Unde se află Raiul? În cer sau pe pământ?

Întrebare:

În cartea Geneza se evidenţiază că Raiul era pe pământ. Acum, dacă privim în 2 Corinteni 12:2-4, vedem că Apostolul Pavel a fost răpit până la al treilea cer şi a fost răpit în rai. Unde va fi Raiul? Pe pământ sau în cer? Ce spune Biblia?

Unde se află Raiul? În cer sau pe pământ?Diferenţele de traducere

În versiunea Teoctist a traducerii Bibliei de către Biserica Ortodoxă Română, cuvântul ebraic  GAN care înseamnă “grădină” şi are semnificaţia grădinii închise  a fost tradus cu termenul “rai”. Astfel, în această traducere grădina Edenului este numită “Rai” şi iată câteva pasaje în acest sens:

Şi a făcut Domnul Dumnezeu să răsară din pământ tot soiul de pomi, plăcuţi la vedere şi cu roade bune de mâncat; iar în mijlocul raiului era pomul vieţii şi pomul cunoştinţei binelui şi răului. Şi din Eden ieşea un râu, care uda raiul, iar de acolo se împărţea în patru braţe. (Facerea 2:9-10)

Apoi, după căderea primilor oameni în păcat ne sunt relatate următoarele:

Iar femeia a zis către şarpe: „Roade din pomii raiului putem să mâncăm; Numai din rodul pomului celui din mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu: „Să nu mâncaţi din el, nici să vă atingeţi de el, ca să nu muriţi!” Atunci şarpele a zis către femeie: „Nu, nu veţi muri! Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el vi se vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul”. De aceea femeia, socotind că rodul pomului este bun de mâncat şi plăcut ochilor la vedere şi vrednic de dorit, pentru că dă ştiinţă, a luat din el şi a mâncat şi a dat bărbatului său şi a mâncat şi el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi şi au cunoscut că erau goi, şi au cusut frunze de smochin şi şi-au făcut acoperăminte. Iar când au auzit glasul Domnului Dumnezeu, Care umbla prin rai, în răcoarea serii, s-au ascuns Adam şi femeia lui de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii raiului. (Facerea 3:2-8)

Preotul Dumitru Cornilescu a folosit cuvântul “grădină” când a tradus cuvântul ebraic GAN în traducerea Bibliei care îi poartă numele.

Asemănări de traducere

Atât traducerea Teoctist cât şi traducerea Cornilescu au folosit cuvântul rai la traducerea cuvântului grecesc PARADEISOS (de unde vine şi românescul Paradis)

În continuare, voi prezenta pasajele din Noul Testament unde este folosit cuvântul grecesc PARADEISOS care a fost tradus în română “rai” şi voi scoate în evidenţă cuvinte care indică unde se află acest loc.

În Împărăţia lui Dumnezeu

Când Mântuitorul era răstignit pe cruce a avut loc următorul caz:

Iar unul dintre făcătorii de rele răstigniţi, Îl hulea zicând: Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi şi pe noi. Şi celălalt, răspunzând, îl certa, zicând: Nu te temi tu de Dumnezeu, că eşti în aceeaşi osândă? Şi noi pe drept, căci noi primim cele cuvenite după faptele noastre; Acesta însă n-a făcut nici un rău. Şi zicea lui Iisus: Pomeneşte-mă, Doamne, când vei veni în împărăţia Ta. Şi Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai. (Luca 23:39-43)

Potrivit pasajului, ceea ce făcătorul de rele a numit “Împărăţia Ta”, Mântuitorul a numit “rai”.

La al treilea cer

Când vorbea despre revelaţiile divine şi felul cum le-a primit, Apostolul Pavel a spus:

Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani – fie în trup, nu ştiu; fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie – a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer. Şi-l ştiu pe un astfel de om – fie în trup, fie în afară de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie – Că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască. (2 Corinteni 12:2-4)

Deci, potrivit acestei relatări a Apostolului raiul se află la al treilea cer.

Unde se află pomul vieţii

În cartea Apocalipsa, la încheierea mesajului adresat Bisericii din Efes, Domnul Isus a făcut următoarea promisiune biruitorilor:

Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor: Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu. (Apocalipsa 2:7)

Cunoaştem că acest pom al vieţii s-a aflat iniţial în grădina Edenului care se afla în regiunea râurilor Tigru şi Eufrat, adică în Mesopotamia sau Iracul de azi. După căderea omului în păcat, acesta a fost alungat din Eden şi în veacurile următoare nu a mai existat acest loc pentru că păcătoşii nu pot avea intrare în el. Aşa cum am văzut, locul acesta binecuvântat, Raiul, sau Paradisul, se află acum în al treilea cer şi acolo se găseşte şi pomul vieţii din care vor mânca doar biruitorii, adică cei care şi-a spălat hainele în sângele Mielului şi care trăiesc în deplină ascultare de Dumnezeu, prin Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne ajute să avem parte de intrare în Raiul lui Dumnezeu.