Va fi indiferența sancționată la venirea Domnului Isus?

Întrebare:

Vreau sa îmi explicați câteva versete din Sfânta Scriptura, din Matei 25:41 până la vers 45.

Înainte ca să răspund la întrebare voi cita texul întreg unde Domnul Isus a spus aceste cuvinte și pasajul este Matei 25:31-46:

Când va veni Fiul omului în slava Sa cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui. Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit; am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.” Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?” Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” Apoi va zice celor de la stânga Lui: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui! Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau; am fost străin, şi nu M-aţi primit; am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n-aţi venit pe la Mine.” Atunci Îi vor răspunde şi ei: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând, sau fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit?” Şi El, drept răspuns, le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.” Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.”  (Matei 25:31-46)

Nu știu care este întrebarea pe care doriți să o adresați și ce anume nu vă este clar din acest text, dar presupun că vă interesează cine sunt acești “foarte neînsemnați frați” ai Domnului Isus la care face El referință.

Prima explicație pe care o cred mulți teologi este că aceștia sunt evreii care au avut mult de suferit pe parcursul istoriei și față de care toate popoarele au luat atitudini diferite. Textul spune că Domnul Isus îi va judeca pe oameni după atitudinea care au luat-o față de evrei și felul cum i-au tratat și că cei care au fost indiferenți față de nenorocirile prin care au avut să treacă acest popor, nu vor rămânea nepedepsiți pentru o astfel de atitudine.

O a doua explicație este că “acești foarte neînsemnați frați” ai Domnului Isus sunt creștinii din toate popoarele, pentru că ei tot sunt numiți frați ai Domnului Isus și că orice neprihănit care i-a tratat cu dragoste, va primi o răsplată pentru aceasta, iar cei care au rămas indiferenți față de nenorocirile și prigoanele lor, își vor primi pedeapsa.

O învățătură esențială a acestui pasaj este că indiferența va fi sancționată. Ce faci tu când te întâlnești cu oamenii care se află în nenorocire? Treci indiferent pe lângă ei, sau te porți ca un adevărat neprihănit?