Transfuzia sangvină din perspectiva Bibliei

Întrebare:

Am văzut ca ați abordat subiectul sângelui si de aceea vreau sa va întreb despre transfuzia sangvină. Este aceasta îngăduită conform Bibliei sau ar trebui sa refuzam acest lucru? Mulțumesc.

transfuzie de sânge

Biblia nu ne relatează în mod direct despre practica transfuziei sangvine pentru că aceasta este una foarte tânără. S-au făcut încercări încă din secolul XVII, dar prima transfuzie sangvină reușita a fost efectuata in 1818, de către medicul James Blundell.

Presupun că aţi adresat această întrebare deoarece există o erezie a martorilor lui Iehova care le interzic membrilor comunităţii lor să facă transfuzie sangvină zicând că aceasta este interzisă de Dumnezeu în Biblie. Nu este adevărat. Nu scrie aceasta în Biblie. Iată ce scrie Biblia.

Dumnezeu a interzis folosirea sângelui în alimentaţie

În cartea Genesa, după ce Noie şi fiii săi cu soţiile lor s-au coborât de pe muntele Ararat, după potop, Dumnezeu le-a zis:

“Tot ce se mişcă şi are viaţă, să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau, ca şi iarba verde. Numai carne cu viaţa ei, adică sângele ei, să nu mâncaţi. Căci voi cere înapoi sângele vieţilor voastre; îl voi cere înapoi de la orice dobitoc; şi voi cere înapoi viaţa omului din mâna omului, din mâna oricărui om, care este fratelui lui. Dacă varsă cineva sângele omului, şi sângele lui să fie vărsat de om; căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul Lui.” (Genesa 9:3-6)

Apoi, acelaşi lucru l-a spus Dumnezeu în cartea Levitic:

Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile unde veţi locui: cu nici un chip să nu mâncaţi nici grăsime, nici sânge. (Levitic 3:17)

Apoi iar, în cartea Levitic spune:

Să nu mâncaţi sânge, nici de pasăre, nici de vită, în toate locurile în care veţi locui. Cine va mânca vreun fel de sânge, va fi nimicit din poporul său! (Leviticul 7:26)

În continuarea cărţii Leviticul, Dumnezeu explică de ce a pus această interdicţie cu privire la folosirea sângelui şi anume, pentru că sângele trebuie să slujească de ispăşire pentru sufletele lor, căci prin viaţa din el face sângele ispăşire.

Dacă un om din casa lui Israel sau din străinii care locuiesc în mijlocul lor mănâncă sânge de orice fel, Îmi voi întoarce faţa împotriva celui ce mănâncă sângele şi-l voi nimici din mijlocul poporului său. Căci viaţa trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneţi pe altar, ca să slujească de ispăşire pentru sufletele voastre, căci prin viaţa din el face sângele ispăşire. De aceea am zis copiilor lui Israel: „Nimeni dintre voi să nu mănânce sânge şi nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru să nu mănânce sânge. Dacă vreunul din copiii lui Israel sau din străinii care locuiesc în mijlocul lor vânează o fiară sau o pasăre care se mănâncă, să-i verse sângele şi să-l acopere cu ţărână. Căci viaţa oricărui trup stă în sângele lui care este în el. De aceea am zis copiilor lui Israel: „Să nu mâncaţi sângele niciunui trup; căci viaţa oricărui trup este sângele lui: oricine va mânca din el va fi nimicit.” (Leviticul 17:10-14)

Legea aceasta trebuia să le aducă celor din poporul Israel aminte totdeauna despre valoarea sângelui care este viaţa şi aşa să-i facă să aprecieze jertfa Domnului Isus Hristos care a fost adusă prin sângele Lui vărsat la crucea de la Golgota ca orişicine crede în El să nu piară ci să aibă viaţa veşnică, adevărata viaţă.

Apostolii au oprit întrebuinţarea sângelui în alimentaţie dar nu au interzis transfuzia sangvină

Cartea Faptele Apostolilor ne relatează următoarele despre primul consiliu apostolic din Ierusalim:

Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul şi a zis: „Fraţilor, ascultaţi-mă! Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste Neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-I poarte Numele. Şi cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: „După aceea Mă voi întoarce şi voi ridica din nou cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi zidi dărâmăturile şi-l voi înălţa din nou: pentru ca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate Neamurile peste care este chemat Numele Meu, zice Domnul, care face aceste lucruri şi căruia Îi sunt cunoscute din veşnicie.” De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăţi acelora dintre Neamuri care se întorc la Dumnezeu; ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate şi de sânge. (Faptele apostolilor 15:13-20)

Transfuzia sangvină este diferită de folosirea sângelui în alimentaţie

În toate textele menţionate în Scripturi este interzisă folosirea sângelui animalelor în alimentaţie. Transfuzia de sânge este total diferită şi se face tocmai pentru a salva vieţile oamenilor dragi. Nu avem nici cel mai mic temei biblic să oprim pe cineva de la a da sau a primi sânge prin transfuzie sangvină. Ba invers, atunci când ştim că viaţa cuiva este în pericol, să ne grăbim şi noi să dăm sânge dacă putem şi să salvăm vieţile oamenilor. Aşa să ne ajute Dumnezeu.