Este idolatrie tortul cu barza care aduce copii?

Întrebare: 

Pacea Domnului! Am ascultat multe învățături foarte adevărate biblice, dar am o întrebare: după binecuvântarea unei copil, la altar se face o masă de dragoste, la sfârșitul serviciului divin, se aduce tortul cu barza cu copilul în cioc. Este un obicei păgân, părerea mea, și dacă totuși unele biserici creștine nou-testamentale practică acest lucru, eu ce am de făcut? Știu, să mă rog, dar să mă mai duc în biserica aceea sau să socotesc anatema? Vă rog, lăsați-mi un mesaj. Mulțumim!

 

 

Nu m-am gândit niciodată că tortul cu barza care aduce copii este ceva idolatru. Este adevărat că nici n-am căutat semnificația și proveniența acestei imagini. Poate și o fi așa, însă nu cred că este cazul să ne dăm acum în cercetări și nici să facem discuții în Biserica lui Hristos pe seama la aceasta. 

 

A spus cineva din biserică că este idolatru acest tort? A pornit cineva astfel de discuții? Dacă nu, atunci nici dumneavoastră tot nu trebuie să le porniți. 

 

În vremea apostolului Pavel idolatria cu adevărat era o mare problemă, căci peste tot erau temple idolești și la piață se vindea carne și multe alte lucruri care erau jertfite idolilor. Iată cum le-a spus apostolul Pavel creștinilor să se poarte și să procedeze cu privire la lucrurile închinate idolilor: 

 

Nimeni să nu-şi caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Să mâncaţi din tot ce se vinde pe piaţă, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului. Căci „al Domnului este pământul şi tot ce cuprinde el.” Dacă vă pofteşte un necredincios la o masă, şi voiţi să vă duceţi, să mâncaţi din tot ce vă pune înainte, fără să cercetaţi ceva din pricina cugetului. Dar dacă vă spune cineva: „Lucrul acesta a fost jertfit idolilor”, să nu mâncaţi, din pricina celui ce v-a înştiinţat şi din pricina cugetului; căci „al Domnului este pământul şi tot ce cuprinde el.” Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? (1 Corinteni 10:24-29

 

Cuvântul lui Dumnezeu ne învață câteva principii foarte importante cu privire la idolatrie pe care trebuie să le respecte toți creștinii: 

 

1. Să nu cercetăm lucrurile dacă sunt sau nu sunt închinate idolilor, căci un idol este tot una cu nimic. Atât timp cât oamenii nu ne spun despre un anumit lucru că a fost închinat idolilor sau are implicații idolatre, noi nu trebuie să punem întrebări și trebuie să tratăm lucrul respectiv ca și cum nu are nimic a face cu idolii și idolatria. Același lucru este valabil și în cazul acesta cu tortul cu barza cu copilul în cioc. Atât timp cât cineva nu v-a spus că este idolatrie, nu trebuie să cercetați și nu trebuie să faceți discuție pe seama acestui subiect. 

 

2. Dacă însă ne anunță cineva că un anumit lucru a fost închinat idolilor, atunci să nu mâncăm din el tocmai pentru cugetul celui care ne-a anunțat, nu din pricina cugetului nostru. Și nu vom mînca din acel lucru nu din motiv că ne temem de efectele sau blestemele idolatriei, ci ca să nu rănim cugetul celui care ne-a înștiințat, adică să nu-l facem cumva pe el să creadă că noi ne închinăm și lui Dumnezeu, dar și idolului. Deci, doar dacă cineva v-ar spune că tortul cu barza este închinat unui anumit idol, numai în așa caz nu trebuie să mâncați din el și aceasta ca să nu-i răniți cugetul celui care v-a spus. 

 

Sunt înclinat să cred că nu a ridicat nimeni subiectul idolatriei cu privire la acest tort până nu l-ați ridicat dumneavoastră. Așa că, vă sfătuiesc să procedați cu înțelepciune și să nu mai faceți discuții cu privire la el, căci astfel numai veți tulbura sărbătoarea și veți întrista pe oaspeți. Dacă sunteți de o altă părere, sunt și eu curios să o citesc la comentarii.