Viața mea a fost schimbată prin studiul biblic inductiv

Studiul biblic inductiv pentru mine înseamnă pocăință, salvare, creștere spirituală și instrument de lucru prin care fac marea însărcinare lăsată de Domnul Isus creștinilor.

Metoda inductivă schimbă vieți - Irina Batin

Prin studiu biblic inductiv m-am pocăit când aveam 18 ani

Am scris cu 2 luni în urmă un articol despre manualul de studiu biblic inductiv care mi-a schimbat viața la vârsta de 18 ani. În acest manual mi-am scris pentru prima dată rugăciunea de pocăință. Cu lacrimi am studiat acest manual și alergam la el de fiecare dată când găseam timp liber.

A fost atât de actual pentru mine și cred că este actual pentru fiecare tânăr. Îl cumpăr să am acasă în rezervă mai multe ca să-l pot face cadou, pentru puterea de schimbare pe care am văzut-o în viața mea. Vă invit să citiți mai multe detalii în articol.

La scurt timp, în vara aceluiași an am fost invitată la tabăra ENGLISH FOR A NEW LIFE. La această tabără am studiat cursul biblic ”Căsătorie Fără Regrete”. În ultima seară am ieșit când a fost făcută chemarea la pocăință și am întărit public decizia pe care o luasem cu câteva luni în urmă, consemnată în manualul despre care am povestit mai sus.

Studiul biblic inductiv m-a crescut spiritual

După pocăință, părinții mi-au interzis să merg la biserică. Jumătate din luna august nu am mers la biserică. Lucrurile s-au schimbat după prima sesiune în cadrul Institutului de Studiu Biblic Inductiv. Am crescut în cunoașterea Cuvântului, am avut sfaturile fratelui Vasile și am ales să ascult de Dumnezeu mai mult decât de oameni, am înțeles că aceasta trebuie să fac. A urmat un an de prigoane din partea familiei, certuri, lovituri, bătaie, încuiată în casă ca să nu merg la biserică. Sunt sigură că Dumnezeu m-a întărit prin cunoașterea Cuvântului și rugăciunile bisericii și doar așa am putut lua decizii corecte.

Citeam regulat articolele de pe portalul Moldova Creștină. Articolele despre profeții, scrise de profesoara Institutului, Anastasia Filat, m-au motivat să încep să studiez și eu studiile profetice. Am întrebat dacă pot să mă alipesc și eu grupului de studiu și de atunci studiez în grupul Anastasiei Filat, de fapt atunci s-a format un grup nou. Am reușit să studiem cartea Daniel, Apocalipsa toate 4 părți și alte cărți profetice. Acum studiem cartea Evrei, care mi se pare mai grea decât Apocalipsa, dar adevărurile din această carte atât de importante! Necunoașterea lor aduce mari probleme în biserici…

Am reușit să înțeleg lucrurile pe care nici nu știam că nu le cunosc. Am descoperit ce nu știam și, totodată, răspunsul, comori, cum spunea împăratul David. Am înțeles profeții, adevăruri doctrinare importante și grele. Am înțeles cât este de importantă cunoașterea – este la baza credinței, mărește credința, schimbă atitudini, decizii, înțelegerea lucrurilor (ca să nu călăuzești pe alții greșit), dă pace și siguranță cu privire la viitor. Am înțeles că cea mai mare parte a problemelor în viața unui credincios și în viața bisericii vin din necunoaștere sau înțelegere superficială, greșită a lucrurilor. Am înțeles că am un mare har să am așa învățători deosebiți, Vasile și Anastasia Filat, Mia și Costel Oglice și Kay Arthur și ceilalți autori ai manualelor de studiu biblic inductiv. Eu am ceea ce lipsește multora. Cât de recunoscătoare trebuie să fiu! Mă rog pentru dvs., scumpi învățători, în fiecare rugăciune a mea. Cu dvs. încep fiecare rugăciune. Cât de mare răsplată veți avea în ceruri, pentru că ați înțeles ce contează:

”Căci Ezra îşi pusese inima să adâncească şi să împlinească Legea Domnului şi să înveţe pe oameni în mijlocul lui Israel legile şi poruncile.” (Ezra 7:10)

Studiul biblic inductiv este instrumentul prin care pot face marea însărcinare

Ceea ce a schimbat viața mea vreau să schimbe și viața altora. Fac ucenici, învăț pe oameni Cuvântul ca să ajungă la cunoștința adevărului și să fie mântuiți, salvați de pedeapsa veșnică prin credință în Domnul Isus, prin manualele de studiu biblic inductiv. În grupele de engleză pe care le conduc în satul Dănceni și în penitenciarul de femei din satul Rusca studiul biblic este o parte nelipsită. La fel, predau studiu biblic în 2 grupe de studiu în Chișinău cursurile ”Darurile Spirituale” și ”2 Tesaloniceni” și principii de planificare a timpului.

Primesc pregătirea necesară la sesiunile Institutului de Studiu Biblic Inductiv din Moldova, care sunt desfășurate de 3 ori pe an. Sunt învățată disciplina de studierea a Scripturii, cum să o studiez, cum să o predau altora, cum să lucrez în parte cu fiecare ucenic, cum să planific lucrarea de ucenicie așa încât să aduc roade.

Acum studiez la sesiunea ”Creșterea Bisericii” cartea FILIPENI. Învăț principii de creștere a bisericii și analizez lucrarea pe care o fac, ce trebuie să schimb ca să aduc rezultate, ca să crească biserica.