(VIDEO) Este îngăduit să pictezi pe Isus și pe apostoli?

Întrebare:

Este păcat să pictezi pe Isus, pe apostoli sau pe îngeri, dar dacă persoanelor cărora le dăruiesc le vor sfinți și i se vor închina lor?

 

Pentru a cunoaște mai bine care este voia lui Dumnezeu și care sunt lucrurile plăcute și urâte în fața Lui, îți recomand să studiezi cursul Cum să studiez Biblia, care te va ajuta să observi și să aplici Cuvântul lui Dumnezeu în propria viață.

Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor cerești

La Exod 20 de la versetul 1 până la 17 sunt scrise cele 10 porunci lăsate de Dumnezeu. Când îi întrebi pe unii oameni dacă Îl cunosc pe Dumnezeu și I Se închină Lui, ei spun că încearcă să respecte și să împlinească cele zece porunci, dar când îi întrebi care sunt ele, foarte puțini le pot numi. De la versetul 1 până la 6 scrie așa:

Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de Mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii, până la al treilea și al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, și Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc și păzesc poruncile Mele. (Exod 20:1-6)

Dumnezeu nu interzice pictura, arta sau sculptura. El interzice categoric ca oamenii să-și facă orice fel de imagine a vreunui lucru din creație și să i se închine ca și cum ar fi Dumnezeu. El spune că este un Dumnezeu gelos și atunci când oamenii fac acest lucru El va interveni și va pedepsi atât pe cei care fac acest lucru, cât și pe urmașii lor până în a patra generație.

Nu este bine să sfințești astfel de picturi și să te închini lor

Vreau să-ți spun că nu pot fi sfințite astfel de picturi. Dumnezeu este categoric împotriva închinării la orice fel de imagine. Să nu crezi cumva că ele pot fi sfințite și acceptate înaintea lui Dumnezeu. Dacă spui că vei picta astfel de imagini, care vor fi sfințite și oamenii vor ajunge să se închine lor, trebuie să știi că lucrul acesta este urât de Dumnezeu.

Dacă nu vei face lucrul acesta, ci te vei închina numai înaintea lui Dumnezeu, atunci El te va binecuvânta până la al miilea neam. Dumnezeu este Duh și cei care I Se închină Lui trebuie să I Se închine în duh și în adevăr.

Domnul Isus și apostolii sunt creaturi duhovnicești, nu pământești

Când a fost Domnul Isus aici pe pământ, a fost văzut de oameni, însă în Evanghelie este descris cu multe detalii viața trăită de Domnul Isus, dar niciodată nu veți găsi în Biblie vreo descriere a înfățișării Lui. Tocmai de aceea Domnul Isus este înfățișat atât de diferit. Nu poți crede că este vreo înfățișare care arată exact cum arăta Domnul Isus Hristos. Nu putem spune că este păcat dacă cineva încearcă să-L sculpteze pe Domnul Isus, pe îngeri sau pe apostoli așa cum și-i imaginează, dar ei sunt creaturi duhovnicești, ei sunt duhuri.

Dacă crezi că aduci cumva un dispreț la adresa lui Dumnezeu sau lipsă de respect prin faptul că pictezi aceste imagini, mai bine să te abții de la acest lucru.

Mânia lui Dumnezeu se descoperă asupra celui care se închină făpturii în locul Făcătorului

În Epistola lui Pavel către Romani scrie așa:

„Cel neprihănit va trăi prin credință.” Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușă adevărul în nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți; fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit; ci s-au dedat la gândiri deșarte, și inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți, și au înnebunit; și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare și târâtoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat prada necurăției, să urmeze poftele inimilor lor; așa că își necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! (Romani 1:18-25)

Consecințele sunt foarte grave. Atunci când oamenii se închină făpturii, adică creaturii în locul Creatorului, este un lucru grav care stârnește gelozia lui Dumnezeu. Acesta este un păcat mare care atrage pedeapsa atât asupra lor, cât și asupra urmașilor.

Deci, fii foarte atent ca să nu te închini la astfel de lucruri și dacă crezi că ceea ce pictezi ajunge obiect de închinare pentru oameni, obiect care stârnește gelozia lui Dumnezeu, oprește-te și nu mai face acest lucru. Mai bine pictează lucruri care îi vor aduce slavă lui Dumnezeu. Pictează lucruri care nu vor fi o ispită pentru nimeni.

Fie ca Dumnezeu să te ajute să procedezi așa ca să faci doar lucruri plăcute Lui.