(VIDEO) De unde vin cataclismele naturale?

În acest video voi răspunde la întrebarea care mi-a fost adresată cu privire la originea cataclismelor naturale:

Pace, frate Vasile. am o nelămurire. Nu am știut până azi niște lucruri, care două surori creștine adineaori îmi scriu că este biblic, dar eu te rog să mă informezi. De unde vin calamitățile naturale? Vin de la Dumnezeu sau și de la diavol? Putem porunci calamităților, furtunilor să se oprească? Eu am știut până astăzi că toate calamitățile naturale sunt produse de Dumnezeu și nu de Satan.

 

Dumnezeu stârnește cataclismele naturale

În cartea prorocului Iona Dumnezeu i-a vorbit lui Iona să meargă să predice în cetatea Ninive, pentru că răutatea acelor oameni s-a ridicat până la Dumnezeu. Iona a refuzat să meargă acolo. În loc să meargă spre Ninive, de la Gat-Ghefer, Iona s-a dus la Iafo, de la Iafo s-a urcat într-o corabie care mergea la Tarsis. În felul acesta el a luat-o tocmai în direcția opusă.

Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic și a stârnit o mare furtună. (Iona 1:4)

Acesta este un cataclism natural. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar că Dumnezeu este Cel care a stârnit această furtună. De asemenea, multe alte locuri din Scriptură ne spun că tot ceea ce se întâmplă în natură, toate schimbările climaterice, sunt în controlul lui Dumnezeu.

Furtuna se intensifica, de aceea corăbierii nu știau ce să facă, iar Iona le-a spus să-l arunce în mare și marea se va liniști. Astfel, Domnul a trimis un pește mare, care l-a înghițit pe Iona și tot Dumnezeu a poruncit peștelui să-l verse pe Iona pe mal după trei zile și trei nopți, timp în care a stat în burta peștelui.

Dumnezeu face toate aceste cataclisme pentru mântuirea noastră

Toate schimbările pe care le face Dumnezeu în natură, în cartea prorocului Iona le face numai cu un singur scop, ca locuitorii cetății Ninive să fie salvați și mântuiți prin credință în Dumnezeu. Acesta este un principiu care rămâne până astăzi. Dumnezeu le aranjează în așa fel ca să lucreze pentru mântuire. Este foarte rău că oamenii nu înțeleg acest lucru.

Chiar pescarii, corăbierii, aceia care erau în corabie cu Iona, au dat dovadă de mai multă înțelepciune, pentru că atunci când s-a stârnit furtuna mare ei și-au pus întrebarea: „Cine a supărat pe Dumnezeu?” Ei nu-L cunoșteau pe Dumnezeul adevărat, dar și-au dat seama că cataclismul acela are o cauză spirituală. Cu părere de rău, astăzi, când se întâmplă diferite calamități, mai puțini oameni caută cauzele spirituale. Ei caută fel de fel de motive, numai nu pe cele adevărate și care țin de relația omului cu Dumnezeu, pentru a înțelege ce vrea Dumnezeu să le comunice oamenilor.

Vreau să vă recomand două manuale de studiu biblic inductiv a cărții prorocului Iona la acest subiect. Manualul pentru maturi „Unde te duci?” și manualul de studiu pentru copii „Sens interzis, Iona!”. Aceste manuale vă vor ajuta să înțelegeți în profunzime ceea ce vrea Dumnezeu să vă transmită.

Nimic nu se întâmplă fără permisiunea lui Dumnezeu

În cartea lui Iov scrie că în țara Uț era un om, care se numea Iov. Omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Lui i s-au născut șapte fii și trei fete. Și în continuare sunt enumerate bogățiile lui care erau extrem de mari. Până la versetul 5 sunt scrise lucrurile ce au loc pe pământ, dar începând cu versetul 6 – ceea ce se întâmplă în cer:

Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor. Domnul a zis Satanei: „De unde vii?” Și Satana a răspuns Domnului: „De la cutreierarea pământului și de la plimbarea pe care am facut-o pe el.” Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om făra prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău.” Și Satana a răspuns Domnului: „Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit Tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui, și turmele lui acoperă țara. Dar ia întinde-Ți mâna și atinge-Te de tot ce are, și sunt încredințat că Te va blestema în față.”(Iov 1:6-11)

În Biblie este scris că Satana este pârâșul nostru. Este cel care vine înaintea lui Dumnezeu cu învinuiri. În aceste versete a venit cu învinuire împotriva lui Iov care era un om neprihănit. El a spus că motivația lui Iov de a se închina lui Dumnezeu este averea lui, pentru că Dumnezeu îi dă avere, o protejează, dar dacă nu ar fi toate aceste el nu I s-ar mai închina Domnului.

Satana poate aduce cataclisme doar cu permisiunea lui Dumnezeu

Domnul a zis Satanei: „Iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna.” Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor cel întâi născut, a venit la Iov un sol, care a zis: „Boii arau și măgărițele pășteau lângă ei. Și s-au aruncat niște Sabeeni asupra lor, i-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat, ca să-ți dau de știre.” Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: „Focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și i-a ars de tot. Numai eu am scapat, ca să-ți dau de știre.” (Iov 1:12-16)

Dumnezeu este Cel care stabilește limitele. În aceste versete sunt implicate câteva cataclisme naturale. Vedeți cum a interpretat robul? El  a zis că este „focul lui Dumnezeu”, ceea ce înseamnă că de la Dumnezeu a venit.

Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: „Niște Haldeeni, înșirați în trei cete, s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat, ca să-ți dau de știre.” Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: „Fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Și deodata, a venit un vânt mare de dincolo de pustiu și a izbit în cele patru colțuri ale casei: casa s-a prăbușit peste tineri, și au murit. Și am scăpat numai eu, ca să-ți dau de știre.” (Iov 1:17-19)

Deci, iată aici avem de a face cu un caz concret când Satana aduce cataclisme. Satana este descris aici ca și cel care a adus două cataclisme. El a adus foc din cer și vântul acela puternic care a dărâmat casa. Vreau să înțelegeți un lucru foarte important. Satana nu aduce calamitățile acestea în afara controlului lui Dumnezeu. Dumnezeu a stabilit limitele Satanei. El are un scop și urmărește realizarea acestuia.

Prima dată am studiat textul acesta amănunțit în manualul de studiu bibilic inductiv ”Doamne, vreau să Te cunosc”, din care studie caracterul lui Dumnezeu. El în Biblie Se descoperă sub diferite nume. În Biblie spune că „Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost.(Proverne18:10)” Până când nu cunoști Numele lui Dumnezeu nu poți fugi atunci când ești în necaz, nu poți găsi adăpost în Numele Său.

Tot ce va face Antihrist este îngăduit de Dumnezeu

La a doua Epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni este descrisă venirea lui Antihrist. Aici el este numit potrivnic, fiul pierzării, omul fărădelegii și iată la versetul 9 ni se spune că:

Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți.(2 Tesaloniceni 2:9-12)

Din aceste versete putem admite că aceasta implică și cataclisme naturale. Arătarea lui Antihrist se va face în felul acesta. El va veni cu tot felul de minuni prin puterea Satanei. Deci, tot ceea ce va face Antihrist este îngăduit de Dumnezeu. Atunci, Dumnezeu va trimite o lucrare de rătăcire ca aceștia să creadă o minciună, astfel oamenii vor crede. Deci, toate minunile pe care le va face Antihrist ele tocmai vor servi la întărirea și răspândirea învățăturii lui, pentru ca să fie crezut de oamenii din vremea aceea.

Lucrarea prorocului mincinos la fel este în controlul lui Dumnezeu

În Apocalipsa capitolul 13 sunt descrise două fiare. Prima fiară fiind Antihristul, însă fiara a doua este prorocul mincinos:

Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rană de sabie, și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorați toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. (Apocalipsa 13:11-15)

Aici, agentul Satanei este prorocul mincinos care recurge la aceste minuni mari. Acestea implică lucruri pe care le putem numi cataclisme naturale. A coborî foc din cer nu este un lucru foarte simplu, dar iarăși repet niciunul din aceste lucruri nu se întâmplă fără permisiunea lui Dumnezeu sau în afara controlului Său. El este Atotputernic și Dumnezeu este Cel care Îi îngăduie Satanei, însă acesta face toate aceste lucruri din intenții rele. El vrea să ducă pe orice om la pierzare veșnică, însă fiecare este responsabil de alegerile pe care le face.

În Biblie spune că Dumnezeu le-a îngăduit timp oamenilor ca aceștia să creadă adevărul, să creadă în Domnul Isus Hristos, dar pentru că au respins dragostea lui Hristos, va lăsa această minciună ca ei s-o creadă.

Dragul meu, nu respinge dragostea adevărului. Crede în Domnul Isus și alege să devii ucenicul Lui, ca să fii mântuit. Să nu faci parte din categoria celor care mai târziu vor fi înșelați, pentru că iată spune aici că cei care au respins dragostea adevărului, când va veni Antihrist sau prorocul mincinos, ei se vor lăsa înșelați tocmai de semnele, minunile, cataclismele care vor avea loc.

Nu găsim în Biblie că am putea porunci cataclismelor să se oprească

Noi ne putem ruga în diferite împrejurări. Poate vă referiți la cazul acela în care Domnul Isus spune: ” dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: „Mută-te de aici colo”, şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă.” (Matei 17:20) Acolo nu este vorba despre un cataclism, dar Domnul Isus Hristos folosește o hiperbolă pentru a le arăta ucenicilor puterea credinței lor. Dumnezeu ne spune în Biblie că El răspunde la rugăciunile noastre atunci când ele sunt după voia Lui. Noi ne putem ruga și trebuie să ne rugăm totdeauna când suntem amenințați de cataclisme. Trebuie să facem acest lucru, dar va fi prea îndrăzneț din partea noastră să spunem că noi suntem cei care poruncim.

Fie ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem bine rolul, să înțelegem că noi suntem oameni și Dumnezeu este Dumnezeu. Cred că îndrăzneala unor oameni este prea exagerată. Aceasta poate fi numită chiar obrăznicie. Uneori asculți pe unii oameni cum se roagă la Dumnezeu și ai impresia că Îi poruncesc, de parcă s-ar fi schimbat cu locul. Nu, dragii mei, niciodată nu trebuie să uităm cine suntem. Noi suntem creatura și El este Creatorul nostru. Noi suntem oameni și El este Dumnezeu, tocmai de aceea trebuie să ne apropiem de Dumnezeu într-un chip plăcut Lui, cu toată reverența, cu toată frica.