Interviu cu ex-episcopul Victor Popovici

Astăz am întâlnit în aeroportul din Frankrut pe Victor Popovici, fostul episcol al Uniunii Bisericilor Evanghelice Baptiste din Moldova care în prezent locuieşte în SUA dar veneau împreună cu soţia lui Sabina la jubileul de 20 de ani al Bisericii “Isus Salvatorul”. Cu prilejul întâlniri i-am solicitat acest scurt mesaj pentru vizitatorii portalului nostru.