(VIDEO) Care sunt următorii pași după ce te-ai pocăit?

În acest articol voi răspunde la întrebarea pe care mi-a adresat-o o soră creștină din România:

Ce să fac după ce m-am pocăit? Care sunt următorii pași?

În cartea Faptele Apostolilor, la capitoul 2 este descrisă ziua Cincizecimii. În ziua aceasta Duhul Sfânt S-a pogorât și mulțimea din Ierusalim s-a adunat  în locul unde erau adunați apostolii, ucenicii. Ei au ieșit afară și apostolul Petru a ținut o predică:

După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: „Fraților, ce să facem?”  „Pocăiți-vă”, le-a zis Petru, „și fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.” Și, cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea: „Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos.” (Faptele Apostolilor 2:37-40)

Cei ce au primit propovăduirea lui Petru s-au pocăit chiar în ziua aceea. Exact același lucru a făcut și doamna care mi-a adresat întrebarea și sunt sigur că sunt mulți oameni care deja s-au pocăit. Iată la ultimul botez pe care l-am avut în Biserica „Buna Vestire„s-au botezat 3 persoane și s-au pocăit mai multe oameni în ziua aceea.

 

După ce te-ai pocăit, trebuie să te botezi

Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați; și, în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape trei mii de suflete. (Faptele Apostolilor 2:41)

Iată, dragul meu, primul pas pe care trebuie să-l faci după ce te pocăiești este să te botezi. Atunci în Ierusalim ei au fost botezați în aceeași zi. Astăzi, mai rar obișnuim să botezăm în aceeași zi, pentru că dorim să ne convingem că persoana care a luat această decizie vrea să-L urmeze pe Domnul Isus Hristos și înțelege temelia credinței creștine.

Caută o biserică în care învățătura Domnului Isus Hristos este ținută așa cum a fost lăsată pe paginile Noului Testament, o biserică unde oamenii urmează învățătura aceasta sănătoasă. Apropie-te de pastor și spune-i că vrei să te botezi și atunci pastorul va începe cu tine un curs de catiheză. Catiheză înseamnă pregătirea pentru botez, un curs prin care vei învăța temelia  credinței creștine, adevărurile de bază ale credinței după care te vei boteza.

Citește și cercetează Biblia în întregime

Următorul pas pe care îl făceau ucenicii:

Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. (Faptele Apostolilor 2:42)

Imediat după ce te pocăiești, începe să citești Biblia în întregime. Rezervează-ți minim o oră în zi  pentru a citi Biblia și caută să o înțelegi. Începe să citești mai întâi Noul Testament în întregime, apoi Vechiul Testament. Nu poți fi creștin dacă nu citești Biblia. Este foarte important să citim Biblia, pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu. Cum poți fi copilul lui Dumnezeu și să nu fi citit o dată în întregime mesajul Lui pe care l-a lăsat pe paginile Sfintei Scripturi? Dacă vei citi Biblia în fiecare zi, îți va lua maxim 3 luni ca s-o finisezi, dar dacă vei citi câte o oră pe zi, și mai repede. Recent am vorbit despre un predicator din China, se numea John Soong, care a crezut în Domnul Isus Hristos din toată inima. El a hotărât să devină un ucenic adevărat și cei din jur când au văzut dedicarea lui, au hotărât să-l dea la casa de nebuni. Acest om a stat la spitalul psihiatric 193 de zile, timp în care a reușit să citească Biblia de 40 de ori. Deci, aproape la 5 zile citea Scriptura în întregime. El a spus că închisoarea a fost școala lui cea mai importantă. Când a ieșit de acolo, a devenit un mare lucrător a lui Dumnezeu care a condus la El sute de mii de oameni. Dumnezeu l-a folosit într-un chip miraculos pe omul acesta, pentru că el s-a dedicat cercetării Sfintelor Scripturi.

Vreau să-ți recomand să studiezi manualul  „Doamne, învață-mă să studiez Biblia în 28 zile!„, care te va ajuta să te aprofundezi în cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu. Cei care doresc să facă rost de acest manual de studiu biblic inductiv pot suna la numărul de telefon(+373) 67629102.

Stăruiește în legătura frățească

Este foarte important să zidești relații cu alți creștini. Dacă înainte ai fost păgân, ai trăit o viață lumească, acum ai devenit creștin, de aceea fii nelipsit de la serviciile divine și caută să zidești relații cu alți creștini. Întotdeauna să te gândești cum poți împărtăși ceea ce ai cu alții? Cum poți să ajuți pe alții? Ce poți tu face pentru alții? Deci, aceasta este o gândire sănătoasă, o gândire creștină. Un creștin adevărat totdeauna se gândește ce poate el face pentru alții. Nu ce pot face ei pentru tine, ci tu pentru ei. Recent, la biserica „Buna Vestire” copiii de la școala duminicală, fiind îndemnați de învățătorii lor, au organizat un iarmaroc de caritate. Ei au depus un mare efort, în urma căruia au adunat 150$ pentru vaccine copiilor din Sudanul de Sud, care mor de malarie. Vedeți, ei sunt copii, dar s-au gândit la alții. Aceasta înseamnă legătura frățească.

Stăruiește în frângerea pâinii

Următorul lucru pe care îl spune este că stăruiau în frângerea pâinii. În diferite biserici, frângerea pâinii se face cu diferită frecvență. Iată, de exemplu în bisericile baptiste, frângerea pâinii se face o dată în lună. A stărui la frângerea pâinii înseamnă să te cercetezi totdeauna pe tine însuți, să vezi dacă trăiești potrivit cu poruncile Domnului Isus. Dacă vezi că ceva nu este bine, grăbește-te să te pocăiești și să-ți îndrepți viața ca să-o trăiești exact așa cum este scris în Scriptură.

Stăruiește în rugăciune

Următorul lucru pe care îl făceau primii ucenici este că ei stăruiau în rugăciune. Dragul meu, programează-ți măcar o oră în zi ca să-ți petreci timpul în rugăciune. Nu considera ca și rugăciune, atunci când te rogi înainte de masă sau înainte de somn. Alcătuiește-ți o listă cu nevoi de rugăciune ca să te rogi pentru fiecare din ele. Un creștin trebuie să aibă o disciplină duhovnicească fără de care nu poate crește spiritual și să aducă roade pentru Împărăția Cerului.

Vreau să vă recomand să privești această emisiune pentru a afla cum poți să-ți pui în rânduială viața de rugăciune:

În Faptele Apostolilor scrie că acești creștini aveau disciplina duhovnicească, stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni:

Fiecare era plin de frică, și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obste. Iși vindeau ogoarele și averile, și banii ii imparteau intre toti, dupa nevoile fiecaruia (Faptele Apostolilor 2:43-45)

Acești creștini nu au fost siliți de cineva să facă aceste lucruri. Ei doreau să-i ajute și să le facă bine altora. Știu acest lucru, pentru că nu în toate bisericile s-a întâmplat așa ca în Ierusalim. Dragostea lor a adus așa o relație frumoasă. Deci, totdeauna gândește-te la alții și caută să te implici în viața altora, ajutându-i.

Apoi, spune că toți erau nelipsiți de la Templu în fiecare zi. În acele timpuri, creștinii veneau în fiecare zi la Templu și în fiecare loc unde s-au dus și au plantat biserici: în Efes, în Corint… Astăzi nu mai sunt servicii divine în fiecare zi. În unele biserici sunt de două, de trei ori pe săptămână. De aceea, vreau să te îndemn să fii nelipsit de la serviciile divine ale bisericii. Caută să ai această disciplina duhovnicească!

Spune oamenilor despre Domnul Isus

Un alt lucru care este scris este că:

Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. (Faptele Apostolilor 2: 47)

Alți oameni deveneau creștini tocmai pentru că creștinii insistenți împărtășeau și spuneau altora despre Domnul Isus Hristos. Acesta este un alt lucru foarte important. Mergi și spune la toți oamenii despre Domnul Isus Hristos. Spune ceea ce afli la biserică, ceea ce citești în Sfintele Scripturi. Vorbește-le oamenilor. Dacă tu ai crezut în Domnul Isus Hristos, acum ai suficiente cunoștințe ca să le vorbești și rudelor tale, prietenilor, membrilor familiei, colegilor.  Vorbește-le și îndeamnă-i să devină ucenicii Domnului Isus Hristos. Urmează toate aceste sfaturi pe care ți  le-am dat și Dumnezeu îți va da o creștere duhovnicească  frumoasă. Te vei bucura din plin de viața creștină cu Domnul Isus Hristos și vei aduna roade pentru viața veșnică. Dumnezeu să te binecuvânteze.