Sf. Vasile cel Mare despre liberul arbitru

Pe acest site o persoană insistă la comentarii să demonstreze că omul este lipsit de liberul arbitru în lucrarea de mântuire şi a făcut şi afirmaţia că nimeni din părinţii Bisericii nu au susţinut învăţătura despre liberul arbitru. Nu este chiar aşa. Iată ce a spus sf. Vasile cel Mare în omilia a XIII-A “Îndemnătoare la Sfântul Botez”:

Pentru ce întârzii? Pentru ce amâni? Pentru ce te temi de jug, ca o junincă nepusă la jug? “Jugul Meu este bun; povara uşoară”. Nu striveşte grumazul, ci-l slăveşte. Că nu pune cu sila jugul în jurul gâtului, ci cere voinţă liberă de la cel are şi-l pune.  (Sfântul Vasile cel Mare, Omilii şi cuvântări, Bucureşti 2009, pag. 227)