(VIDEO) Este acceptabil pentru creștini să interpreteze muzică seculară (lumească)?

Întrebare:

Pot sau este acceptabil pentru creștini să interpreteze muzică seculară (lumească)?

Întrebarea mi-a fost adresată de o persoană, care a văzut cum o creștină a interpretat o piesă care nu avea mesaj creștin. Mai mult, avea un mesaj care l-ar compromite pe un creștin. Nu mult timp după aceasta, un alt tânăr dintr-o altă țară a interpretat la un concurs cu public mare o piesă care nu se potrivește cu chemarea lui de creștin. Atunci mi-a fost adresată întrebarea aceasta la care am răspuns în live video pe facebook. Vă invit să urmăriți răspunsul în video:

 

Pavel a folosit versuri seculare

Gândul m-a dus la textul pe care chiar l-am studiat în dimineața aceasta, capitolul 17 din Faptele Apostolilor. Textul spune că Pavel a plantat o biserică în Tesalonic și acolo s-au ridicat mari prigoane împotriva lui. De acolo, Pavel a mers la Berea, de la Berea iar a trebuit să fugă și a ajuns la Atena. Când a venit la Atena, predica în sinagogă pentru iudei, dar în fiecare zi discuta cu oamenii din cetate. Atena era un centru cultural al lumii antice. Pavel de multe ori a avut discuții cu filozofii epicurieni și stoici, dar într-o zi a fost invitat să vorbească la Areopag. Areopagul era locul unde se duceau discuții filozofice aprinse, unde veneau toți și credeau că duc cele mai înalte discuții. Ei l-au invitat pe Pavel să le prezinte învățătura pe care o predica el. Apostolul Pavel le-a vorbit astfel:

Pe când îi aştepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăţi pline de idoli. …

Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului şi a zis: „Bărbaţi atenieni! În toate privinţele vă găsesc foarte religioşi. Căci, pe când străbăteam cetatea voastră şi mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinaţi voi, am descoperit chiar şi un altar pe care este scris: ‘Unui Dumnezeu necunoscut!’ Ei bine, ceea ce voi cinstiţi, fără să cunoaşteţi, aceea vă vestesc eu. (Faptele Apostolilor 17:16, 22-23)

Pavel le-a făcut un compliment, a știut cum să fie politicos, chiar dacă i se întărâta duhul la vederea cetății pline de idoli. El nu a spus aceasta, dar le-a spus că îi găsește foarte religioși. El a făcut un compliment adevărat, nu a fost fățarnic, dar după o scurtă introducere începe să le vestească despre Dumnezeu:

Dumnezeu care a făcut lumea şi tot ce este în ea este Domnul cerului şi al pământului şi nu locuieşte în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile. El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremuri şi a pus anumite hotare locuinţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: ‘Suntem din neamul Lui…’ (Faptele Apostolilor 17:24-28)

Poeții lor au scris versuri lumești, seculare. Din punctul de vedere al lui Pavel versurile nu erau creștine, însă Pavel și-a pregătit discursul bine și în discursul lui a folosit un limbaj pe care îl înțelegeau oamenii. Pavel a folosit ceva cunoscut bine pentru filozofii care erau acolo, pentru toți oameni adunați în Aeropag. Pavel a folosit poezia seculară, un citat din ea, pentru că știa că va fi bine văzut și primit de filozofi, de audiența lui de acolo din Aeropag. El a făcut uz de versurile acestea și le-a folosit pentru a-și întări mesajul lui. Mesajul lui nu a fost acceptat în întregime de toți cei care ascultau în Aeropag. Ei l-au întrerupt, nu au ascultat mesajul până la urmă. Totuși, Dionisie areopagitul a crezut, a crezut și Damaris și au mai crezut câțiva. El a câștigat ucenici în urma acestui mesaj.

Vreau să învățăm un principiu important. M-ați întrebat dacă un creștin poate interpreta muzică seculară sau muzică lumească. Întotdeauna trebuie să ne punem întrebări înainte de aceasta. De ce faci ceea ce faci? De ce să interpretezi această piesă?

Dacă tinerii aceștia au vrut să-și promoveze talentul lor, să se promoveze pe ei înșiși și s-au folosit de o piesă seculară; în felul acesta au călcat peste, și-au negat identitatea lor creștină, atunci acesta este un lucru rău evident, un lucru foarte rău.

Muzica conține cuvinte și are un mesaj. Toate lucrurile transmit un mesaj. Care este mesajul pe care îl voi transmite prin această piesă? Cu ce scop fac aceasta? Pavel s-a folosit de versurile seculare, tocmai pentru a întări mesajul lui creștin. El a găsit ceva bun în versurile acestea pentru a întări mesajul său creștin și nu și-a compromis mesajul.

Nu putem judeca categoric dacă poate sau nu un creștin să interpreteze piese seculare sau să asculte piese seculare. Întrebarea este ce mesaj transmite piesa? Ce mesaj primesc eu din piesa dată? Pavel ne dă un exemplu foarte frumos în privința aceasta. El a făcut uz de niște versuri seculare pentru a-și întări mesajul, pentru a provădui Evanghelia, pentru a câștiga suflete pentru Hristos.

Muzica este un instrument grozav pentru proclamarea Evangheliei

Muzica este un instrument grozav pentru proclamarea Evangheliei și evangheliștii din toate vremurile au folosit muzica, pentru că este un vehicul, care duce mesajul foarte bine atunci când este folosit cu înțelepciune.

În Faptele Apostolilor capitolul 16 este relatat că apostolul Pavel împreună cu Sila și Timotei au venit la Filipi și au predicat Evanghelia acolo. În prima săptămână s-a pocăit Lidia, apoi au mai crezut și alții și s-a format o biserică acolo. În fiecare zi când Pavel mergea cu Sila și cu Timotei la locul de rugăciune, o roabă, care era stăpânită de un duh necurat, striga la adresa lor: ”Oamenii aceșteia sunt oamenii lui Dumnezeu”. În una din zile Pavel s-a întors și a mustrat duhul necurat, el a ieșit din roabă și ea și-a pierdut darul ei de ghicit. Din moment ce a ieșit duhul necurat din femeia aceea, stăpânul roabei, supărat tare pe Pavel, a stârnit o răscoală, i-a adus înaintea autorităților, au fost bătuți și Pavel și Sila au fost băgați la închisoare. Acolo în închisoare i s-a dat ordin temnicerului să-i păzească bine și i-au dus în cel mai păzit loc și le-a mai pus și mâinile și picioarele în butuci. Iată ce făceau Pavel și Sila:

 

Pe la miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închişi îi ascultau. (Faptele Apostolilor 16:25)

Apostolul Pavel și Sila profitau de aceasta și interpretau cântări de laudă lui Dumnezeu. Ei nu erau cântăreți, dar cântau și-L lăudau pe Dumnezeu, așa cum puteau ei, fără instrumente. Important era mesajul, toți întemnițații ascultau mesajul și temnicerul a ascultat mesajul. De unde știu aceasta? Iată ce spune Scriptura:

Deodată, s-a făcut un mare cutremur de pământ, aşa că s-au clătinat temeliile temniţei. Îndată, s-au deschis toate uşile şi s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deşteptat şi, când a văzut uşile temniţei deschise, a scos sabia şi era să se omoare, căci credea că cei închişi au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ţi faci niciun rău, căci toţi suntem aici.” Atunci, temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru şi, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel şi ale lui Sila, i-a scos afară şi le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” (Faptele Apostolilor 16:26-30)

De unde temnicerul avea frământarea aceasta? Întrebarea cea mai mare care era în mintea lui nu era cum să explice șefilor de ce s-au deschis ușile la închisoare. Cea mai mare frământare a lui și frică îi era că el nu este mântuit, că nu are viață veșnică. Omul acesta a făcut tot efortul, a venit la Pavel, a căzut înspăimântat și a întrebat ce trebuie să facă. Despre importanța mântuirii el a înțeles din cântările pe care le-au cântat Sila și cu Pavel. Aceasta îmi arată că aceste cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu erau pline, consistente cu mesaj.

Vedeți cât de important este cântarea care intensifică puterea mesajului care este transmis? Iată cum suntem noi îndemnați să cântăm:

Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului. (Efeseni 5:18-19).

Acest subiect a fost discutat un an în urmă și la emisiunea ACTUAL la MCTV. Vă invit să o priviți: