De la ce vârstă poate copilul participa la Cina Domnului (Sfânta Împărtășanie)?

ÎNTREBARE:

Am citit în Biblie și cred că am înțeles, însă am o situație în care sunt pusă în ceață. Este permis ca un copil mic să ia Cina Domnului? Sau ar exista anumite circumstanțe deosebite care ar face excepție de la regulă?

1. Cina Domnului a fost instituită de Domnul Isus Hristos ca și semn al Noului Legământ în care intră credinciosul.

Apostolul Pavel a scris astfel:

(23) Căci am primit de la Domnul ce v-am învăţat, și anume că Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. (24) Și, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.” (25) Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veţi bea din el.” (26) Pentru că, ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta și beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului până va veni El. (1 Corinteni 11:23-26)

Deci, nu pot lua parte la Cina Domnului oamenii care nu au intrat încă în acest Nou Legământ, ci este rezervată strict pentru cei care au devenit ucenicii Domnului Isus prin nașterea din nou și au primit Duhul Sfânt.

2. Participarea în chip nevrednic la Cina Domnului aduce consecințe grave.

În continuarea aceluiași text Apostolul Pavel a scris:

(27) De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. (28) Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. (29) Căci cine mănâncă și bea își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. (30) Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioși și bolnavi și nu puţini dorm. (31) Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi. (32) Dar când suntem judecaţi, suntem pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea. (Întâia Epistolă a lui Pavel către Corinteni 11:27-32)

Este clar, cine ia parte la Cina Domnului inconștient sau fără să se cerceteze în lumina cerințelor Noului Legământ, ca să-și îndrepte viața prin această acțiune, ia parte în chip nevrednic și își atrage pedeapsa asupra lui, care se poate manifesta prin slăbiciune, boală sau chiar moarte fizică.

3. Trebuie să-i învățăm pe copii Evanghelia și să-i ajutăm să intre în Noul Legământ.

Din pruncie trebuie să-i învățăm pe copii Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea despre Timotei că știa din pruncie Sfintele Scripturi și asta pentru că a fost învățat de bunica lui, Lois și de mama lui, Eunice. Dacă ele au reușit să-l învețe într-o vreme când pe departe nu dispuneau de resursele pe care le avem noi, cu atât mai mult trebuie să o facem noi azi. Manualele de studiu biblic pentru copii din seria “Descoperă tu însuți” sunt foarte utile și interesante pentru copii. Dacă copilul nu știe încă să citească, puteți începe cu manualul “Cine a creat lumea?” și “Cine este Isus?” și apoi, când veți dori să-l învățați despre intrarea în Noul Legământ și semnificația Cinei Domnului, vă recomand să studiați cursul “Cum să descifrăm codul legământului”. Atunci când copilul va înțelege ce este Noul Legământ și se va naște din nou, va putea să treacă cursul de cateheză, ca să fie admis la botez. Din moment ce se va boteza, va participa la Cina Domnului, ca și toți ceilalți credincioși.

Să-i învățăm pe copii să trăiască în sfințenie și totdeauna să ia parte în chip vrednic la Cina Domnului.

Este datoria părinților să-i învețe pe copii din Cuvântul lui Dumnezeu, cum este scris:

Și voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voștri, ci creșteţi-i în mustrarea și învăţătura Domnului. (Epistola lui Pavel către Efeseni 6:4)

Când se apropie Cina Domnului, în acea săptămână, părintele va trebui să discute cu copilul sau copiii care urmează să ia parte și să le explice bine cum se face cercetarea spirituală personală, ca să nu ia cumva parte în chip nevrednic la Cina Domnului.

Concluzii

Cina Domnului este semnul Noului Legământ pentru cei care au intrat în acest legământ prin credință în Domnul Isus și naștere din nou. Copiii trebuie ajutați să-L cunoască pe Domnul Isus din Cuvântul lui Dumnezeu și îndemnați să se nască din nou și să intre în Noul Legământ. Odată ce conducerea bisericii se va asigura că ei înțeleg bine adevărurile de temelie ale Evangheliei și au experimentat nașterea din nou, le vor administra botezul și, odată primiți în Biserica lui Hristos, vor lua parte la Cina Domnului, deopotrivă cu toți ceilalți credincioși.