Cum să-ți pui în rânduială viața duhovnicească când pleci la muncă peste hotare?

ÎNTREBARE:

Situația economică mă face să caut un serviciu peste hotare. Sunt implicat în biserica locală și mi-ar place să rămân aici, dar nevoile financiare și datoriile acumulate mă silesc să caut un lucru mai bun. Înțeleg că aceasta se poate reflecta negativ asupra stării mele spirituale, căci am văzut pe mulți care, odată plecați la muncă sau la studii peste hotare, s-au îndepărtat de Dumnezeu și au devenit lumești. Ce să fac pentru a rămâne credincios Domnului și ca să am creștere spirituală în țara unde voi ajunge să lucrez?

Este adevărat că mulți din cei care au plecat la studii sau la muncă peste hotare încetul cu încetul s-au îndepărtat de Dumnezeu și de viața duhovnicească în Hristos. Ei s-au lăsat atrași de pofta firii, pofta ochilor și de lăudăroișia vieii. Apostolul Ioan a scris astfel:

Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. Şi lumea şi pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. (1 Ioan 2:15–17)

Ca să nu slăbiți duhonicește sau să cădeți de la credință, vă sfătuiesc să faceți următoarele lucruri.

1. Cercetați-vă cu privire la iubirea de bani

Apostolul Pavel a scris astfel:

Negreşit, evlavia însoţită de mulţumire este un mare câştig. Căci noi n-am adus nimic în lume şi nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri. (1 Timotei 6:6–10)

Fii sincer cu tine și cercetează-te cu privire la motivul real al dorinței să pleci peste hotare. Chiar nevoile materiale sunt așa de mari sau nemulțumirea din inimă și iubirea de bani te silesc să pleci peste hotare. Dacă iubirea de bani și nemulțumirea este motivația, atunci să știi că așa cum aici nu te poți bucura de viață, nici acolo nu te vei bucura, căci nu există țară, sau serviciu sau sumă de bani care ar putea să satisfacă iubirea de bani a unei persoane biruite de firea pământească. Dacă te-ai prins că ești biruit de iubirea de bani, îndreaptă-ți efortul spre eliberarea de acest cusur și nu spre a căuta bani sau posibiltăți să pleci peste hotare, căci prin aceasta doar torni apă la rădăcina iubirii de bani și o faci să crească mai repede și mai mult. Nu uita că aceasta te duce în laț (care poate fi tocmai plecarea peste hotare), în ispite și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care te vor cufunda în prăpăd și în pierzare. Singur ai spus că ai văzut pe mulți care au slăbit și au căzut de la credință. Nu vă înșelați singuri. Dacă iubirea de bani este motivul, recunoașteți, pocăiți-vă și nu o mai alimentați plecând peste hotare. Nu vă expuneți la un pericol mai mare.

Dacă credeți că nu iubirea de bani este motivul și totuși veți hotărî să plecați, atunci…

2. Comunică pastorului despre intenția de plecare

Dacă ești creștin adevărat trebuie să ai și o slujbă în biserică. Spune pastorului despre intenția ta să pleci ca să te poată sfătui, dar și să poată aranja cu privire la slujirea pe care o faci tu să fie preluată de alții și să nu aibă de suferit biserica și lucrarea Evangheliei.

3. Caută biserică peste hotare înainte ca să pleci

Acolo unde vrei să mergi la lucru (sau la studii) cu siguranță că cunoști anumite persoane care îți oferă locul de muncă. Cel mai probabil că acele persoane sunt creștine. Indiferent că sunt sau nu, află care este contextul creștin în acea localitate. Află ce biserici sunt în acea localitate și anume, află care este biserica unde se dă învățătură sănătoasă și unde sfinții slujesc cu darurile lor spirituale și fac misiune, căci vrei să fii un mădular sănătos în trupul lui Hristos odată ajuns acolo și să nu devii un creștin nominal, cum aleg unii să fie și cred că este normal să vii doar la serviciul divin și să nu faci nimic pentru Hristos, pentru Biserică și pentru mântuirea oamenilor.

4. Mergi deodată la biserică când ajungi peste hotare

Nu te potrivi celor care așteaptă săptămâni și luni până încep să caute biserică. Ei sunt oameni lumești și nu umblă după lucrurile de sus, căci dacă ar umbla după cele duhovnicești primul lucru pe care aveau să-l facă era să caute biserică și părtășie creștină odată ajunși la locul unde vor locui și vor lucra. Nu te potrivi lor și nu lăsa ca treburile vieții acesteia să te facă indiferent pentru viața sfântă. Mergi la biserica despre care ai aflat încă fiind acasă, iar dacă nu ai reușit să găsești o biserică, din prima zi pune întrebări la toți oamenii, verifică la biroul de informații și află care sunt bisericile vii din acel oraș. Cînd zic biserică vie, mă refer la biserici unde se studiază Biblia, se predică învățătura sănătoasă și sfinții slujesc cu darurile lor spirituale făcând misiune. Nu te duce la o biserică unde se predică erezii, cum ar fi evanghelia prosperității sau întoarcere la Legea Vechiului Testament. Nu te sfătuiesc să mergi nici la o biserică legalistă, căci te vor împiedica să slujești cu darurile tale spirituale și, încă mai rău, te vor influența așa că poți să devii și tu un legalist care știe doar să irite și să supere în loc să slujească și să lucreze la zidirea altora. Dacă mergi pentru o perioadă mai lungă, atunci va trebui să te transferi cu membria în biserica de la noul loc.

5. Începe să slujești cu darul tău spiritual în biserică

În Epistola 1 a lui Petru scrie astfel :

Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujeşte cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, ale căruia sunt slava şi puterea în vecii vecilor! Amin. (1 Petru 4:10–11)

Fii un bun ispravnic (administrator) al harului lui Dumnezeu pe care l-ai primit. Nu fă zadarnic acest har și nu trândăvi. Apropie-te de pastor și spune-i care sunt darurile tale spirituale, ce poți să faci și cum dorești să le slujești sfinților din acel loc ca să te poată implica în lucrarea bisericii. Fii gata să faci ceea ce va fi nevoie, chiar dacă poate nu este ceea ce te așteptai. Împlinește nevoile sfinților din acel loc și lucrează la zidirea bisericii.

6. Dacă nu găsești o biserică evanghelică la noul loc

Amintește-ți de situația în care au fost și primii creștini din Ierusalim. La ei a fost o situație diferită, căci au fost nevoiți să plece din oraș nu pentru că au căutat un serviciu mai bun peste hotare, ci pentru că s-au început mari prigoane în orașul lor. Iată ce ne relatează Scriptura despre ei:

Cei ce se împrăştiaseră mergeau din loc în loc şi propovăduiau Cuvântul. (Faptele Apostolilor 8:4)

Și apoi…

Cei ce se împrăştiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ştefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru şi în Antiohia şi propovăduiau Cuvântul numai iudeilor. Totuşi printre ei au fost câţiva oameni din Cipru şi din Cirene, care au venit în Antiohia, au vorbit şi grecilor şi le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus. Mâna Domnului era cu ei şi un mare număr de oameni au crezut şi s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim, şi au trimis pe Barnaba până la Antiohia. (Faptele Apostolilor 11:19–22)

Urmează exemplul lor și oriunde mergi, la serviciu, la gazdă, la magazin, oriunde vei merge spune Evanghelia la toți oamenii pe care îi vei cunoaște. Invită-i să studiați Biblia împreună, să vă rugați și să vă închinați Domnului. Comunică cu pastorul și cu biserica ta locală și începe să lucrezi la plantarea unei biserici acolo. Urmează sfaturile pastorului și invită-l să te ajute la plantarea noii biserici.

6. Începe un grup de studiu biblic

Păstrează disciplina personală de studiu al Bibliei. Să ai la tine totdeauna cu tine Biblia și manualul de studiu biblic. După ce le spui Evanghelia oamenilor, arată-le manualul tău și invită-i să studieze și ei cu tine. Are un mare succes manualul “Cum să zidești o familie trainică”, căci foarte mulți oameni, mai ales cei care sunt plecați peste hotare au probleme de familie și doresc să știe soluții um să rezolve acele probleme. Invită-i să studiați împreună cursul acesta și apoi să continuați cu alte cursuri, cum ar fi “Vrei să fii ucenicul lui Isus? Trebuie să plătești prețul!”, apoi “Cum să faci alegeri pe care să nu le regreți”, apoi “Banii și posesiunile, în căutarea fericirii”.

7. Comunică cu pastorul bisericii din care ai plecat

Ai grijă să telefonezi sau să-i scrii pastorului bisericii de unde ai plecat și ține-l la curent cu starea ta spirituală, cu lucrarea pe care o faci și cu felul cum înaintează acolo Evanghelia. Nu aștepta doar pastorul să te contacteze. Ia tu inițiativa și comunică cât mai des. Cere de la pastor direcție și sfat pentru lucrarea pe care o faci acolo.

Dumnezeu să te binecuvânteze și să te ajute să fii o lumină în orice loc, crescând în cunoașterea lui Hristos și slujind sfinților cu darurile tale spirituale, vestind Evanghelia mântuirii.