De ce băieților le este teamă de căsătorie?

Întrebare:

De ce în zilele noastre, fetele (femeile) creștine au ajuns până acolo încât să înșele bărbații, să ucida copii în pântecele lor, majoritatea fetelor au o gândire și niște principii infecte, de la diavolul. Am văzut multe cazuri de acest fel în jurul meu și, sincer, mi-e și teamă să mă mai căsătoresc. Dați, vă rog o explicație biblică în legătură cu aceasta.

Este adevărat că așa pot părea lucrurile la prima vedere, însă doar la prima vedere. Dar oare bărbații de acum sunt mai buni decât femeile? Oare nu se influențează ei unii pe alții în această cădere morală? De ce este așa? În Sfânta Scriptură este scris astfel despre căderea morală a omenirii:

S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac. (Romani 1:22-32)

Cum vedeți din textul biblic, starea aceasta rea a lucrurilor a afectat în aceeași măsură și bărbații și femeile. De ce? Pentru că ei nu au vrut să-L păzească pe Dumnezeu în cunoștința lor, ci s-au socotit înțelepți și au înnebunit. Au schimbat slava lui Dumnezeu și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului.

Ce putem să așteptăm de la o generație de oameni care au fost învățați în mod sistematic ateismul în perioada Uniunii Sovietice? Acolo unde este lepădată credința în Dumnezeu nu mai rămâne nici un temei pentru moralitate.

Dar îmi veți spune că de atunci au trecut peste 20 de ani și lucrurile au ajuns și mai rele. Dar cum ar putea să fie când manualele școlare au rămas îmbibate cu falsuri în favoarea evoluției și când  profesori care sunt creștini doar cu numele îi învață pe copiii că Biblia este un mit și nimic mai mult, în loc să caută să cunoască și să le prezinte elevilor argumentele științifice creaționiste. Fără să-și dea seama, acești profesori distrug credința în inimile copiilor și odată cu credința le distrug și viitorul pentru că le distrug moralitatea de la temelie.

Veți mai spune că textul din Romani capitolul 1 se referă la necredincioși și păgâni, pe când situația pe care mi-o spuneți este caracteristică celor care se pretind creștini. Și despre ei este scris în Sfânta Scriptură. În Epistola II către Timotei, apostolul Pavel l-a avertizat  (și prin epistolă și pe noi) despre pericolele vremurilor din urmă și felul cum acestea vor afecta Biserica. El a scris:

Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia. (2 Timotei 3:1-5)

Pavel se referă aici în mod direct la cei care frecventează serviciile bisericii și se cred credincioși, se predind a fi iubitori de Dumnezeu, dar care iubesc mai mult plăcerile decât pe Dumnezeu. Oamenii aceștia au doar o formă de evlavie pe care și-o manifestă prin venitul la biserică, prin cântatul în cor, sau prin folosirea clișeelor creștine, dar care tăgăduiesc puterea evlaviei care este Cuvântul lui Dumnezeu. Oare nu este trist să vezi cum se adună tineri din diferite biserici să facă întruniri la care vin doar să cânte și să se cunoască, dar nu-i interesează studierea profundă a Sfintelor Scripturi (tăgăduiesc puterea evlaviei) și se opun acesteia, iar liderii în loc să asculte de porunca lui Dumnezeu se iau după doleanțele creștinilor formali. Tocmai ca să nu ajungem astfel de vremuri i-a scris Pavel lui Timotei aceste cuvinte:

Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. (2 Timotei 4:1-4)

Așa este situația azi și de vină sunt în aceeași măsură și bărbații și femeile. Nu trebuie să dăm vina unii pe alții, ci să privim la rădăcina problemelor și să ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima și la învățătura curată a Evangheliei.

Nu trebuie să vă temeți de căsătorie, ci să aveți discernământ și să cereți în căsătorie o fată care îl iubește din toată inima pe Dumnezeu și urmează cu scumpătate învățătura Sfintelor Scripturi. Și nu este adevărat că nu sunt azi astfel de fete. Sunt. Eu mă simt onorat să păstoresc o biserică unde sunt și băieți și fete care Îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima și urmează cu scumpătate învățătura Sfintelor Scripturi, făcând din înaintarea Evangheliei prioritatea vieții lor.

Vă mai recomand să faceți rost de cursul de studiu biblic înductiv “Într-o zi mă voi căsători” scris de Kay Arthur și tradus în română de Mia și Costel Oglice. Acesta este un curs excepțional care va ajuta pe fiecare băiat și fată să se pregătească bine pentru căsătorie, să-și înțeleagă bine rolul pe care trebuie să-l îndeplinească în căsnicie și cum să zidească relații frumoase în viitoarea lui familie.

Rugați-vă pentru viitorea soției și cereți-o de la Dumnezeu pentru că…

Casa şi averea le moştenim de la părinţi, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. – (Proverbe 19:14)

În curând planific să public o nouă carte în care voi pune împreună articolele adresate tinerilor și publicate pe acest portal. O mare parte din aceste articole abordează diferite aspecte ale căsătoriei, întâlnirilor, alegerea persoanei după care să te căsătorești, etc. Rugați-vă împreună cu mine ca să-mi dea Dumnezeu resursele necesare pentru publicarea acestei cărți. Dumnezeu să vă binecuvânteze!