Un băiat de 20 de ani le-a reparat ceasurile și a condus într-un an 26 de oameni la Hristos

Am ajuns în satul Fereșești din județul Timiș la invitația pastorului Ioan Malancea, care păstorește încă alte 5 biserici pe lângă aceasta. Fiind originar din satul Antonești, Republica Moldova, a făcut Seminarul Baptist din București și a rămas să slujească în această zonă. Am venit împreună cu Alexei Tentiuc. El a făcut o mărturie despre întoarcerea lui Hristos și misiunea pe care a făcut-o timp de 12 ani în Afganistan împreună cu familia sa. Fereșești este un sat de munte cu 59 de familii, dar au o biserică baptistă destul de mare, care numără 72 de membri. În bisericile baptiste membri sunt considerați doar cei care s-au botezat prin credință. Deci, împreună cu copiii lor cred că trec de 100 și sunt cam jumătate din populația satului. Biserica a fost fondată în anul 1936, dar cea mai mare creștere a avut-o în anul 1982 când s-au botezat 26 de oameni într-o vară. Și iată cum a fost.

Un tânăr credincios adventist de 20 de ani, pe nume Petrean Doru, a venit să locuiască aici, la rude, pentru o vară. Fiind ceasornicar, oamenii aduceau la el ceasurile să fie reparate. Tânărul acesta le repara ceasurile, le spunea despre Domnul Isus Hristos și îi invita să vină serile la orele de rugăciune pe care le organiza acasă. El putea să cânte și la acordeon și așa îi învăța pe oameni să cânte cântări creștine. Siminic Șindea își amintește că avea atunci 13 ani și a început să frecventeze aceste adunări din curiozitate. Părinții lui nu erau creștini evanghelici, dar nu l-au oprit să participe. La scurt timp Siminic a crezut în Hristos și a cerut să fie botezat. Biserica din Fereșești era păstorită atunci de Laurențiu Tuțac, care păstorea 18 biserici odată. Așa criză mare de slujitori în Evanghelie era atunci. Și acest pastor venea cu trenul până în Ilia, iar de acolo mergea o distanță destul de mare pe jos. Așa mergea din biserică în biserică și îi învăța pe oameni să-L urmeze pe Hristos. Din pricina autorităților comuniste, nu se putea face pe față botezul. Pastorul Tuțac lua pe fiecare candidat în parte și în ascuns mergea la un lac să-l boteze. După ce tânărul Petrean Doru a plecat din sat, oamenii au continuat să se adune la biserică în fiecare seară la rugăciune. Așa dragoste pentru Hristos și Evanghelie era în sat. Nu aveau ceas la biserică și puteau să stea până după miezul nopții în rugăciune, cercetând Scripturile și slăvind pe Dumnezeu.

Iată ce lucrări frumoase poate face Dumnezeu când ne punem deplin la dispoziția Lui și când vrem să fim buni ispravnici ai harului primit de la El, cum este scris:

Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, ale căruia sunt slava și puterea în vecii vecilor! Amin. (Întâia Epistolă Sobornicească a lui Petru 4:10-11)

Apostolul Pavel a fost misionar peste tot și la locul lui de lucru. Când era în Corint, s-a angajat la Acuila și Priscila să facă corturi. În timp ce lucra le-a vestit Evanghelia și apoi i-a învățat și i-a pregătit pentru lucrul Evangheliei. Când a plecat din Corint, a luat cu sine pe Acuila și Priscila și i-a lăsat ca și misionari – plantatori de biserică în Efes.

Domnul să dea înțelepciune fiecărui creștin ca să știe cum să folosească specialitatea și să vestească Evanghelia la locul de muncă. Cunoști pe cineva care vestește cu succes Evanghelia la locul de muncă? Scrie la comentarii cum face evanghelizare acea persoană sau cum faci tu.