Sunt toate invențiile inspirate de Dumnezeu?

Întrebare: 

Aș dori să vă adresez o întrebare: mai ales în ultimii 20 de ani știința a evoluat fară precedent, în toate domeniile. E adevărat ca există și tehnologii în slujba omului pentru care ar trebui să fim recunoscători Domnului. Pentru mine e clar că fară inspirația Duhului Sfânt nimic nu se poate descoperi. Nelămurirea mea este de ce Dumnezeu a permis descoperirea unor tehnologii nocive umanității, ca de exemplu fertilizarea in vitro, schimbarea de sex, transplant de organe etc? Nu mai vorbesc de tehnica de luptă ultramodernă care dacă ar scapa de sub control, ar distruge lumea. Poate ca să ne pedepsească, oricum merităm din plin…?  Vă mulțumesc de răspuns și Doamne ajută!

inventii rele

Dumnezeu a creat pe om perfect, după chipul și asemănarea Sa. Când a privit la om “iată că toate erau foarte bune”. Dar la capitolul 3 din cartea Genesa ne este relatată cea mai mare tragedie din istoria omenirii, cu cele mai grave consecințe și anume, căderea în păcat. Acolo, în grădina Edenului, primul bărbat și prima femeie au ales să iasă de sub conducerea și călăuza lui Dumnezeu și să se vândă Satanei. Ani mai târziu, Domnul Isus a luat un chip de om și a venit ca să se aducă pe Sine jertfă de ispășire pentru păcatele întregii omeniri. El, care nu a cunoscut păcat, Dumnezeu L-a făcut păcat pentru noi, ca prin El noi să fim mântuiți. Atunci când oamenii ajung să aibă cunoștință de Dumnezeu, dar nu doresc să se închine și să-L slăvească ca Creator, Dumnezeu îi lasă în voia minții  lor blestemate. 

18 Mînia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi împotriva oricărei nelegiuri a oamenilor, cari înăduşe adevărul în nelegiuirea lor. 19 Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le- a fost arătat de Dumnezeu.20 În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, dela facerea lumii, cînd te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi;

Însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea Lui veșnică le putem vedea nu numai în natură, ci și în orice om ce ne înconjoară. Privind la noi, la felul cum ne-a creat Dumnezeu, noi deja putem să vedem mâna lui Dumnezeu și nu mai avem nici o dezvinovățire. Dar oamenii…

21 fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L- au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţămit; ci s-au dedat la gîndiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. 22 S-au fălit că sînt înţelepţi, şi au înebunit; 

Aceasta este explicația de ce am ajuns să fim martorii unor invenții rele și dăunătoare omenirii. Când omul alege benevol să se dedea la gânduri deșarte, nu poate fi un alt rezultat decât întunecarea inimii și gândului. Atunci omul începe să se fălească că este înțelept(în felul lumii), dar ,de fapt, în ochii lui Dumnezeu el a înnebunit… 

24 De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; 25 căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvîntat în veci! Amin. 26 Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scîrboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii; 27 tot astfel şi bărbaţii, au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvîrşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scîrboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. 

Una din întrebările dumneavoastră de mai sus era de ce Dumnezeu a permis  descoperirea unor tehnologii nocive umanității, fertilizarea in vitro, schimbarea de sex ? Cred că Dumnezeu ne răspunde aici când spune că a lăsat pe om pradă necurăției lui. Ca rezultat, omul începe singur să-și necinstească trupul, trup la care când privești, nu poți să nu vezi mâna Creatorului. Dar, acești oameni…

28 Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.

Când omul alege să se depărteze de Dumnezeu, el devine pradă minții lui blestemate, făcând lucruri neîngăduite. Consecințele sunt vaste și priviți mai jos doar la câteva din ele: 

29 Astfel au ajuns plini de ori ce fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sînt şoptitori, 30 bîrfitori, urîtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, 31 fără pricepere, călcători de cuvînt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. (Romani 1:18-31)

Trăind în voia minții lui blestemate, omul ajunge plin de porniri răutăciose și născocitor de rele. Cuvântul “născocire” din greacă mai poate fi tradus ca și “invenție, descoperire”. Acestea, de fapt, sunt și toate aceste invenții care contravin cu Legea Dumnezeului nostru.

Invențiile s-au descoperirile rele, ele nu sunt de la Dumnezeu, ci o consecință a păcatului omenesc. Sunt un rezultat a unei minți blestemate care alege, conștient, să scoată pe Dumnezeu din formulă. Domnul ne-a creat pe fiecare spre slava Sa, să reflectăm caracterul Lui pe acest pământ, dar este alegerea noastră personală cum ne trăim viața aici, pe pământ.