La câte zile după nașterea copilului este îngăduit mamei să intre în biserică?

Întrebare:

În a câta zi după nașterea copilului are dreptul femeia să intre în adunare? Am citit Leviticul 12 de mai multe ori, dar nu înțeleg clar, cu băiat trebuie mai repede și fetiță mai târziu? Suntem la o biserică în Franța și aici regulile sunt diferite. Știu ca sunteți călăuziți de Duhul Sfânt și cred că o să primesc un răspuns plin de claritate.
Suntem într-un orășel din Franța și încă nu e formată o biserică.

Binecuvantare copil

Tot capitolul 12 al cărții Leviticul a fost dedicat acestui subiect și scrie astfel:

Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Când o femeie va rămâne însărcinată şi va naşte un copil de parte bărbătească, să fie necurată şapte zile; să fie necurată ca în vremea sorocului ei. În ziua a opta, copilul să fie tăiat împrejur. Femeia să mai rămână încă treizeci şi trei de zile ca să se cureţe de sângele ei; să nu se atingă de niciun lucru sfânt şi să nu se ducă la Sfântul Locaş, până nu se vor împlini zilele curăţării ei. Dacă naşte o fată, să fie necurată două săptămâni, ca pe vremea când i-a venit sorocul; şi să rămână şaizeci şi şase de zile ca să se cureţe de sângele ei. Când se vor împlini zilele curăţării ei, pentru un fiu sau pentru o fiică, să aducă preotului, la uşa Cortului întâlnirii, un miel de un an pentru arderea de tot şi un pui de porumbel sau o turturea pentru jertfa de ispăşire. Preotul să le jertfească înaintea Domnului şi să facă ispăşire pentru ea; şi astfel ea va fi curăţată de scurgerea sângelui ei. Aceasta este legea pentru femeia care naşte un băiat sau o fată. Dacă nu poate să aducă un miel, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, unul pentru arderea de tot, altul pentru jertfa de ispăşire. Preotul să facă ispăşire pentru ea, şi va fi curată.” (Levitic 12:1-8)

Despre aceste legi în Noul Testament este scris că au fost umbra lucrurilor viitoare și nici Domnul Isus, nici apostolii nu au cerut creștinilor să mai țină această lege. Când apostolii au convocat consiliul din Ierusalim, la care s-a discutat cu privire la lucrurile din legea Vechiului Testament, care trebuie să le respecte și creștinii, s-a ajuns la această hotărâre care a fost trimisă printr-o epistolă bisericii din Antiohia, dar se adresează tuturor bisericilor din toate vremurile și scrie astfel:

Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, adică: să vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. (Fapte 15:28-29)

Nu există nicio lege sau învățătură în bisericile baptiste prin care să fie oprită o femeie după naștere să ia parte la adunările bisericii. Ba invers, toată Biblia ne îndeamnă să nu părăsim adunarea noastră. Dacă și s-au stabilit în vreo biserică locală astfel de reguli, acestea au venit de la oameni. Deci, veniți la adunare, închinați-vă, luați bine seama la tot Cuvântul care este predicat și împliniți tot ce a poruncit Domnul Isus Hristos.