Când trebuie să fie aduşi copiii în Biserică pentru a fi binecuvântaţi?

Întrebare:

Trebuie să aşteptăm să treacă zilele curăţiei şi doar după aceasta să aducem copiii la binecuvântare în Biserică? Cu alte cuvinte, când trebuie să aducem copiii la binecuvântare în Biserică?

Presupun că aţi pus întrebarea aceasta în baza celor scrie la Levitic 12 şi anume:

Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Când o femeie va rămâne însărcinată şi va naşte un copil de parte bărbătească, să fie necurată şapte zile; să fie necurată ca în vremea sorocului ei. În ziua a opta, copilul să fie tăiat împrejur. Femeia să mai rămână încă treizeci şi trei de zile ca să se cureţe de sângele ei; să nu se atingă de niciun lucru sfânt şi să nu se ducă la Sfântul Locaş, până nu se vor împlini zilele curăţării ei. Dacă naşte o fată, să fie necurată două săptămâni, ca pe vremea când i-a venit sorocul; şi să rămână şaizeci şi şase de zile ca să se cureţe de sângele ei. Când se vor împlini zilele curăţării ei, pentru un fiu sau pentru o fiică, să aducă preotului, la uşa Cortului întâlnirii, un miel de un an pentru arderea de tot şi un pui de porumbel sau o turturea pentru jertfa de ispăşire. Preotul să le jertfească înaintea Domnului şi să facă ispăşire pentru ea; şi astfel ea va fi curăţată de scurgerea sângelui ei. Aceasta este legea pentru femeia care naşte un băiat sau o fată. Dacă nu poate să aducă un miel, să ia două turturele sau doi pui de porumbel, unul pentru arderea de tot, altul pentru jertfa de ispăşire. Preotul să facă ispăşire pentru ea, şi va fi curată.” (Leviticul 12:1-8)

Vreau doar să atrag atenţia că legea aceasta ţinea mai mult de starea mamei şi nu de cea a copilului. Termenul era stabilit pentru mamă şi nu pentru binecuvântarea copilului. Despre binecuvântarea copilului scrie:

Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte lui Aaron şi fiilor lui şi spune-le: „Aşa să binecuvântaţi pe copiii lui Israel şi să le ziceţi: „Domnul să te binecuvânteze şi să te păzească! Domnul să facă să lumineze faţa Lui peste tine şi să Se îndure de tine! Domnul să-Şi înalţe faţa peste tine şi să-ţi dea pacea! Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel, şi Eu îi voi binecuvânta.” (Numeri 6:22-27)

Biblia spune că circumciziunea băieţilor se făcea în ziua a 8-a, dar nu specifică când să fie făcută binecuvântarea şi dacă să se facă doar la Templu. În Noul Testament nu sunt  menţionate aceste termene de curăţire pentru femei decât doar în Epistola către Evrei, posibil,  când spune:

Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în Locul Preasfânt, nu era încă deschis câtă vreme stătea în picioare Cortul dintâi. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri şi jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârşirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar nişte porunci pământeşti date, ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi şi felurite spălături, până la o vreme de îndreptare. Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. (Evrei 9:8-12)

Oricum, ia timp pentru o femeie ca să se refacă fizic după ce dă naştere unui copil. Cred că este decizia ei şi a soţului când să aducă copilul la binecuvântare în Biserică.