(VIDEO) De ce nu se întâmplă și în zilele noastre minuni ca în vremea apostolilor?

Întrebare:

De ce nu se mai întâmplă și în zilele noastre minuni așa cum s-au întâmplat pe vremea apostolilor?

Atunci când citim cele patru Evanghelii scrise în Sfânta Scriptură, vedem că Dumnezeu a făcut minuni nemaipomenite în acele vremuri. Din acest considerent ne întrebăm de ce în zilele noastre nu se mai întâmplă la fel? Vreau să vă invit să priviți acest video în care vom discuta atât despre minunile care se întâmplau pe vremea apostolilor, cât și despre cele de astăzi:

 

Prin apostoli se făceau multe minuni și semne

În ziua Cincizecimii, când S-a pogorât Duhul Sfânt, apostolii au vorbit în limbi pe care nu le-au învățat, în limbile celor adunați în Ierusalim, astfel mulți au crezut în Dumnezeu. În ziua aceea s-au botezat 3000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Fiecare dintre acei oameni aveau frică de Dumnezeu. Scriptura spune că prin apostoli se făceau multe minuni și semne.

Minunile și semnele apostolilor aveau ca scop înaintarea Evangheliei

Aceste minuni nu au fost cu scopul de a ridica în slăvi pe cineva. Apostolii nu erau preocupați de acest lucru. Ei îi învățau pe ucenici din Sfintele Scripturi, investind în aceasta toată energia lor. Toate aceste minuni au lucrat la înaintarea Evangheliei.

În capitolul 5 din cartea Faptele Apostolilor vedem că ei au fost băgați la închisoare după ce au făcut o minune, au vindecat un olog. Atunci a fost o evanghelizare mare în Ierusalim. Mulți oameni au crezut în Dumnezeu și au fost mântuiți. Indiferent de aceste minuni, au venit aprozii, reprezentanții mai marilor preoți și i-au arestat, aruncându-i în temniță, însă s-a întâmplat o altă minune. Un înger i-a scos noaptea și le-a spus să meargă și să-i învețe pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu și să le transmită învățătura lui Hristos. Ei au procedat așa cum le spusese și dis-de-dimineață au plecat în Templu. Apostolii au fost chemați în fața soborului, unde au fost bătuți și amenințați din nou, totuși ei au plecat dinaintea lor, bucurându-se ca au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru Numele lui Isus.

Apostolii erau preocupați să vestească Evanghelia în fiecare zi

La Faptele Apostolilor capitolul 5 citim astfel:

Și, în fiecare zi, în Templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Isus Hristos. (Faptele Apostolilor 5:42)

Apostolii erau foarte preocupați de învățătura aceasta. Ei vesteau Evanghelia oamenilor în fiecare zi. Iată ce ne lipsește nouă azi. Mulți cred că dacă pregătesc o predică pe care o spun duminica la biserică și un studiu biblic pe care îl fac miercuri sau joi, este de ajuns.

Apostolii nu erau preocupați de minuni

În cartea Faptelor Apostolilor, de la versetul 12 găsim scris așa:

Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Toți stăteau împreuna în pridvorul lui Solomon și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei; dar norodul îi lăuda în gura mare. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult; până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că, atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. (Faptele Apostolilor 5:12-15)

Iată așa erau oamenii vindecați. Dumnezeu era Cel care făcea să fie însoțită lucrarea lor de minuni. Dacă ar fi fost minunile sau vindecările principala preocupare a lui Petru, de aceasta s-ar fi ocupat, însă ei erau interesați să-i învețe pe oameni Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta trebuie să facem și noi. Dacă vom fi interesați să-i învățăm continuu pe oameni din Scripturi, atunci Dumnezeu va lucra prin noi.

Minunile erau cerute și de biserică prin rugăciuni

Un alt factor important este că minunile acestea le cereau și creștinii din biserică. Iată în capitolul 4 din Faptele Apostolilor este scris așa:

Pe când vorbeau Petru și Ioan norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul Templului și saducheii, foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Isus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi. I-au amenințat, dar ei au răspuns foarte hotărâți că vor predica mai departe despre Domnul Isus Hristos, spunând așa:

În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie sa fim mântuiți.” (Faptele Apostolilor 4:12)

Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Isus. Astfel, i-au lăsat să plece, căci nu știau cum să-i pedepsească din pricina norodului, pentru că toți Îl slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. După ce li s-au dat drumul, Petru și Ioan s-au dus la ai lor, la biserică și au istorisit tot ce le spusese preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului. Când au auzit aceste lucruri, și-au ridicat toți glasul împreună către Dumnezeu și s-au rugat astfel:

Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: „Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva Unsului Său.” În adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu Neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta și sfatul Tău. Și acum, Doamne, uita-Te la amenințările lor, dă putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala și întinde-Ți mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin Numele Robului Tău celui sfânt, Isus.”  După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați; toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. (FAPTELE APOSTOLILOR 4:25-31)

Deci, vedeți cum s-a rugat întreaga biserică? Puteau să-I ceară altceva lui Dumnezeu, dar ei Îi cer puterea să vestească Cuvântul lui Dumnezeu cu toată îndrăzneala. Cât de des ne rugăm astăzi în biserică și-I cerem lui Dumnezeu să ne dea putere și îndrăzneală să vestim Cuvântul Lui? Cât de des ne rugăm ca Dumnezeu să însoțească propovăduirea Cuvântului de minuni și semne?

Uneori, oamenii aleargă de la o biserică la alta unde se întâmplă minuni, dar nu află nimic din învățătura Domnului Isus Hristos. Ei nu cunosc nimic despre El, însă toate minunile din Biblie au fost tocmai cu scopul ca oamenii să creadă și să urmeze Evanghelia.

Putem întâlni și azi minuni

Vreau să vă spun că se întâmplă minuni și azi. Eu predau Cuvântul lui Dumnezeu în diferite țări și am auzit multe minuni. Mi s-a întâmplat odată să predau cartea Tit la un seminar teologic unde sunt pregătiți lucrători pentru lumea arabă. Într-o zi stăteam cu trei frați din Algeria și i-am întrebat cum au devenit creștini. Ei au spus că toți erau musulmani, însă au crezut împreună cu tot satul în aceeași zi. Într-o noapte, în sat toți au avut același vis. Sculându-se dimineața, unul îi spune celuilalt că a visat că trebuie să-l cheme pe cineva din satul vecin, la rândul său, celălalt a mărturisit că și lui i-a venit un om în vis și i-a spus să-l cheme pe omul din satul vecin ca are să le spună ceva important. Oamenii s-au dus și l-au chemat. Acel om nu era un predicator, era un simplu creștin. Atunci sătenii i-au mărturisit că noaptea trecută toți au visat același vis și omul din vis i-a spus la toți să-l cheme. Creștinul le-a spus Evanghelia într-un limbaj simplu, așa cum știa el și i-a chemat pe toți să se pocăiască și să-L primească pe Domnul Isus în inima lor, devenind ucenicii Lui. La acest îndemn ei s-au pocăit și tot satul a devenit creștin.

Dumnezeu face minuni mărețe și astăzi, însă este foarte important să înțelegem că toate aceste minuni trebuie să lucreze la înaintarea Evangheliei. Trebuie să punem cel mai mare accent pe studierea și cercetarea Sfintelor Scripturi. Noi, slujitorii, suntem chemați să-i învățăm pe oameni zi și noapte Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu este gata să însoțească slujirea noastră, dacă Îi vom fi credincioși și dacă se va ruga și biserica. Biserica are un rol important și este foarte important să-I cerem lui Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt, să ne dea îndrăzneală sfântă să vestim Evanghelia și să-L rugăm pe Dumnezeu să însoțească lucrarea aceasta.

Dumnezeu să ne binecuvânteze să căutăm cu tot dinadinsul să vestim Evanghelia așa cum făceau primii ucenici.