Un conducător după inima poporului

De Grigore Cheptene

“Poporul merita conducătorul pe care îl are”, a zis un înțelept. Noi, ca națiune, am meritat conducerea pe care am avut-o în ultimii opt ani, căci o astfel de conducere am ales. Dacă a fost o conducere bună, sau rea, ramâne să judecăm după rezultatele pe care le avem în prezent.

În istoria poporului Israel este bine cunoscut cazul cînd poporul a cerut şi a ales conducerea sa – un împărat. Dumnezeu le-a dat ce au dorit – un barbat tânar şi frumos, mai frumos decît oricare din copiii lui Israel. El îi întrecea pe toți în înalțime de la umăr în sus. La vederea acestui barbat tot poporul a strigat “Traiască împăratul !” – împăratul Saul. El va fi peste ei ca să îi judece, va merge în fruntea lor, îi va cîrmui în razboaiele lor, ca să fie şi ei ca toate neamurile. Dumnezeu le-a dat, în consecinta, ce au meritat. Iata aprecierea pe care o face Dumnezeu cu privire la aceasta acțiune a poporului:

Domnul a zis lui Samuel: ,,Ascultă glasul poporului în tot ce-ţi va spune; căci nu pe tine te leapădă, ci pe Mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. ( 1 Samuel 8:7)

Înțelegem că preferințele noastre, simpatiile pentru cineva, nu întotdeauna este alegerea corecta. Mai important este ceea ce zace în inimă. Omul se uita la ceea ce izbeste ochii, dar Domnul se uita la inimă. Poporul a ales un împărat după inima lui însusi.

1. El cauta numai interesele sale

O singura victorie şi poporul a întarit poziția lui Saul ca împărat. După aceea toate acțiunile lui Saul sunt îndreptate ca să-si ridice imaginea sa. Saul isi atribuie biruințele fiului sau, isi ridică monumente de slava în numele său.

Saul şi-a ales trei mii de bărbaţi din Israel: două mii erau cu el la Micmaş şi pe muntele Betel, iar o mie erau cu Ionatan la Ghibea lui Beniamin. Pe ceilalţi din popor i-a trimes pe fiecare la cortul lui.

Ionatan a bătut tabăra Filistenilor care era la Gheba, şi Filistenii au auzit lucrul acesta. Saul a pus să sune cu trîmbiţa prin toată ţara, zicînd: ,,Să audă Evreii lucrul acesta!“

Tot Israelul a auzit zicîndu-se: ,,Saul a bătut tabăra Filistenilor, şi Israel s’a făcut urît Filistenilor“. ( 1 Samuel 13:2-4)

În tot timpul vieţii lui Saul a fost un război înverşunat împotriva Filistenilor; şi de îndată ce Saul zărea vreun om tare şi voinic, îl lua cu el. ( 1 Samuel 14:52)

S’a sculat (Samuel) dis de dimineaţă, ca să se ducă înaintea lui Saul. Şi au venit şi i-au spus: ,,Saul s’a dus la Carmel, şi iată că şi-a înălţat un semn de biruinţă, apoi s’a întors, şi, trecînd mai departe, s’a pogorît la Ghilgal“. ( 1 Sameul 15:12)

Saul promite şi nu face:

Saul a zis lui David: ,,Iată, îţi voi da de nevastă pe fiică-mea cea mai mare Merab: numai să-mi slujeşti cu vitejie, şi să porţi războaiele Domnului“… Venind vremea cînd Merab, fata lui Saul, avea să fie dată lui David, ea a fost dată de nevastă lui Adriel, din Mehola. (1 Samuel 18: 17-19)

Saul a mers la compromis cu păcatul – o ascultare parțială în scopul intereselor sale. El a călcat porunca clara a lui Dumnezeu de a nimici cu desăvirsire pe Amaleciți, care au fost întotdeauna dusmanii de moarte ai lui Israel, şi despre care Dumnezeu a zis că le va sterge pomenirea de sub ceruri.

Saul a bătut pe Amalec… A prins viu pe Agag, împăratul lui Amalec, şi a nimicit cu desăvîrşire tot poporul, trecîndu -l prin ascuţişul săbiei. Dar Saul şi poporul au cruţat pe Agag, şi oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, mieii graşi, şi tot ce era mai bun; n’a vrut să le nimicească cu desvîrşire şi au nimicit numai tot ce era prost şi nebăgat în seamă. ( 1 Samuel 15: 7-9)

Chiar şi după acest păcat mare, care a determinat definitiv soarta împărației lui Saul, el totusi ramîne interesat mai mult de imaginea sa.

Saul a zis iarăş: ,,Am păcătuit! Acum, te rog, cinsteşte-mă în faţa bătrînilor poporului meu, şi în faţa lui Israel; întoarce-te cu mine, ca să mă închin înaintea Domnului, Dumnezeului tău.“ ( 1 Samuel 15:30)

Ce vedem asemănator în conducerea tarii noastre? Care vor fi interesele noului Parlament şi Presedinte?

2. El înlătura orice opoziție

De îndata ce apare în arena cineva căruia I se atribuie mai multa cinste şi slava, pe buna dreptate, omul după inima lui însusi întreprinde acțiuni de a înlătura orice opoziție.

Pe cînd veneau ei, la întoarcerea lui David de la omorîrea Filisteanului, femeile au ieşit din toate cetăţile lui Israel înaintea împăratului Saul, cîntînd şi jucînd, în sunetul timpanelor şi alăutelor, şi scoţînd strigăte de bucurie. Femeile cari cîntau îşi răspundeau unele altora, şi ziceau: ,,Saul a bătut miile lui, -iar David zecile lui de mii.“ Saul s’a mîniat foarte tare, şi nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis: ,,Lui David îi dau zece mii şi mie-mi dau mii! Nu-i mai lipseşte decît împărăţia.“ Şi din ziua aceea Saul a privit cu ochi răi pe David. A doua zi, duhul cel rău, trimes de Dumnezeu, a apucat pe Saul, care s’a înfuriat în mijlocul casei. David cînta, ca şi în celelalte zile, şi Saul era cu suliţa în mînă. Saul a ridicat suliţa, zicîndu-şi în sine: ,,Voi pironi pe David de perete“. Dar David s’a ferit de el de două ori… Saul avea de gînd să facă pe David să cadă în mînile Filistenilor… Saul s’a temut din ce în ce mai mult de David, şi toată viaţa i-a fost vrăjmaş. (1 Samuel 18: 6-11, 25, 29)

În capitolele următoare numărăm cel puțin 13 tentative ale lui Saul de a omori pe David din pricina invidiei şi mîniei sale.

3. El nu cruta viețile oamenilor în scopul intereselor sale

Pentru asi menține poziția sa de împărat, slava şi imaginea, Saul este gata să calce pe capetele oamenilor, chiar şi a celor dragi. El nu cruta dragostea fiicei sale, Mical; este cît pe ce să-si pironească fiul său, Ionatan, cu sulita.

Mical, fata lui Saul, iubea pe David. Au spus lui Saul, şi lucrul i -a plăcut. El îşi zicea: ,,I -o voi da ca să -i fie o cursă, şi să cadă subt mîna Filistenilor“. Şi Saul a zis lui David pentru a doua oară: ,,Astăzi îmi vei fi ginere“. (1 Samuel 18:20-21)

Atunci Saul s’a aprins de mînie împotriva lui Ionatan, şi i -a zis: ,,Fiu rău şi neascultător, nu ştiu eu că ţi-ai luat ca prieten pe fiul lui Isai, spre ruşinea ta şi spre ruşinea mamei tale?… Şi Saul şi-a îndreptat suliţa (alte traduceri: a aruncat) spre el, ca să-l lovească. Ionatan a înţeles că era lucru hotărît din partea tatălui său să omoare pe David. ( 1 Samuel 20:30-33)

Saul a îndraznit să ridice mîna chiar şi asupra preoților Domnului. Căutînd interesul său, Saul nu a nimicit cu desăvirsire cetatea Amaleciților, călcînd astfel porunca Domnului. Pe cînd acum el aduce în jertfa mâniei sale oarbe toată cetatea preoțească Nob.

Împăratul a zis: ,,Trebuie să mori, Ahimelec, tu şi toată casa tatălui tău.“ Şi împăratul a zis alergătorilor cari stăteau lîngă el: ,,Întoarceţi-vă, şi omorîţi pe preoţii Domnului; căci s’au învoit cu David: au ştiut bine că fuge, şi nu mi-au dat de veste.“ Dar slujitorii împăratului n’au voit să întindă mîna ca să lovească pe preoţii Domnului.

Atunci împăratul a zis lui Doeg: ,,Întoarce-te, şi loveşte pe preoţi.“ Şi Doeg, Edomitul, s’a întors, şi a lovit pe preoţi; a omorît în ziua aceea optzeci şi cinci de oameni, cari purtau efodul de in.

Saul a mai trecut prin ascuţişul săbiei cetatea preoţească Nob; bărbaţi şi femei, copii şi prunci, boi, măgari şi oi: toţi au căzut supt ascuţişul săbiei. ( 1 Samuel 22: 16-19).

Să ne ferească Dumnezeu de un conducător după inima lui însusi, căci inima omului este înselătoare şi deznadajduit de rea. Cum este inima ta? Numai Dumnzeu iți poate da o inimă noua, una vie, de carne, nu de piatra, la nasterea din nou. Striga către Domnul şi cere o inimă noua care va aduce şi o viata noua în Hristos.