Trimişii lui Hristos

„Vă las pacea, vă dau pacea Mea”. (Ioan 14:27)

Isus le-a zis din nou: „Pace vouă! Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi”. (Ioan 20:21)

             

După învierea Sa, Domnul a venit la ucenici, urîndu-le pace. Până la suferințele Sale El le-a dat pacea Sa: „Vă las pacea, vă dau pacea Mea” (Ioan 20:21), dar acum El confirmă dreptul lor de a moșteni pacea Sa. Pacea noastră este Domnul Isus Hristos:

Căci El este pacea noastră. (Efeseni 2:14)

Noi nu suntem doar salvați de Domnul, ci suntem şi proprietarii păcii Sale. Pacea lui Dumnezeu este neînțeleasă pentru mintea noastră, căci ea întrece priceperea noastră. Pacea Sa păstrează inimile noastre în Isus Hristos:

Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. (Filipeni 4:7) 

Nimic nu ne poate clătina şi nimic nu poate să ne ia pacea lui Hristos din inimile noastre, atât timp cât suntem în El.

Cu pacea Sa Domnul Își trimite ucenicii la slujire. Acesta este un prototip pentru noi. Dacă nu ai pacea lui Hristos, nu te apuca de slujire. Fără pacea Domnului Isus în inimă nu putem merge la muncă. Dumnezeu nu trimite la slujire fără pacea Sa.  

Fiecare creștin este, în această pace, trimis al lui Isus Hristos. Noi nu suntem din această lume, dar suntem trimiși în aceasta lume pentru a împlini voia Domnului și să înfăptuim ceea ce ne-a rânduit El. Noi suntem în această lume nu pentru ca să devenim renumiți, bogați sau să trăim pentru noi înșine. Suntem aici pentru a fi lumină și sare, pentru a duce vestea salvării, pentru a slăvi pe Tatăl Ceresc, pentru a aduce multe roade:

Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei. (Ioan 15:8)

Pentru împlinirea sau neîmplinirea celor rânduite noi vom răspunde în fața Domnului.  

Domnul Isus Își trimite ucenicii tot așa cum L-a trimis Tatăl pe El. Cu aceste cuvinte Domnul Și-a pus ucenicii Săi la același nivel cu Sine. Mare privilegiu este să fii trimisul lui Hristos! Aceasta înseamnă că aceeași slavă, aceleași acțiuni, aceeași responsabilitate este asupra noastră ca și cele ce au fost peste Isus Hristos.   

Domnul Isus nu inventează ceva nou, ci procedează la fel ca și Tatăl Său. Fiind trimișii Lui, noi trebuie să procedăm ca și Tatăl nostru Ceresc. Mulți creștini suferă o mare cădere în viața spirituală, atunci când lucrează de unii singuri, dar nu procedează așa cum îi învață Tatăl Ceresc.   

Ucenicul lui Isus Hristos, fiecare creștin în parte, este înzestrat cu pacea lui Hristos și trimis al Domnului, trimis așa cum și Tatăl Și-a trimis Fiul. Știi tu oare despre propria-ți chemare? Știu oamenii că ești trimisul lui Hristos? Este o mare onoare, încredere și privilegiu pentru noi să fim trimișii Lui. Copii ai Domnului, prețuiți aceasta!