De ce este tolerată violenţa stradală?

Am primit o întrebare de la o cititoare cu privire la violența stradală:

Lucrarea mea de licență se bazează pe aspectul tolerării violenţei stradale. Întrebare: De ce considerați ca este tolerata violența stradală? Lansez si o campanie anti-toleranta fata de astfel de comportamente. Deocamdată sunt la început. Puteți observa progresul pe http://www.nutolera.com

Oamenii tolerează violența stradală pentru că nu-L iubesc pe Dumnezeu şi nici pe aproapele lor. Iată mai jos un pasaj biblic unde sunt prezentaţi cei care au aplicat violenţa stradală, cei care au privit indiferent la aceasta şi cel care a avut milă şi a veni în ajutorul aproapelui care a avut de suferit violenţa stradală.

Un învăţător al Legii s-a sculat să ispitească pe Isus şi I-a zis: „Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?” Isus i-a zis: „Ce este scris în Lege? Cum citeşti în ea?” El a răspuns: „Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” „Bine ai răspuns”, i-a zis Isus, „fă aşa, şi vei avea viaţa veşnică.” Dar el, care voia să se îndreptăţească, a zis lui Isus: „Şi cine este aproapele meu?” Isus a luat din nou cuvântul şi a zis: „Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între nişte tâlhari, care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat şi l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe acelaşi drum un preot; şi, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea şi el prin locul acela; şi, când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el şi, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de i-a legat rănile şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han şi a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului şi i-a zis: „Ai grijă de el, şi orice vei mai cheltui îţi voi da înapoi la întoarcere.” Care dintre aceştia trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari?” „Cel ce şi-a făcut milă cu el”, a răspuns învăţătorul Legii. „Du-te de fă şi tu la fel”, i-a zis Isus. (Luca 10:25-37)

Bunul samaritean a arătat milă față de cel care a fost supus violenței stradale

Bunul samaritean a acționat când a fost martor la violența stradală

Dacă iubeşti cu adevărat pe Dumnezeu, nici odată nu vei trece indiferent atunci când cineva este implicat în violenţa stradală, ci vei avea milă de el şi îi vei veni în ajutor.