Este corect să se aplice ungerea cu untdelemn în vederea ordinării sau a primirii unui dar duhovnicesc?

Întrebare: 

Este corect ungerea cu undelemn în vederea ordinării sau primirii unui dar spiritual? Dacă da, ce temei biblic ar exista în această privinţă? Vă mulţumesc!

Cei ce folosesc ungerea cu untdelemn pentru ordinare, probabil, fac o conecţie cu ungerea împăraţilor şi a preoţilor din Vechiul Testament. Această practică nu are nici un suport în Noul Testament şi nu întâlnim nicăieri la Biserica primară să fi uns pe cineva cu untdelemn atunci când era ordinat. 

Este adevărat că în Vechiul Testament, atât împăraţii, cât şi preoţii erau unşi cu untdelemn atunci când erau consacraţi la slujba la care îi chema Dumnezeu. Atât David (1 Samuel 16:13), cât şi Solomon au fost unşi cu untdelemn la slujba de împăraţi. Am putea spune că atât în cazul împăraţilor, cât şi în cazul preoţilor, acesta era un act de consacrare la o slujbă anumită. Totuşi, vreau să vă atrag atenţia la pasajul din Scripturi unde Dumnezeu îi porunceşte lui Moise cum să prepare untdelemnul sfânt pentru ungerea cortului şi a preoţilor. După ce i-a dat reţeta, Domnul a spus aşa cu privire la ungerea cu untdelemn sfânt: 

Să ungi de asemenea pe Aaron şi pe fiii lui şi să-i sfinţeşti, ca să fie în slujba Mea ca preoţi. (Exodul 30:30)

Ungerea lui Aron cu untdelemn a fost făcută după legea lui Moise care a fost dată ca şi umbră a lucrurilor viitoare(Coloseni 2:17, Evrei 8:5). Ungerea cu untdelemn sfânt era un simbol a ceea că Dumnezeu sfinţeşte pe aceşti preoţi pentru o slujbă deosebită. În Noul Testament noi suntem spălaţi, sfinţiţi şi “socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru. (1 Corinteni 6:11). Prin sângele Domnului Isus noi am fost răscumpăraţi din păcat şi astfel Dumnezeu ne-a spălat şi prin Duhul Său ne-a sfinţit, pus de o parte ca să-i fim o preoţie împărătească! Untdelemnul a fost un simbol al adevăratei ungeri pe care astăzi Dumnezeu o face prin Duhul Său, care ne-a pecetluit şi ne-a făcut sfinţi, după cum El este sfânt. 

Cu privire la ungerea cu untdelemn în vederea primirii unui dar duhovnicesc, chiar nu avem nici un motiv să facem sau să credem că este ceva de la Dumnezeu. Darul spiritual îl dă Duhul Sfânt fiecăruia care crede, în parte, şi aşa cum voieşte El (1Corinteni 12:11). Nu untdelemnul dă darul şi nu untdelemnul face ca darul să fie primit mai repede. Este o erezie şi înşelare să crezi astfel. Darurile duhovniceşti nu sunt în mâna omului ca să le împartă cui şi cum vrea, ci sunt în administrarea Duhului Sfânt şi El dă fiecăruia aşa cum doreşte El.