De ce Hristos cere să-i urâm pe cei mai scumpi oameni din familia noastră?

Întrebare:

Pace, pastor Vasile. Am o întrebare în privința la ceva versete care îmi par controversate și aș vrea să vă cer un sfat în privința traducerii acestora. Versetele sunt din Luca: „Dacă vine cineva la Mine și nu urăște pe tatăl său, pe mamă-sa, pe nevastă-sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul Meu”. (‭Luca‬ ‭14‬:‭26‬ ) Și din Matei :”Iar a doua, asemenea ei, este: «Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.» (‭Matei‬ ‭22‬:‭39‬ ) Acum întrebarea mea ar fi: cum se relatează aceste două versete unul la celălalt, luând în considerație că Scriptura se explică pe ea însăși?

Urăște familia pentru Hristos

Nu este nici o greșeală de traducere. Exact așa cum este scris aici este scris și în limba originală și în orice alte limbi în care a fost tradusă Biblia. Domnul Isus face uz de o o figură de stil numită hiperbolă, adică o exagerare intenționată pentru a scoate în evidență diferența între dragostea față de El și dragostea față de restul oamenilor, chiar față de cei mai apropiați.

Prin faptul că Domnul Isus a folosit cuvântul “ură” pentru a descrie o relație despre care toți știm că este plină de dragoste, adică relația între părinți și copii, El a vrut să arate că între dragostea față de părinți și dragostea față de El se așteaptă să fie o distanță ca cea care este între ură și dragoste.

Cel mai elocvent în acest sens este exemplul lui Avraam care a iubit foarte mult pe fiul său Isaac, dar atunci când Dumnezeu i-a cerut să-l sacrifice, Avraam a ascultat de Dumnezeu și a mers cu el pe muntele Moria să-l jertfească pe fiul său. Dacă ar fi privit cineva dintr-o parte, ar fi spus că Avraam își urăște fiul, căci așa părea dragostea lui față de Isaac comparativ cu dragostea pe care o avea pentru Dumnezeu. De aceea Domnul Isus a spus că cine nu urăște pe tată, mamă, frate, soră etc. pentru El nu este vrednic de El. Dragostea față de Domnul Isus trebuie să fie mult mai mare decât dragostea pe care o avem față de oricine din lumea aceasta.

De altfel în același context a mai spus Isus că trebuie să ne urâm și viața noastră. Cine oare își urăște viața? Bineînțeles că nimeni. Dar dacă vrem să fim adevărați ucenici ai Domnului Isus Hristos, atunci trebuie să-L iubim pe El mai mult decât chiar și viața noastră și între această dragoste față de El și dragostea față de viața noastră trebuie să fie o distanță ca cea care este între dragoste și ură.

Recent am privit o înregistrare îngrozitoare plasată pe YouTube de către teroriștii ISIS unde se arată cum au forțat pe un creștin să se dezică de Hristos, promițându-i că nu-l vor împușca. Creștinul și-a iubit mai mult viața decât pe Domnul Isus și s-a dezis. El a vrut să-și păstreze viața și a pierdut-o, căci persecutorii lui imediat după ce el s-a dezis au strigat: „Nimeni să nu-l împuște. Aveți milă de el. Să-i tăiem capul.” Și așa au și făcut, ca niște mișei. I-au tăiat capul cu sabia. Iată un exemplu când cineva a vrut să-și scape viața și a pierdut-o.

Și dacă vrem să știm ce va fi cu acest creștin mai departe, trebuie să ne amintim de cuvintele Domnului Isus care a spus:

De aceea, pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri; dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri. (Matei 10:32-33)

Dar tu, drag cititor, pe cine iubești mai mult? Ești gata să stai tare pentru Hristos și să mori pentru El orice nu s-ar întâmpla? Eu mă rog să fiu gata și să nu mă dezic de El într-o situație similară cu cea a creștinului care a fost decapitat de către musulmani.

Pe vremurile lui Ceaușescu în închisorile din România un pastor era chinuit de securiști ca să se dezică de Hristos. Dacă tot au văzut că nu le reușește, au adus pe fiul adolescent și i-au spus pastorului că îl vor omorî în ochii lui pe băiat dacă nu se dezice. Atunci, copilul i-a strigat tatălui: „Tată, să nu te lași de Hristos. Să stăm tari și să murim pentru El ca să mergem la El. Trecerea noastră va fi ușoară”. Iată un exemplu când fiul l-a îndemnat pe tatăl său să rămână tare în dragostea pentru Dumnezeu. Cineva care nu are credință, auzind acestea, va spune că acel tată și-a urât fiul. Și așa ar arăta dintr-o parte, căci așa de mare este diferența între dragostea de Dumnezeu și dragostea chiar pentru cei mai apropiați oameni.

Să ne ajute Domnul să înțelegem profund acest adevăr și să-l trăim în fiecare zi, căci fără aceasta nu putem să-I fim plăcuți și nu ne calificăm  să ne numim adevărați ucenici ai Domnului. Iar dacă vom fi puși în fața morții, să-L iubim pe Dumnezeu până la ultima suflare.