Mulţumesc tinerilor Bisericii ”Bunăvestirea” pentru hăitură