(VIDEO) Beneficiile studiului biblic inductiv pentru predicatori

 

 

Eu sunt pastorul Bisericii ”Buna Vestire” din Chișinău, iar în calitate de pastor și predicator cea mai mare responsabilitate a mea este să predic Cuvântul lui Dumnezeu, să explic Cuvântul lui Dumnezeu la oameni și să-i ajut să înțeleagă Cuvântul acesta suficient de bine ca să-l poată trăi, aplica în viețile lor în fiecare situație a vieții. Aceasta este cea mai mare responsabilitate a fiecărui pastor și predicator al Evangheliei.

În calitate de predicator, ca să poți explica Cuvântul lui Dumnezeu altora, este foarte important să-L înțelegi tu singur, să-L înțelegi bine, profund să-L înțelegi în contextul vremii de atunci să știi cum să-L aplici în contextul vremurilor noastre și să faci acest Cuvânt practic pentru oamenii cărora le predici Evanghelia.

Eu am fost foarte mult binecuvântat de Dumnezeu, chiar de la începutul vieții mele de credință să fac cunoștință cu metoda de studiu biblic inductiv. În ziua botezului meu au fost invitați în ospeție la familia diaconului Pavel Gheorghieș, împreună cu soția lui Svetlana. Fiind la ei acasa, fratele Pavel a deschis un dulap de unde a căzut o carte intitulată ”Cum să studiem Biblia?”. Eu am fost foarte curios de cartea aceasta, pentru că aceasta îmi lipsea cel mai mult. Eu doream să știu cum să studiez Biblia și să o înțeleg profund. Am luat cartea aceasta și l-am rugat să mi-o vândă, însă el mi-a dăruit-o cu mult drag, pe lângă cartea aceasta mi-a mai dăruit cursul ”Doamne, vreau să Te cunosc!”. Este un studiu biblic a caracterului lui Dumnezeu, despre calitățile de caracter a lui Dumnezeu și cursul acesta este conceput ca să fie studiat în 42 de zile, însă mie mi-a luat 2 zile și 2 nopți, pentru că atât de plăcut a fost să studiez acest curs. Aveam așa mult întrebări adunate la care doream să aflu răspuns din Biblie și, studiind Scripturile, puteam fi sigur de răspunsurile pe care le găseam direct din sursa principală. Apoi, Pavel Gheorghieș m-a invitat în România și mi-a făcut cunoștință cu învățătorii care au tradus aceste manuale Mia și Costel Oglice. Aceste cărți și multe altele au fost scrise de Kay Arthur, iar în limba română au fost traduse de Mia și Costel Oglice. Ei au început să mă învețe cum să studiez Biblia singur în profunzime, m-au învățat metoda aceasta și Cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt foarte recunoscător Domnului că mi-a descoperit această metodă inductivă de studiere a Cuvântului lui Dumnezeu și acești oameni excepționali care cunosc Cuvântul lui Dumnezeu și îl trăiesc în viețiele lor și învață pe alții cum să-L aplice. De atunci studiez Biblia doar după această metodă. Acum studiez Întâia epistolă  a lui Pavel către Corinteni, aceasta fiind disciplina mea duhovnicească în fiecare zi.

Studiu biblic inductiv îmi este de un excepțional folos în studierea Sfintelor Scripturi. Vreau să vă spun că am făcut și seminarul teologic din București, am făcut cursuri de exegeză, care înseamnă același lucru- cercetarea Sfintelor Scripturi și pentru că aveam deja deprinderi de la studiu biblic inductiv mi-a fost foarte ușor să învăț exegeza. Știu că la mulți predicatori tocmai aceasta este partea cea mai grea când trebuie să se pregătească de predică. Vreau să vă spun, dragii mei, dacă veți cunoaște metoda aceasta și veți stăpîni metoda aceasta de studiu biblic inductiv, atunci aceasta vă va fi de un ajutor excepțional în pregătirea predicilor, în predicare, în abordarea subiectelor aceasta vă va da o cunoaștere profundă a Sfintelor Scripturi și o cunoaștere practică așa ca să puteți aplica la fiecare nevoie și fiecare situație în bisericile pe care le păstoriți și în care îi învățați pe oameni Evanghelia.

Am observat ceva mulți oameni care au făcut o instituție teologică, când le vorbesc despre studiu inductiv ei zic că au învățat la seminar, dar vreau să vă spun  la seminar se dă o introducere în studiu inductiv, oamenii cunosc despre observare, interpretare și aplicare, dar aceasta este doar o introducere generală  și dacă cineva nu aplică metoda aceasta, înseamnă că nu o cunoaște. Vreau să vă zic că aceasta este cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă un predicator și anume să studieze în profunzime Scripturile. Iată apostolul Pavel i-a scris lui Timotei când l-a trimis să păstorească biserica din Efes, i-a trimis Epistola I și în ea i-a scris așa :

 Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi. Fii cu luare-aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruieşte în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă. (1 Timotei 4:12-16)

Pavel îi spune lui Timotei ca nimeni să nu-i disprețuiască tinerețea. El era un slujitor tînăr, dar vreau să vă spun că poți fi și un slujitor în vârstă și să fii disprețuit de oamenii pe care îi păstorești, pentru că oamenii nu văd un progres, nu văd că ești un om care cunoști profund Sfintele Scripturi, studiezi profund Sfintele Scripturi și dacă oamenii văd că nu este această disciplină duhovnicească în viața ta nu vei avea respectul care se cuvine să-l aibă un slujitor în Evanghelie. Este foarte important ca progresul, creșterea spirituală, creșterea ca și slujitor în cunoașterea Sfintelor Scripturi trebuie să fie vizibilă. Lucrul acesta se întâmplă când un predicator investește în aceasta, iar dacă ești mulțumit de felul în care predici și nu vrei să crești în cunoașterea Sfintelor Scripturi, atunci mă tem că nu vei realiza prea multe în slujirea pe care o faci.

În a II-a Epistolă a lui Timotei, Pavel a scris:

Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat: din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire prin credinţa în Hristos Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:14-17)

Omul desăvârșit din aceste versete este Timotei, ca și predicator al lui Dumnezeu și învățător a Cuvântului lui Dumnezeu trebuia să persevereze în cercetarea Cuvântului lui Dumnezeu. În capitolul 4 Pavel continuă:

 Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta  spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba. (2 Timotei 4:1-5)

Este foarte important ca un predicator să fie cu totul dedicat cercetării profunde a Sfintelor Scripturi și să facă tot efortul ca să înțeleagă Scriptura. Nu poți predica ceva ce nu înțelegi sau înțelegi superficial. Dacă înțelegi superficial, ești în pericol să-i înveți pe oameni greșit. Când înveți greșit oamenii, pui în pericol mântuirea ta personala și a oamenilor pe care îi înveți. De aceea, dragii mei, trebuie să facem un mare efort să învățăm.