Treizeci (30) probleme majore ale şcolilor publice din Moldova

Acum ne aflăm la o tabără a şcolii English for a New Life unde am invitat şi un grup de profesori din şcolile publice cărora le-am oferit posibilitatea să înveţe limba engleză, computerul şi un curs biblic. Am căutat să punem de o parte o oră în zi ca să putem discuta despre problemele de care se confruntă profesorii şi soluţii posibile la aceste probleme. Astfel, în discuţiile noastre am identificat următoarele 30 de probleme majore.

1.Creşte numărul copiilor neşcolarizaţi şi a abandonului şcolar.

Pentru că părinţii sunt plecaţi peste hotare, mulţi copiii au rămas sub supravegherea buneilor sau a rudelor care nu se mai interesează, sau nu se mai pot interesa în aceeaşi măsură de felul cum frecventează copiii şcoala, iar în unele familii copiii sunt puşi la munci grele şi opriţi de la a merge la şcoală.

2.Lipsa cadrelor didactice

Salariile mici sunt o piedică pentru mulţi profesori să mai rămână în şcoală, iar tinerii care absolvesc facultăţile pedagogice nu doresc să lucreze ci îşi caută alt serviciu sau pleacă peste hotare. Tot aşa nu este o motivaţie din partea elevilor care absolvesc şcoala să meargă să înveţe pedagogie.

3.Supraîncărcarea programului

Profesorii susţin că manualele care sunt predare în şcoli sunt supraîncărcate în sine şi că autorii care le-au elaborat nu le-au testat înainte ca să le introducă în programul de învăţământ.

4.Prioritatea obiectelor

Se pune un mai mare accent pe obiectele de instruire decât pe cele ce ţin de educaţie şi de formarea personalităţii.

5.Birocratizarea şcolii

De la profesori se cer foarte multe rapoarte care în esenţă sunt unele şi aceleaşi şi pe care au să le scrie de mână de fiecare dată. Pe de altă parte, profesorii nu dispun de computere şi nici de cunoştinţele necesare pentru folosirea lui. Tocmai ca să împlinim această nevoie am invitat profesorii la această tabără şi ne bucurăm să vedem încântarea lor cu privire la cunoştinţele şi deprinderile însuşite la computer.

6.Lipsa bazei materiale

Statul acoperă doar salariile profesorilor, iar toate celelalte nevoi materiale ale şcolii, cum ar fi materialele didactice, sunt lăsate pe seama primăriilor care de cele mai multe ori nu dispun de resurse să o facă.

7.Numărul mare de elevi în clasă

Este un alt factor care face dificil procesul de predare, pentru că acolo unde este un mare număr de elevi în şcoală, nu sunt împărţiţi pe mai multe clase şi atunci profesorii nu reuşesc să le ofere timpul, atenţia şi instruirea necesară.

8.Clase mixte

Aceasta este o altă extremă care se întâlneşte în localităţile cu puţini copii. Astfel, în aceeaşi clasă sunt elevii din clasa 2 şi 4, sau 1 şi 3. În aşa caz profesorul nu se mai poate ocupa bine de nimeni din elevi.

9.Va fi redus numărul instituţiilor de învăţământ

Pentru că în unele localităţi au rămas puţini copii, va fi redus numărul instituţiilor de învăţământ. Aceasta va pune pe copiii în situaţia când vor trebui să meargă în şcolile din alte localităţi şi acelaşi lucru se va aplica şi profesorilor.

10.Remunerarea insuficientă a profesorilor

Salarul profesorilor rămâne foarte mic şi în cele mai multe cazuri sub cerinţele coşului mic de consum. Deridicătoarea în şcoală are un salar de 420 lei (45 USD) şi un profesor care este tânăr specialist are salar mai puţin de 700 lei (70 USD). Aceasta este foarte puţin şi deci, rămâne a fi o mare piedică pentru profesorii care doresc să rămână în şcoală. Se zvoneşte că dacă nu le vor fi ridicate salariile, profesorii intenţionează să iniţieze o grevă în luna august. Am mai aflat că fiecare profesor la început de an trebuie să-şi cumpere rechizitele şcolare pentru care cheltuie aproape un salar întreg. Ce frumos ar fi să împlinească această nevoie elevii de altă dată.

11.Alimentaţia ne-adecvată a copiilor

Elevii stau la şcoală până la orele 3 după masă, şi sunt nevoiţi să stea flămânzi, sau să mănânce ce se mai vinde pe chioşcurile din jurul şcolilor şi aceasta nu este mâncare calitativă. Aceasta se reflectă asupra sănătăţii elevilor cât şi asupra procesului de învăţământ.

12.Lipsa colaborării între părinţi, profesori şi comunitate

Părinţii ori sunt plecaţi de acasă, ori lasă copiii în grija profesorilor. Când copiii nu mai frecventează şcoala şi profesorii apelează la ajutorul poliţiei sau a primăriei, aceştia vin şi înştiinţează doar, în cele mai multe cazuri, dar alte măsuri nu se întreprind.

13.Elevii harnici nu sunt încurajaţi

Aproape toate ajutoarele şi proiectele de ajutorare sunt îndreptate spre copiii din familiile vulnerabile, iar copiii care sunt harnici şi învaţă bine nu sunt încurajaţi şi apreciaţi pentru ceea ce fac.

14.Se organizează puţine activităţi intelectual-interactive

Accentul este pus mai mult pe distracţii decât pe învăţarea lucrurilor frumoase şi dezvoltarea personalităţii elevului.

15.Bibliotecile nu dispun de suficiente materiale

Este o mare lipsă de dicţionare şi enciclopedii în bibliotecile din ţară.

Lipsesc şi manualele de alternativă în bibliotecile din ţară, dar ele sunt de mare necesitate pentru profesori şi elevi.

16.Lipsa de remunerare a diriginţilor

Munca dirigintelui este foarte grea, dar pentru fiecare elev, dirigintele primeşte 50-70 bani/lună. Aceasta arată mai degrabă a bătaie de joc decât a remunerare, mai ales când te gândeşti ce muncă grea este aceasta.

17.Curicula orelor de clasă este excesiv orientată pe sexualitate

Cineva din profesori au spus că se face impresia că autorii curiculei pentru orele de clasă au fost persoane obsedate de sex. De altfel, cum ar putea fi explicat faptul că foarte multe subiecte din această curiculă sunt rezervate temei sexualităţii şi puţin se vorbeşte despre familie şi zidirea unui caracter integru.

18.Materialele didactice necesare profesorilor sunt foarte scumpe

Având în vedere salarul profesorilor care este inferior coşului minim de consum, profesorii nu sunt în stare să-şi procure manualele de care trebuie să se ghideze în pregătirea şi predarea disciplinelor.

19.Lipsa lucrătorului medical în şcoli

Sunt foarte puţine şcolile unde au mai rămas să fie prezente surorile medicale şi atunci când se îmbolnăveşte un elev, este dificil pentru profesori să soluţioneze situaţia.

20.Nu există profesor care se ocupă de educaţie

În multe şcoli lipseşte şeful adjunct pentru educaţie, sau dacă există această poziţie, persoana ce o deţine este supraîncărcat cu orele pe care trebuie să le predea la alte discipline şi nu mai are timp să se ocupe de educaţia elevilor.

21.Politicienii nu se interesează de starea învăţământului şi a profesorilor

Vin pe la şcoală doar când este campania electorală şi apoi nu se mai interesează de problemele elevilor şi a profesorilor. Tot aşa profesorii nu ştiu acum pentru ce partid ar trebui să voteze, pentru că nimeni nu a arătat grijă şi cointeresare faţă de problemele lor.

22.Copiilor nu le este interesant la şcoală

Manualele nu au fost testate anterior, programul este foarte încărcat şi elevii sunt într-un fel fugăriţi ca să-l însuşească. Aceasta îi face să fie plictisiţi de învăţătură.

23.A fost limitat numărul orelor de educaţie tehnologică

Mai înainte erau două ore, pe când acum a fost lăsată doar o singură oră. Profesorii văd de mare importanţă restabilirea înapoi a acelei ore, pentru că aceasta le dezvoltă copiilor deprinderile de muncă.

24.Educaţia civică

Acest obiect a fost introdus la început în programul de învăţământ ca şi disciplină opţională, apoi ca şi obligatorie şi apoi a rămas să fie un curs facultativ.

25.Noi şi Legea

Este un alt obiect despre care profesorii susţin că este unul foarte necesar elevilor, dar care iar a fost introdus greu în şcoli şi nici acum nu are un statut stabil.

26.Lipsa orelor de meditaţie

Mai înainte guvernul a stabilit ca să fie zilnic 4 ore de meditaţie pentru elevi, timp când ei puteau să-şi pregătească lecţiile. Acum, pentru că statul nu mai este în stare să remunereze profesorii pentru aceste ore, le-a scos din orar.

27.Lipsa uniformei şcolare

Profesorii văd o mare problemă în faptul că lipseşte uniforma unică pentru şcolile publice din ţară şi pledează pentru aceasta.

28.Lipsa de remunerare a profesorilor

Cum am scris mai sus, salarul profesorilor este în cele mai multe cazuri sub limita coşului minim de consum.

29.Fenomenul luării de mită

Este unul de care sunt des învinuiţi profesorii, dar în foarte, foarte puţine cazuri este adevărat aceasta. Cel mai des acest fenomen este întâlnit în licee şi nu atât din partea profesorilor, cât din partea instructorilor secţiilor de învăţământ, care primesc mită la examenele de bacalaureat şi astfel elevi care au învăţat pe nota 8 şi nu au fost în stare să plătească, ajung să primească la examen nota 5, iar cei ce au avut 5 şi au putut plăti suficient au luat nota 8.

30.Lipsa respectului

Este o altă mare problemă. A crescut numărul elevilor care se poartă cu aroganţă şi care se pretind aşi cunoaşte bine drepturile, dar nu vor să ştie de obligaţiunile pe care le au faţă de profesori şi de şcoală.

După ce am ascultat aceste probleme care au fost trecute în listă de către profesori, le-am făcut invitaţia să scrie fiecare câte un articol la una din aceste probleme şi să vină cu sugestii pentru rezolvarea problemelor. Articolele vor fi publicate în Ziarul Liber şi pe portalul http://www.moldovacrestina.md