Ce înseamnă vorba ”mare este taina evlaviei” din 1Timotei 3:16?

Domnul Isus Hristos este taina unei vieţi trăite în evlavie. A doua parte a versetului tocmai explică aceasta. Iată ce spune versetul:

Şi, fără îndoială, mare este taina evlaviei… „Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă.” (1 Timotei 3:16)

Noi am fost socotiţi neprihăniţi doar prin credinţă în Domnul Isus Hristos şi tot prin El putem să trăim o viaţă evlavioasă. Nu există o altă soluţie.

Cred că de aici ar mai urma o altă întrebare…

De ce atunci este taină aceasta?

Pentru că a fost ascunsă pe parcursul secolelor, dar noi avem marele privilegiu să o cunoaştem şi să fim mântuiţi prin Evanghelie. De aceea, Apostolul Pavel spune:

Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea şi propovăduirea lui Isus Hristos – potrivit cu descoperirea tainei care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor şi, prin porunca Dumnezeului celui Veşnic, a fost adusă la cunoştinţa tuturor neamurilor, ca să asculte de credinţă – a lui Dumnezeu, care singur este înţelept, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin. (Romani 16:25-27)

Slăvit să fie Dumnezeu care ne-a mântuit prin Evanghelie.