Este păcat să-ţi faci tatuaj cu inscripții din Coran ?

Întrebare:

Am o întrebare. Eu sunt creștină, dar aş vrea să-mi fac un tatuaj cu cuvinte din Coran. Este păcat sa fac acest lucru?

tatuaj cuvinte din coran

Da, este păcat să-ţi faci orice fel de tatuaj, dar şi mai mult veţi păcătui dacă la toate acestea mai adăugaţi şi cuvintele lui Satan. Sfânta Scriptură interzice tatuarea când zice: 

Să nu vă faceţi tăieturi în carne pentru un mort şi să nu vă faceţi slove săpate pe voi. Eu sunt Domnul. (Levitic 19:28)

Coranul nu este o carte venită de la Dumnezeu. Cartea aceasta este unul din cele mai mari atacuri la adresa Bibliei. Cum poţi să crezi că eşti creştin şi pe trupul tău să scrii cuvinte sau versete din cartea care îţi atacă în mod deschis credinţa ta? Dacă sunteţi creştină, atunci aduceţi-vă aminte ce spune Dumnezeu când zice: 

“Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi, dar, pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. (1 Corinteni 6:19-20)

Şi apostolul Petru ne spune în Sfânta Scriptură cu ce preţ am fost noi cumpăraţi când zice: 

Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur şi fără prihană. (1 Petru 1:18-19)

Aş vrea să vă adresez câteva întrebări ca să meditaţi la ele şi sunt sigur că problema aceasta nu este doar a unui singur om, ci îi frământă pe mai mulţi: 

  1. De ce doreşti să aplici acest tatuaj?
  2. Care îţi este motivaţia?
  3. Aplicând tatuajul pe corpul tău, pe cine vei proslăvi tu?
  4. Ai tu toată certitudinea că Dumnezeu care te-a răscumpărat cu un preţ scump, îţi permite să faci acest lucru?
  5. Prin aplicarea tatuajului, vei preţui sau dispreţui preţul scump al sângelui Domnului Isus cu care te-a răscumpărat din păcat?

Draga mea, gândeşte-te bine la ceea ce vreai să faci. Nu avem dreptul să facem nici un fel de tatuaj pe trupurile noastre, dar şi mai mult cu cuvinte ce proslăvesc pe un dumnezeu păgân. Noi nu mai suntem ai noştri şi nu mai putem spune: este trupul meu, fac tot ce vreau cu el. Trupul nostru nu ne mai aparţine, noi am fost cumpăraţi cu un preţ scump, preţ care pe Domnul Isus l-a costat viaţa. 

Ce atitudine ai tu faţă de acest preţ nespus de mare ?