Sunt îngerii şi Satana o realitate?

Intervievat: Parintele Octavian Moşin

Interlocutor: Deliu Ludmila

D.L. Deja este cunoscut faptul că duhurile rele sunt îngerii răi, Satana cu slujotorii lui şi duhurile bune sunt îngerii care noi ni-i imaginăm în haine albe cu aripi care ne apără. Care este originea îngerilor buni şi celor răi?

P.O. Faptul că există două dimesiuni, aceasta a constituit totdeauna o realitate a existenţei, o realitate a universului. A existat dintotdeauna partea pozitivă, benefică, fortificatoare şi a existat şi partea malefică, distrugătoare. Biblia prezintă foarte bine lumea văzută şi nevăzută. Spre regret, în lumea contemporană nu se simte un progres duhovnicesc, din contra merge în regres. Pe lângă faptul că suntem creaţi după “chipul şi asemănarea lui Dumnezeu” avem în noi o părticică din dumnezeire, deci suflet nemuritor. Biblia spune că Dumnezeu este Duh, de aceea şi noi avem o părticică de duh în noi care este veşnică. În viaţa noastră întotdeauna a fost o luptă între bine şi rău, iar câmpul de luptă fiind tocmai sufletul nostru.

D.L. Biblia spune că Dumnezeu este creatorul lumii, a creat El ingerii buni şi răi?

Atât lumea văzută, cât şi cea nevăzută a fost creată de către Dumnezeu şi El foarte bine prezintă locul, timpul şi menirea creaţiei. Totodată, vedem primele realizări, dar şi primele ratări ale creaţie, atunci când creatura se vrea a fi Dumnezeu. Lucifer era primul între îngeri, cel mai luminos şi frumos, dar a căzut din slavă în urma neascultării şi mândriei. Prin faptul că a vrut să fie asemenea lui Dumenezeu, el a fost coborât în adâncurile pământului. El a devenit Satana din cauza că nu a menţinut legătura cu Creatorul, nu s-a mulţumit cu acea slavă care i-a dat-o Dumnezeu, astfel a căzut mai jos decât era. El este cel care nu dă slavă lui Dumnezeu, ci îi este duşman Lui şi oamenilor. În al doilea rând omul, Adam şi Eva au fost aşezaţi de către Dumnezeu în grădina Edenului. Ei aveau o perfecţiune deosebită şi Dumnezeu le-a dat o singură poruncă, care ei au încălcat-o din dorinţă de a cunoaşte mai mult, de a fi asemenea Domnului.

D.L. Ce rol au îngerii în viaţa oamenilor?

P.O. În primul rând, îngerii sunt acei care vestesc, cei care transmit mesajul şi voia lui Dumnezeu, dar în acelaşi timp fiecare din noi primeşte un înger păzitor la naşterea sa. Îngerul păzitor este însoţitorul nostru în lupta spirituală dintre bine şi rău.

D.L. Noi, oamenii, deseori spunem că în urechile noastre sună două voci: una care ne spune să facem bine, alta care ne spune să facem rău. Puteţi să ne explicaţi acest lucru?

P.O. Diavolul este cel care împiedică orice efort spiritual, deoarece el ar vrea ca fiecare să se dea în stăpânirea sa. De asemena este forţa bună, care opune rezistenţă împotriva dorinţei lui Satan, ca ea să nu fie realizată. Cu cât mai mult depui efort, cu atât mai mult lupta aceasa devine mai aprigă şi prin aceasta înţelegem că viaţa duhovnicească nu este uşoară.

Totodată, sunt oameni care sunt posedaţi de duhurile rele şi care îi slujesc lui Satan, bunăoară cei care se ocupă cu ocultismul, vrăjitoria. Ghicitorii sunt cei care încercă să prevestească cu puterea celui rău.

D.L. Poate omul să fie biruitor asupra Satanei şi slujitorilor lui?

P.O. Unica noastră armă este credinţa în Dumnezeu. Este nevoie ca viaţa nostră să fie trăită în duh şi în adevăr, în duhul evlavie, bunătăţii, şi-n Duhul lui Dumnezeu. Cel care are Duhul lui Dumnezeu nu poate face rău. Totuşi Dumnezeu permite răul, adică permite ispita în lume, pentru ca noi, oamenii, să devenim mai tari în credinţă. Nu poţi deveni bun sportiv fără efort şi antrenament, după cum nu poţi deveni bun creştin fără efort spiritual, fără rugăciune şi încercări care te întăresc în credinţă.

D.L. Aţi spus că Dumnezeu permite ispita, are Dumnezeu putere asupra Satanei, îl limitează El în anumite acţiuni?

P.O. Domnul permite ispita atâta cât noi o putem duce. Iov din Sfânta Scriptură a fost ispitit până a pierdut totul din jurul său, dar nu a cârtit şi apoi i s-a întors însutit. Importantă este dorinţa noastră de a rezista ispitei care ne poate duce la păcat, dar întotdeauna să fim învingători.

D.L. Satana sau îngerii lui Dumnezeu vin să ne comunice un mesaj. Am auzit odată un caz când a venit un înger la un om şi i-a spusn să se sinucidă. Apoi cineva a interpretat acest caz şi mi-a spus că nu ar putea îngerul lui Dumnezeu să aducă un astfel de mesaj şi chiar însăşi Biblia vorbeşte că Satana se poate preface într-un înger de lumină, ca să amăgească oamenii.

Cum putem noi creştinii să recunoaştem dacă mesajul primit de la un înger este de la Dumnezeu dar nu de la Satan?

P.O. Printr-o rugăciune sinceră adresată lui Dumnezeu noi putem primi acea înştiinţare dacă descoperirea primită este divină sau diavolească. Revelaţia care vine de la Dumnezeu este spre o creştere spirituală, iar dacă este spre slavă deşartă, spre pierzarea sufletului, atunci nu poate fi de la Cel de sus.

D.L.În periada Sărbătorilor de Paşti cu toţii privim filmul “Viaţa lui Iisus” şi o secvenţă din film arată cum Satana a încercat să-L ispitească pe Iisus ca să-L facă să renunţe la planul Lui de a salva omenirea de păcat. A pregătit Dumnezeu un plan anumit şi pentru om, ca exemplu să-I dea slavă, să asculte, să-I slujească lui Dumnezeu, dar Satana doreşte să ne ispitească ca noi să nu împlinim planul lui Dumnezeu?

P.O. Da, Bunul Dumnezeu are cu fiecare din noi planul său, iar satana este acel care pune piedici permanent. În acelaşi timp însăşi noi nu suntem privaţi de voinţa de a alege binele sau răul, adică Dumnezeu nu intervine în libertatea noastră.

D.L. Ce este important să facă un creştin ca să nu ajungă să fie condus de Satana sau influenţat de el?

P.O. Să aleagă să-L slujească pe Dumnezeu, să nu asculte de forţa rălui?

D.L. Este evident că în ţară se face mult rău, corupţie, omoruri, invidie, certuri, în acelaţi timp oamenii doresc să fie bine. Din aceasta putem conclude că mai mult domină puterea răului decât puterea binelui. Cum am putea schimba situaţia aceasta?

P.O. Noi trebuie să favorizăm creşterea sănătoasă lăuntrică, dar cu părere de rău aceasta nu s-a început. Fiecare avem sădit în noi credinţa, dar ea trebuie să fie crescută, însă dacă nu este crescută generaţia în frica Domnului atunci noi culegem roadele pe care le avem: oameni înstrăinaţi şi depărtaţi de cele sfinte care nu fac alt ceva decât să-l slujească pe Satan prin acţiunile lor.

Sfatul Preotului – Ziarul Liber

Cumpăraţi Ziarul Liber!!