Toate sau nu toate chipurile cioplite au fost interzise?

Nu chipurile cioplite au fost interzise ci închinarea la chipuri cioplite. Dacă cineva vrea să sculpteze în lemn, piatră, sau orice alt material, este liber să o facă. Nu are nici o interdicţie de la Dumnezeu atât timp cât nu se închină şi nu învaţă sau îndeamnă pe alţii să se închine acestor chipuri sau imagini.

În a doua poruncă din Decalog a fost interzisă însă categoric de Dumnezeu închinarea la orice fel de chip sau imagine. Scriptura spune:

Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel de asemănare a nici unui lucru din câte sunt în cer, sus, şi din câte sunt pe pământ, jos, şi din câte sunt în apele de sub pământ! Să nu te închini lor, nici să le slujeşti, că Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinţilor ce Mă urăsc pe Mine, până la al treilea şi al patrulea neam, Şi Mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele. (Ieşirea 20:4-6)

Porunca este categorică. Nu este nevoie de nici un fel de interpretare pentru a fi înţeleasă. Sunt absolut clare următoarele lucruri:

  • Porunca nu se extinde doar asupra lucrurilor cioplite
  • Sunt interzise orice alt fel de asemănare şi aceasta ar putea să fie pictură, sculptură, mozaică, icoană, poză, etc.
  • Este interzisă închinarea la orice fel de asemănare a lucrurilor care sunt în cer, pe pământ sau sub pământ

Porunca este foarte clară pentru oricine vrea să se supună cu smerenie lui Dumnezeu şi nu mai lasă nici un fel de rezerve pentru speculaţii şi manipulări.