Ce semnifică untdelemnul din pilda celor 10 fecioare?

Am primit o întrebare cu privire la un element din pilda celor 10 fecioare:

Explicaţi, vă rog, ce semnifică untdelemnul din pilda celor 10 fecioare?

Ca să pot da o explicaţie să citim pilda celor 10 fecioare care se află scrisă în Evanghelia după Matei:

Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare care şi-au luat candelele şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechibzuite, şi cinci înţelepte. Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn; dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate şi au adormit. La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!” Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit candelele. Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: „Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.” Cele înţelepte le-au răspuns: „Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă; ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă.” Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă şi s-a încuiat uşa. Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare şi au zis: „Doamne, Doamne, deschide-ne!” Dar el, drept răspuns, le-a zis: „Adevărat vă spun că nu vă cunosc!” Vegheaţi, dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. (Matei 25:1-13)

Domnul Isus nu a pus un sens aparte în ceea ce ţine de untdelemn şi dacă luăm fiecare element din pilda celor 10 fecioare, să-i căutăm un sens ascuns, suntem în pericol să facem interpretări foarte greşite. Tot ce a vrut să spună Domnul Isus prin pilda celor 10 fecioare a fost ca să veghem, adică să fim totdeauna pregătiţi pentru venirea Fiului omului pentru că nu ştimi nici ziua nici ceasul când va veni El.