Ce s-a întâmplat cu toiagul lui Moise?

Întrebare:

Conform interpretării unui verset biblic, ce s-a întâmplat cu toiagul lui Moise? Deci, nu al lui Aaron, ci al lui Moise. Mulțumesc. 

Nu am găsit în Biblie nici un verset care ar relata ce s-a întâmplat cu toiagul lui Moise. Dar sunt tentat să cred că Moise a purtat cu sine până la moartea sa acest toiag, care a și fost îngropat împreună cu el. Despre moartea lui Moise Cuvântul lui Dumnezeu ne relatează următoarele:

Moise s-a suit din câmpia Moabului pe muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga, în faţa Ierihonului. Şi Domnul i-a arătat toată ţara: de la Galaad până la Dan, tot ţinutul lui Neftali, ţara lui Efraim şi Manase, toată ţara lui Iuda până la marea de apus, partea de miazăzi, împrejurimile Iordanului, valea Ierihonului, cetatea finicilor, până la Ţoar. Domnul i-a zis: „Aceasta este ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov zicând: „O voi da seminţei tale.” Ţi-am arătat ca s-o vezi cu ochii tăi; dar nu vei intra în ea.” Moise, robul Domnului, a murit acolo, în ţara Moabului, după porunca Domnului. Şi Domnul l-a îngropat în vale, în ţara Moabului, faţă în faţă cu Bet-Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi. (Deuteronomul 34:1-6)

Personal cred că toiagul a fost îngropat împreună cu Moise și cum nimeni până în ziua de azi nu a cunoscut locul îmormântării lui Moise, tot așa nimeni nu a cunoscut și nu a găsit nici toiagul lui.

Există însâ câteva speculații cu privire la acest toiag. Prima provine dintr-o interpretare a tradiției evreiești care spune că toiagul lui Moise era în mâna lui David, când a mers împotriva lui Goliat.

Și-a luat toiagul în mână, și-a ales din pârâu cinci pietre netede, și le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul haine. apoi, cu praștia în mână, a înaintat împotriva Filisteanului. (1 Samuel 17:40)

Nu există nici o explicație logică pentru o astfel de  interpretare.

O a doua speculație este că, la catedrala Hagia Sofia din Istanbul  a fost găsit un document care spune că toiagul lui Moise se găsește azi la Palatul Topkapi din Istanbul, Turcia. În acest palat mai sunt păstrate și alte relicve religioase, cum ar fi arcul, sabia și chiar un dinte al profetului Muhamed. Din anul 1962 a fost expusă publicului și ceea ce se pretinde a fi toiagul lui Moise,care a a fost adus împreună cu celelalte relicve de către sultanul Selim I după cucerirea Egiptului in anul 1517. Nu există însă dovezi că acesta ar fi anume toiagul lui Moise.

Ce crede cititorul cu privire la aceste relicve?