Este adevărat că bărbaţii întreţin relaţii sexuale cu mai multe partenere pentru menţinerea tonusului sexual?

Întrebare:

Bărbaţii consideră că existența mai multor partenere contribuie la menținerea ridicată a tonusului sexual, de aici derivând și creșterea respectului de sine. Este un mit sau realitate? Realitate este că multe căsătorii sunt distruse datorită acestui mod de a vedea lucrurile. Vă rugăm să expuneți și punctul dumneavoastră de vedere.

Relaţia sexuală a fost creată de Dumnezeu pentru un bărbat şi o femeie care sunt soţ şi soţie. Orice relaţie sexuală în afara cadrului căsătoriei este una păcătoasă şi va aduce după sine consecinţe grave. Porunca a 7-a din Decalog spune:

Să nu preacurveşti. (Exodul 20:14)

Orice bărbat care întreţine relaţii sexuale cu altă femeie a călcat legământul căsătoriei şi a comis adulter. Dumnezeu spune:

Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. (Evrei 13:4)

Este adevărat că ispita relaţiei sexuale cu o altă femeie decât soţia şi actul curviei îl poate face pentru moment pe bărbatul infidel să aibă un tonus sexual mărit, dacă putem numi aşa  aprinderea poftei lui păcătoase, dar după aceasta aduce consecinţe grave printre care este şi impotenţa, adică pierderea oricărei capacităţi de a întreţine relaţii sexuale. Ce va face acel bărbat atunci cu “respectul de sine”? Să analizăm pe rând care sunt consecinţele pentru bărbaţii care întreţin relaţii sexuale cu mai multe femei pentru menţinerea tonusului sexual aşa cum sunt descrise aceste consecinţe în capitolul 5 al cărţii Proverbelor lui Solomon.

Consecinţe Eterne

Autorul începe astfel:

Fiule, ia aminte la înţelepciunea mea şi pleacă urechea la învăţătura mea, ca să fii cu chibzuinţă, şi buzele tale să aibă cunoştinţă. Căci buzele femeii străine strecoară miere, şi cerul gurii ei este mai lunecos decât untdelemnul; dar la urmă este amară ca pelinul, ascuţită ca o sabie cu două tăişuri. Picioarele ei coboară la moarte, paşii ei dau în Locuinţa morţilor. Aşa că ea nu poate găsi calea vieţii, rătăceşte în căile ei şi nu ştie unde merge. (Proverbe 5:1-6)

Adulterul aduce după sine consecinţe eterne şi cel ce se lasă biruit de curvie va merge în Locuinţa Morţilor unde va aştepta Ziua cea mare a judecăţii lui Dumnezeu la tronul mare şi alb după care va fi aruncat în iazul de foc şi de pucioasă.

Consecinţe pe viaţă (economice, sănătate, reputaţie)

În continuare, înţeleptul Solomon a prezentat alte consecinţe economice, de sănătate şi de reputaţie:

Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă şi nu vă abateţi de la cuvintele gurii mele: depărtează-te de drumul care duce la ea şi nu te apropia de uşa casei ei, ca nu cumva să-ţi dai altora vlaga ta, şi unui om fără milă anii tăi; ca nu cumva nişte străini să se sature de averea ta, şi tu să te trudeşti pentru casa altuia; ca nu cumva să gemi, la urmă, când carnea şi trupul ţi se vor istovi, şi să zici: „Cum am putut eu să urăsc certarea şi cum a dispreţuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învăţătorilor mei şi să nu iau aminte la cei ce mă învăţau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului şi adunării!” (Proverbe 5:7-14)

Infidelitatea va aduce o plăcere de moment care se va întoarce cu consecinţe grave economice, pentru că îţi vei da vlaga altora şi vei fi exploatat de oameni fără milă, străinii se vor sătura de averea ta şi te vei trudi pentru casa altuia. Dar vor fi şi consecinţe la nivel de sănătate şi anume, carnea şi trupul prea repede ţi se vor istovi şi vei înţelege atunci că imoralitatea aduce cu sine şi impotenţa, iar impotenţa va afecta grav “respectul de sine” al bărbatului care a întreţinut relaţii sexuale cu alte femei.

Învaţă să te bucuri de soţia ta

Dumnezeu învaţă pe fiecare bărbat să se bucure de soţia sa şi să-şi găsească împlinirea sexuală cu ea:

Bea apă din fântâna ta şi din izvoarele puţului tău. Ce, vrei să ţi se verse izvoarele afară? Şi să-ţi curgă râurile pe pieţele de obşte? Lasă-le să fie numai pentru tine, şi nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat, şi bucură-te de nevasta tinereţii tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei! (Proverbe 5:15-19)

În aceste pasaj se întrevede şi un pericol să-ţi expui partenera de căsătorie la ispita de infidelitate din moment ce nu vei împlini nevoile ei sexuale şi astfel vei face să se verse în pieţele de obşte apele care îţi aparţin ţie. De aceea, dacă eşti bărbat şi citeşti acest articol, caută şi învaţă să te bucuri de soţia ta şi să fii îndrăgostit totdeauna de ea. Iar dacă eşti femeie, ai grijă să-ţi îndeplineşti cu scumpătate datoria de soţie şi să-l faci pe soţul tău să fie îndrăgostit de tine şi îmbătat de dragostea ta şi în felul acesta să-l protejezi de ispitele Satanei, căci nu suntem în necunoştinţă de planurile celui rău.

Ai grijă că mintea minte

Spre sfârşitul capitolului 5 din cartea Proverbelor, înţeleptul Solomon mai dă o avertizare celor care duc lipsă de înfrânare şi le spune:

Şi pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină şi ai îmbrăţişa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului şi El vede toate cărările lui. Cel rău este prins în înseşi nelegiuirile lui şi este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare, se va poticni din prea multa lui nebunie. (Proverbe 5:20-23)

Fii credincios soţiei tale şi nu te lăsa minţit de mintea ta proprie. Ai grijă că mintea minte şi îţi arată mari perspective şi multă împlinire dacă vei porni pe calea curviei, dar consecinţele nici odată nu vor întârzia. Citeşte despre viaţa împăratului David şi vei vedea ce tragedie poate aduce adulterul în viaţa unui om. Voi încheia cu cuvintele Apostolului Pavel din Epistola I către Corinteni:

Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup; dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului său. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:18-20)