Supunerea față de autorități-un indicator al sfințeniei

Azi am finisat lecția a 4-a din cursul de studiu biblic „Tu aparții lui Dumnezeu: trăiește o viață sfântă!” În această lecție am învățat despre două  indicatoare ale sfințeniei, iar una din ele este supunerea față de autorități. Iată care sunt textele pe care le-am studiat:

 Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de El să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați; temeți-vă de Dumnezeu; dați cinste împăratului! (1 Petru 2: 13-17)

și

Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu.De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu; și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, dar, să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea, trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile. Căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor ce sunteți datori să dați: cui datorați birul, dați-i birul; cui datorați vama, dați-i vama; cui datorați frica, dați-i frica; cui datorați cinstea, dați-i cinstea.(Romani 13: 1-7).

 • images  Din observarea acestor 2 pasaje, am învățat următoarele lucruri importante pentru mine:
 • credincioșii(aceștia sunt destinatarii cărora le scrie apostolul Petru și Pavel) sunt chemați să fie supuși oricărei stăpâniri omenești, începând cu cei mai mari din casa ta și finisând cu președintele țării;
 • aceasta o facem pentru Domnul;
 • aceasta înseamnă să facem ce este bine;
 • aceasta înseamnă să împlinim voia lui Dumnezeu și astfel astupăm gura oamenilor neștiutori și proști;
 • dregătorii(conducătorii, înalt funcționarii, cei din justiție) sunt trimiși de Dumnezeu ca să:
 •        pedepsească pe făcătorii de rele și
 •        să laude pe cei ce fac binele;
 • trebuie să le dăm cinstea cuvenită;
 • aceasta este responsabilitatea oricărui cetățean de a fi supus autorităților;
 • nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu;
 • stăpânirile sunt rânduite de Dumnezeu ;
 • împotrivirea față de stăpâniri este egalată cu împotrivirea față de Dumnezeu;
 • există o pedeapsă pentru cei care se împotrivesc acestora-își vor lua osânda;
 • dregătorii sunt de temut pentru o faptă rea pe care o facem, dar făcând una bună vom primi laude de la ea;
 • dregătorul este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele omului;
 • el este în slujba lui Dumnezeu ca să:
 •     să-L răzbune
 •     să pedepsească pe cel ce face rău;
 • trebuie să fim supuși nu doar pentru că vom fi pedepsiți dacă nu ne supunem, dar și din îndemnul cugetului;
 • plata birurilor, vămilor și altor taxe face parte din supunere;
 • arătarea fricii, cinstei este o datorie a fiecăruia.

Ca și creștini, numiți de Dumnezeu, seminție aleasă, preoție împărătească, neam sfânt, trebuie ca comportamentul nostru să arate și supunere față de autorități, nu avem dreptul să nesocotim autoritatea pământească rânduită de Dumnezeu peste noi spre binele nostru. Realizând că orice stăpânire vine de la Dumnezeu, vom alege să cinstim orice stăpânire și astfel onorăm pe Dumnezeu. Pe de altă parte, știind că sunt pus într-o poziție de autoritate , trebuie să-mi îndeplinisesc bine slujba la care m-a rânduit Dumnezeu.