Valoarea ascultării

Când a fost dată Legea, tot ce trebuia să facă poporul Israel era să asculte și să împlinească poruncile pe care le-a lăsat Dumnezeu și astfel aveau să trăiască fericiți în țara pe care le-o da ca moștenire Domnul.

” Păzeşte şi ascultă toate aceste lucruri pe care ţi le poruncesc, ca să fiţi fericiţi tu şi copiii tăi după tine, pe vecie, făcând ce este bine şi ce este plăcut înaintea Domnului Dumnezeului tău.” Deuteronomul 12:28

Iată ce instrucțiuni le-a lăsat Dumnezeu cu privire la felul în care trebuiau să primească învățătura:

”Să te duci la preoţi, leviţi şi la cel ce va împlini atunci slujba de judecător, să-i întrebi, şi ei îţi vor spune hotărârea legii. Să faci cum îţi vor spune ei în locul pe care-l va alege Domnul şi să ai grijă să faci cum te vor învăţa ei. Să faci după legea pe care te vor învăţa şi după hotărârea pe care o vor rosti ei, să nu te abaţi de la ce-ţi vor spune ei, nici la dreapta, nici la stânga. Omul care, din mândrie, nu va asculta de preotul pus acolo ca să slujească Domnului Dumnezeului tău sau care nu va asculta de judecător, omul acela să fie pedepsit cu moartea. Să scoţi astfel răul din mijlocul lui Israel, pentru ca tot poporul să audă, să se teamă şi să nu se mai îngâmfe.” Deuteronom 17:9-13

Atunci când Dumnezeu a rânduit preoți în poporul Său, aceștia aveau responsabilitatea nu doar să aducă jertfe și să îndeplinească slujba la Cortul Întâlnirii ci și să dea învățătură și direcție din Legea Domnului. Poporul la rândul lui, avea responsabilitatea plină de reverență de a asculta de cuvântul dat de preoți din Cuvântul lui Dumnezeu. Până aici porunca este clară. Dar urmează un avertisment pentru cei care din mândrie nu vor asculta de preot sau judecător și aici nu vorbim despre preoții sau judecătorii corupți ci de oamenii care slujesc pe Dumnezeu și împlinesc poruncile Lui. Cei ce nu aveau să asculte- să fie pedepsiți cu moartea.

Neascultarea aceasta este un păcat intenționat făcut care întristează mult pe Dumnezeu și care trebuia pedepsit ca o crimă… În secolul nostru tot ce ține de pedeapsa cu moartea este interpretat ca cruzime și lipsă de umanitate. Am inversat valorile lui Dumnezeu ca să ne scuzăm atitudinile și schimonosirea poruncilor lui Dumnezeu. Și nu ne-ar place să fim pedepsiți pentru neascultare, nu-i așa?

Și astăzi avem învățători, pastori, mentori care ne învață Cuvântul lui Dumnezeu, care ne dau direcție și care slujesc cu credincioșie Domnului, doar că neascultarea este privită ca un drept la opinie și o poziție proprie când este vorba despre ascultarea față de ei. Ne place- ascultăm, nu ne place- ne schimbăm învățătorul, biserica, canalul de youtube… Dar Dumnezeu care a lăsat Poruncile este Neschimbat. EL ESTE ACELAȘI care a dat Legea la muntele Horeb, Același care i-a condus pe poporul Israel în Țara promisă și care a împlinit fiecare promisiune cu privire la Domnul Isus, Mântuitorul omenirii, Alfa și Omega, Neschimbat din veșnicii. Noi oamenii nu mai vrem să fim penalizați așa cum se făcea în vechime pentru că aceasta ar aduce la lumină atitudinile noastre greșite, care nu plac Domnului…

De aceea avem asupra noastră păstorii sufletelor noastre, învățători de care să ascultăm atunci când ne învață Sfintele Scripturi, să fim grabnici la ascultare și împlinire, ca să fim roditori pentru Slava lui Dumnezeu.

”Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii.” Proverbe 6:23

Ascultarea face diferența în viață. Ea aduce lumina lui Dumnezeu și ne este promisă fericirea și propășirea. Pe de altă parte atitudinea care dă naștere la neascultare este mândria sau îngâmfarea. Înțelepciunea Domnului pe care o găsim în Sfintele Scripturi este personificată și așa spune:

”Ferice de omul care m-ascultă, care veghează zilnic la porţile mele şi păzeşte pragul uşii mele! Căci cel ce mă găseşte, găseşte viaţa şi capătă bunăvoinţa Domnului. Dar cel ce păcătuieşte împotriva mea îşi vatămă sufletul său; toţi cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea.” Proverbe 8:34-36

Oriunde vom vedea mândrie, vom avea la pachet răzvrătire, nemulțumire, certuri- felul în care omul își vatămă sufletul. Cum vi s-ar părea să auziți pe cineva că iubește moartea? Înfiorător nu?! Așa este omul care intenționat, din mândrie nu ascultă de învățătorii și mai marii care slujesc pe Dumnezeu prin învățătura pe care ne-o dau necurmat. Ascultarea este totuși un efort pe care îl depunem în fiecare zi prin credință!

”Să ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om.” Eclesiastul 12:13

Toate învățăturile și povețele se rezumă la frica de Dumnezeu și păzirea poruncilor Lui. Aceasta este datoria fiecărui om, dar este o responsabilitate care aduce multă fericire și belșug de pace. Ascultarea aceasta se vede în atitudinea și raportarea pe care o avem față de cei care ne învață. Dumnezeu să ne ajute să fim ascultători și să prețuim mult pe cei care ne transmit și ne învață Sfintele Scripturi, pentru că astfel găsim viața și căpătăm bunăvoința lui Dumnezeu!