Va începe sfârșitul veacului cu vremuri mai bune?

Întrebare:

Am si eu o întrebare. Când sunteti de parere ca se va întampla ceea ce este scris la  1 Tesaloniceni 5:3  ”când vor zice “Pace și liniște!”, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei”? Aici începe săptămâna a 70-ea sau a doua jumatate a ei? Dacă ar veni acum vremuri grele de criză si poate razboi înseamnă că sfârșitul mai întarzie până vor veni vremuri mai bune? Adică Antihrist va aduce aparent vremuri mai bune pentru a fi acceptat si când va ajunge la putere va face prapad, deci sfârsitul incepe cu vremuri bune. Întreb asta pentru că sunt student, îmi fac planuri de viitor si încercam să aproximez cam ce vremuri m-ar putea aștepta pe mine si pe cei dragi mie.

Vă mulțumesc anticipat și Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru efortul depus cu acest site!

La 1 Tesaloniceni capitolul 5 apostolul Pavel le amintește creștinilor din Tesalonic ceea ce i-a învățat (probabil când a fost la ei) cu privire la  Ziua Domnului. El le amintește că Ziua aceasta va veni ca un hoț noapte și anume:

Când vor zice: “Pace și liniște!”, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată; și nu va fi chip de scăpare. (1 Tesaloniceni 5:3)

Potrivit cu Apocalipsa 11 aceasta se va întâmpla la mijlocul săptămânii a 70-ea despre care a vorbit prorocul Daniel (Daneile 9:24-27), dar nu din motiv că chiar va fi pace pe pământ, ci din motiv că oameni vor crede că a venit pacea și linștea. De ce? Pentru că în prima jumătate a săptămânii la Ierusalim vor proroci doi martori ai lui Dumnezeu și ei vor avea putere să lovească pământul cu orice fel de urgii, ori de câte ori vor voi:

Voi da celor doi martori ai Mei să prorocească, îmbrăcați în saci, o mie două sute șaizeci de zile. Aceștea sunt cei doi măslini și cele două sfeșnice, care stau înaintea Domnului pământului. Dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc, care mistuie pe vrăjmașii lor; și, dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor;  și au putere să prefacă apele în sânge și să lovească pămâîntul cu orice fel de urgie, ori de câte ori vor voi. (Apocalipsa 11:3-6)

Din acest motiv locuitorii pământului vor privi pe Antrihrist ca pe un eliberator și se vor bucura la venirea lui, crezând ca el a dus pacea și liniștea, după ce timp de trei ani și jumătate au fost chinuiți de cei doi martori ai lui Dumnezeu:

Când își vor isprăvi mărturisirea lor (cei doi martori ai lui Dumnezeu), fiara, care se ridică din Adânc, va face război cu ei, îi va birui și-i va omorâ. Şi oameni din orice norod, din orice seminţie, de orice limbă şi de orice neam vor sta trei zile şi jumătate şi vor privi trupurile lor moarte şi nu vor da voie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt.  Şi locuitorii de pe pământ se vor bucura şi se vor înveseli de ei; şi îşi vor trimite daruri unii altora, pentru că aceşti doi proroci chinuiseră pe locuitorii pământului. (Apocalipsa 11:7-10)

După trei zile și jumătate de la omorârea celor doi martori se începe prăpădenia:

După cele trei zile și jumătate, duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat  în picioare, și o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Și au auzit din cer un glas tare, care le zicea: ,,Suiți-vă aici!,, Și s-au suit într-un nor spre cer; iar vrăjmașii lor i-au văzut. În clipa aceea s-a făcut un mare cutremur de pământ și s-a prăbușit a zecea parte din cetate. Șapte mii de oameni au fost uciși în cutremurul acesta de pământ. Și cei rămași s-au îngrozit și au dat slavă Dumnezeului cerului. A doua nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curând. Îngerul  al șaptelea a sunat din trâmbiță. Și în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: ”Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său. Și El va împărăți în vecii vecilor.,, Și cei douăzeci și patru de bătrâni, care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, s-au auncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu, și au zis: ,, Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule atotputernice care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea Ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii Tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de Numele Tău, mici și mari, și să prăpădești ep cei ce prăpădesc pământul!” (Apocalipsa 11:11-18)

În ce privește planurile, cred că este bine de urmat sfatul lui Mahatma Gandhi: ”Trăiește de parcă azi va fi ultima ta zi de viață. Învață de parcă ai trăi veșnic.”
Multe binecuvântări!