnul Isus Hristos, intrând în Noul Legământ și iată acum este supusă unor încercări mari din partea rudelor. Toți pun presiune asupra ei ca să se lepede de credința în Domnul Isus. De asemenea, zilele acestea am primit și din altă țară vestea că ucenicii noștri sunt prigoniți de către rude. Auzind acestea, am hotărât că este important să le adresez acest mesaj. Mă rog ca aceste cuvinte să le aducă mângâiere, încurajare și putere pentru a sta tari în lupta aceasta:

 

Pentru a cunoaște ce înseamnă să fii ucenicul lui Hristos și ce preț trebuie să plătești, vreau să-ți recomand să studiezi manualul de studiu biblic inductiv „Vrei să fii ucenicul lui Isus? Trebuie să plătești prețul! Manualul poate fi procurat la Biserica „Buna Vestire” din Chișinău în fiecare duminică la orele 14:00 și în fiecare joi la orele 18:00. Ne găsiți la str. Ciocârliei 2/8, regiunea Telecentru.

Scriptura spune că veți fi urâți de toți din pricina credinței în Domnul Isus

În Evanghelia după Matei, Domnul Isus Hristos i-a trimis pe ucenicii Săi să vestească Evanghelia. El i-a avertizat cu privire la pericolele pe care le pot întâlni în timp ce vor merge să vestească Evanghelia:

Fratele va da la moarte pe fratele său, și tatăl pe copilul lui; copiii se vor scula împotriva părinților lor și-i vor omorî. Veți fi urâți de toți, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda pană la sfârșit va fi mântuit. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Adevărat vă spun că nu veți isprăvi de străbătut cetățile lui Israel până va veni Fiul omului. Ucenicul nu este mai presus de învățătorul său, nici robul mai presus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui, și robului să fie ca domnul lui. Dacă pe Stăpânul casei L-au numit Beelzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa Lui?(Matei 10:21-25)

Acesta este prețul pe care trebuie să-l plătim noi, creștinii. Trebuie să ne așteptăm la prigoniri din partea rudelor noastre, din partea celor mai apropiați, celor mai scumpi și iubiți oameni de noi. Când este vorba de prigoană, aceasta implică și amenințarea cu moartea. Când prigoanele vor ajunge până la amenințarea cu moartea, atunci Domnul Isus a spus să fugă în altă cetate.

Sora noastră este învinuită acum de rudele ei că a devenit satanistă, pentru că a crezut în Domnul Isus Hristos și a ales să urmeze toată învățătura Lui așa cum scrie în Scriptură. Tocmai cei care poartă cruciuliță la gât au ajuns să o numească satanistă. Cei care nu au idee de învățătura Domnului Isus. Unii din ei nici măcar nu au deschis Biblia în viața lor și nu au cunoștințe elementare despre ceea ce spune Scriptura. În cuvintele de mai sus ni se spune că pe Domnul nostru, Fiul lui Dumnezeu, care este Dumnezeu din Dumnezeu L-au numit Beelzebul, domnul dracilor. Dacă pe El L-au numit așa, atunci să nu ne mirăm când suntem numiți la fel.

Mulți dintre noi, când trecem prin încercări, prin prigoană, avem tentația să credem că numai la noi se întâmplă așa ceva. Ne gândim că la alții este foarte bine și ei nu trec prin probleme ca ale noastre. Să nu credem așa și să nu ne înșelăm.

Nu trebuie să vă temeți

Mă gândesc că sora noastră nu știe ce va fi în viitor. Nu cunoaște cum vor reacționa rudele mai departe și la ce trebuie să se aștepte. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel:

Așa ca, să nu vă temeți de ei. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Ce vă spun Eu la întuneric voi să spuneți la lumină; și ce auziți șoptindu-se la ureche să propovăduiți de pe acoperișul caselor. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul; ci temeți-vă mai degrabă de Cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în gheenă. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți; voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri; dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda și Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri. (Matei 10:26-33)

Uneori ne temem, neștiind ce ne pot face oamenii, însă Domnul Isus ne spune că nimic nu se întâmplă fără voia Lui și nimic nu iese de sub controlul Lui. Toți cei ce te prigonesc vor să te lepezi de Domnul Isus Hristos, însă El a spus că cine se va lepăda de El înaintea oamenilor, Se va lepăda și El înaintea Tatălui care este în ceruri.

Trebuie să înțelegi că fiecare din noi trebuie să-L mărturisească pe Domnul Isus Hristos înaintea oamenilor. Nu trebuie să răspundem la prigonirile lor în același fel, adică cu ură, ceartă. Nu încerca să te aperi pe tine. Tot ce trebuie să faci este să-L mărturisești pe Mântuitorul nostru.

Trebuie să fii gata să-ți pierzi viața pentru Hristos

Unii oameni, când au crezut în Domnul Isus Hristos, au primit o pace în inima lor, care întrece orice pricepere omenească. Deseori suntem tentați să ne gândim că din moment ce credem vom avea pace cu toți oamenii și nu vom mai avea conflicte cu nimeni. Așa ar trebui să fie dacă ar cunoaște toți oamenii Evanghelia Domnului Isus Hristos și ar primi-o în inima lor. Domnul Isus ne spune:

Să nu credeți că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiica de mama sa și pe nora de soacra sa. Și omul va avea de vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Cine iubește pe tata ori pe mama mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine; și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după Mine nu este vrednic de Mine. (Matei 10:34-38)

Tocmai persoanele cele mai apropiate vor deveni vrăjmașii celui care a crezut, din pricina că ele sunt în întuneric. Ei nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu cunosc calea veșniciei și calea mântuirii. Aceste persoane vor face tot ce le stă în putință pentru ca să-l abată pe credincios de la calea adevărului. Deseori când te afli într-o situație de prigoană și rudele îți cer să te lepezi de Domnul Isus Hristos, dacă îi iubești pe ei mai mult decât pe Hristos, atunci te vei lepăda de El. Dar dacă Îl iubești pe Domnul Isus Hristos mai mult decât pe ei, vei rămâne credincios Lui, mărturisindu-L.

Dragă soră, presupun că cei care te prigonesc poartă cruce la gât… În vremea Domnului Isus Hristos nu purta nimeni o cruce. În vremea aceea, crucea era purtată de cel care era condamnat la moarte. Din acest moment, acesta își lua crucea și o ducea până la locul unde era executat, unde era răstignit. Exact așa a fost și cu Domnul Isus Hristos, după ce a fost osândit la moarte. El a luat crucea și a dus-o până la locul unde a fost răstignit. Bine nu a putut să o ducă până la urmă, El a căzut sub cruce și ostașii au luat pe unul din mulțime și l-au pus să o ducă până la destinație. Vreau să înțelegi bine că Domnul Isus spune că cine nu-și va lua crucea și nu vine după El, nu este vrednic de Hristos. Crucea ta înseamnă moarte. Cine nu s-a condamnat singur la moarte, în sens că este gata să moară pentru Domnul Isus Hristos în orice clipă, nu este vrednic de El. Domnul Isus spune că cine își va păstra viața și va ceda în fața persecuțiilor, o va pierde. Cine își va pierde viața pentru El, o va câștiga. Doar cel care va fi gata să rabde toate aceste greutăți, fiind respins, alungat va primi mântuirea.

Domnul poruncește ca cei căsătoriți să nu se despartă

Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni a fost scrisă unor creștini care crezuseră în Domnul Isus. Unii din ei aveau parteneri de căsătorie care erau necreștini și iată aici Domnul Isus le spune:

Celor căsătoriți le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu se despartă de bărbat. (Dacă este despărțită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei.) Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta. Celorlalți le zic eu, nu Domnul: dacă un frate are o nevastă necredincioasă, și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea. Și dacă o femeie are un bărbat necredincios, și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei. Căci bărbatul necredincios este sfințit prin nevasta credincioasă, și nevasta necredincioasa este sfințită prin fratele; altminteri, copiii voștri ar fi necurați, pe când acum sunt sfinți. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă; în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați: Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. (1 Corinteni 7:10-15)

Deci, dacă soțul te amenință cu divorțul spunându-ți că dacă nu te lepezi de Domnul Isus Hristos, va divorța, tu să rămâi tare. Nu ceda în fața acestei amenințări. Spune-i soțului ceea ce scrie aici și lasă-l să știe că așa poruncește Domnul Isus. Dacă soțul dorește să trăiască, atunci să trăiască mai departe, dar dacă dorește să divorțeze, este liber să facă acest lucru. Tu să rămâi credincioasă Domnului Isus și să urmezi calea Lui mai departe.

Fugari, dar cu Hristos în inimă

Cunosc multe situații din țări musulmane, unde oamenii au crezut în Domnul Isus Hristos. Printre ei este și acest tânăr care era terorist. El a crezut în Domnul Isus Hristos printr-o fată care a avut curajul să-i mărturisească Evanghelia. Le-a spus Evanghelia și soției sale și când au aflat părinții, au hotărât să-l omoare și pe el. El a mers să-și ia soția, dorind să fugă cu ea și cu copilul, însă până ajunse acolo, socrii lui i-au omorât soția din pricina credinței în Domnul Isus. I-au luat și copilul. Omul acesta este fugar acum, pentru că toată familia îl caută ca să-l omoare. El a rămas credincios Domnului Isus Hristos, indiferent de circumstanțe.

Cunosc și o soră care se ascunde de mulți ani. Ea a crezut în Domnul Isus și soțul a căutat să o omoare, împreună cu toate rudele. Femeia a trebuit să fugă, însă avea un băiețel care crescuse deja mare. Ea caută să ia legătura cu băiatul, dar când vorbește cu el, acesta îi spune „mama nu mai telefona și nu mă căuta. Eu te urăsc și vreau să te omor” Îți imaginezi, propriul ei fiu îi spune astfel de cuvinte. Iată prin ce fel de prigoane are de trecut sora noastră, dar ea rămâne credincioasă Domnului nostru Isus Hristos. Nu pot să spun numele la nimeni din ei, dar bine ați face dacă vă veți ruga pentru ei ca să stea tari.