Vă felicităm cu nașterea Domnului Isus!

„Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor, Care este Hristos, Domnul!” (Luca 2:11)

Dragi cititori! Vă felicităm cu sărbătoarea nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Venirea Lui în lume a schimbat mersul istoriei, astfel că și numărătoarea anilor se face de la nașterea Lui.

Vestea bună este că Dumnezeu a luat trup de om pentru a lua asupra Sa pedeapsa păcatului întregii omeniri, murind pe cruce. Astăzi, crezând în jertfa Domnului Isus, suntem izbăviți de mânia lui Dumnezeu și căpătăm viața veșnică.

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3:16)

Dumnezeu să vă binecuvânteze cu pace de sus și să vă înmulțească zilnic harul Său.